Hem

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Detta är en testsida för UkForsk.

Gå till vår just nu aktiva hemsida här.

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut, UKF är en sammanslutning av historie– och arkeologiintresserade personer inom och utanför Upplands-Bro. Föreningen bildades 1987. Lokalhistorisk forskning är vårt stora intresse. Tillsammans är vi ca 120 aktiva och stödjande medlemmar. Vår forskning baseras i huvudsak på lokalt insamlade dokument, skrifter och kartor. Kompletterande information tar vi fram genom arkivstudier och intervjuer med personer i vår bygd. När tillfälle ges, medverkar vi i arkeologiska utgrävningar när de genomförs i vår kommun. Vi har stora mängder intressant information och länkar, som vi länkar till här på sidorna.

Titta gärna på vår broschyr eller kontakta oss så berättar vi mer.

Så här skriver Upplands Bro kommun på sin hemsida:

PODD OM SANDÉNSAMLINGEN OCH UPPLANDS-BROS HISTORIA


Lyssna på ett samtal om arvet efter Gudrun och Börje Sandén, centrala personligheter i arbetet med att skriva och kartlägga Upplands-Bros historia. De båda folkskollärarna Gudrun och Börje Sandéns gärning för lokal historia i Upplands-Bro kan inte nog understrykas. De gick båda bort år 2020, 90 och 92 år gamla, men deras arbete lever kvar. Makarna Sandén samlade genom livet på sig en otrolig mängd litteratur, och en del av den bokskatten finns nu tillgänglig för allmänheten på Kungsängens bibliotek. Hör Olof Språng, bibliotekschef i Upplands-Bro kommun och Sophie Ehn Hedin, styrelseledamot i Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, berätta 2022 om arvet efter Gudrun och Börje Sandén.

Vill du kopiera länken? Markera:

https://play.acast.com/s/battre-tillsammans/29-sandensamlingen-och-upplands-bros-historia

Alla bilder på denna hemsida är klickbara för att du ska få en extra upplevelse av hembygdsforskning.

Som  meddelats i UKF nyhetsbrev 2022-2 finns numera ca 400 titlar från Börje Sandéns bibliotek i Svenngårdska rummet i Kungsängens Bibliotek. Resten av Börjes omfattande bibliotek (ca 400 titlar) kommer att finnas i ett nyinrättat bibliotek i Lindströmska huset i Tjusta. Just nu pågår registrering och klassificering av titlarna i enlighet med biblioteksstandard. Arbetet tar sin tid och vi får vänta ett tag till innan allt är klart och biblioteket kan öppnas för besök och boklån.

Klicka på bilden för att se nuvarande lista, som inte är sorterad enligt biblioteksnormer.

Använd Ctrl-F för att göra en sökning i listan med sökord.

_______________________________

Som medlem får du våra nyhetsbrev i din brevlåda. Läs om hur du blir medlem här.

_______________________________

Upplands-Bro kommun skrev i juni 2022 på sin hemsida:

SANDÉNSAMLINGEN PÅ BIBLIOTEKET

Lördag 11 juni 2022 invigde Upplands-Bro Bibliotek sin Sandénsamling. 400 titlar ur makarna Gudrun och Börje Sandéns efterlämnade boksamling har katalogiserats och fått en egen placering i Svenngårdsrummet på plan 5 i Kulturhuset. Till skillnad från volymerna i Svenngårdssamlingen kommer det att vara möjligt att låna många av Sandénsamlingens titlar och de är redan nu sökbara i bibliotekets katalog.