Vår verksamhet

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Vår verksamhet är bred, då det finns mycket att se och lära sig om Upplands Bros spännande historia. Klicka här för att läsa mer.

Ett exempel på vår forskning:

Kyrkliga kungörelser i Låssa och Håbo-Tibble kyrkor
Av Gudrun Sandén  2010-02-27


Kulturskatten i Låssa och Håbo Tibble kyrkor
Låssa och Håbo Tibble äger en kulturskatt. I Låssa kyrkas arkiv står hyllmeter på hyllmeter av inbundna kungörelser, förordningar, författningar, instruktioner, cirkulärbrev och plakat som skulle läsas upp från predikstolen. Större delen är från 1800-talet, men det finns författningssamlingar även från 1700-talet. Håbo Tibble har till och med något från 1600-talet.

Läs resten här.

Karta med sevärdheter i Upplands-Bro kommun. Klicka på kartan nedan eller här och låt pekaren ga över kartan. När du ser en hand, kan du klicka för mer information. 

Som medlem får du våra nyhetsbrev i din brevlåda. Läs om hur du blir medlem här.

"Humanistisk forskning i samverkan med naturvetenskapen ser ut att kunna lösa en månghundraårig missuppfattning inom ett historiskt skeende." Ett forskningsprojekt inom Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) under ledning av Börje Sandén.

- Historien om Upplands-Bros tidiga lokalhistoria spelar en central roll i det forskningsprojekt som jag i själva verket började med redan nar jag 1982 fick uppdraget att skriva kommunens hembygdsbok "Det hände i Upplands-Bro, skriver han här.