Om UKF/Bli medlem

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

BLI MEDLEM I UKF

Med ditt medlemskap stödjer Du vår lokalhistoriska forskning i Upplands-Bro. Vår ideella förening registrerades 1987. Drivande var Börje och Gudrun Sandén, som du kan läsa mer om här på våra sidor och här.

Så här enkelt är det att bli medlem:
Betala medlemsavgiften 150 kr till

vårt plusgirokonto 275894-4.

Kom ihåg att ange ditt namn och

din postadress, gärna även e-postadress.

Du kan annars sända ett SMS till UKF på tel 070 571 6124
och skriva "UKF". Vi ringer upp Dig på det nummer Du sände ditt SMS ifrån.

Som medlem får du varje år:

  • 3-4 st medlemsbrev med lokalhistoriska artiklar
  • Inbjudningar till vandringar och föreläsningar
  • Stora kunskaper om Upplands Bro historia!

Se vår broschyr här, som bilderna nedan är hämtade ifrån.

Välkommen till UKF!

Läs mer om paret Sandén längre ner på denna sida.

______________________

Nordiska Museet tilldelade föreningens grundare och eldsjälar, vars arv vi förvaltar, Gudrun och Börje Sandén medaljer 2008.

Kontakt med UKF

E-post: ukf@ukforsk.se


UKF, c/o Hans Borgström,

Gammeldansvägen 21,

196 37 Kungsängen

0705716124

Pg 27 58 94-4
Org.nr. 813200-3800

UKF:s styrelse

Ordförande/Kassör:

Hans Borgström
Sekreterare:

Ulf Björkdahl

Ledamöter:

Sophie Hedin

Per-Olof Karlsson

Suppleanter:

Lars Thorsberg

Håkan Norelius 

Att uptäcka sin hembygd

Inledningen till paret Sandéns långa berättelse om arbetet i UKF, klicka (pdf)!


När jag 1952 tillträdde tjänsten som folkskollärare och kantor i Låssa församling i den nybildade storkommunen Upplands-Bro trodde jag väl knappast att jag skulle sitta kvar på samma tjänst ända till pensionen. Men det gjorde jag, hur kunde det komma sig? Skolformen var den riktigt gamla med 25 elever uppdelade på fyra årskurser.

Vad var det för plats jag kommit till? Vad betydde egentligen namnet? Att det var en otroligt vacker bygd kan inte vara enda förklaringen. Kanske var det de många fornminnena. Den stora kultplatsen vid Rösaring lärde jag känna redan inom en vecka. Särskilt intressant blev den, när jag fick årsboken Uppland 1956 i min hand och kunde läsa om Trojeborgarna och fann att här hade vi den största sorten av labyrint.

En rad omständigheter gjorde att jag kom att ägna många decennier åt min nya hembygds historia. Till att börja med upptäckte jag att berättandet i alla former var ett bra pedagogiskt medel i skolan. Jag förbättrade systematiskt mina kunskaper i den svenska historien och började söka efter bygdens rötter med hjälp av gamla ortsbor. Jag har fortfarande kvar en bandinspelning från 50-talet där barnen av en ortsbo fick veta hur skolans liv gestaltade sig vid sekelskiftet 1900.

Mina studier ledde fram till en lärarhandledning i bygdens historia, där jag presenterade kommunen som en centralort under forntid och medeltid med Uppsala, Sigtuna och Birka strax utanför våra gränser och två stora vattenvägar på bägge sidorna som en del av Mälaren. År 1968 inträffade något av stor betydelse för min kommande hembygdsverksamhet.

Då utsågs jag till Riksantikvarieämbetets lokalombud och ungefär samtidigt blev jag kommunens första kulturnämndsordförande. Det betydde att jag fick hela kommunen som arbetsområde. Med tre hembygdsföreningar som bas ledde jag vandringar och utfärder och gjorde bandade intervjuer med ortsbor och lärde mig ständigt mer om bygden. Än mer lärde jag mig när Herman Svenngård donerade hela sin stora hembygdssamling till kulturnämnden/kommunen.

Jag var i många år ensam om att studera hans böcker och historiska handlingar, som omfattar bortåt 80 hyllmeter.

Till minne av Gudrun och Börje Sandén
Meddelande från Upplands-Bro kommun2020-05-19


Makarna Gudrun Sandén, 90 och Börje Sandén, 92 har avlidit. Många kommer att minnas dem för deras livslånga arbete med att gräva fram och dokumentera Upplands-Bros lokala historia.


De båda folkskollärarna Gudrun och Börje Sandéns gärning för lokal historia i Upplands-Bro kommun kan inte nog understrykas. Enligt en text i tidskriften Ledungen, som ges ut av Stockholms läns hembygdsförbund, flyttade de som nygifta till Upplands-Bro 1952, samma år som kommunen bildades.
Båda engagerade sig i den lokala politiken och även i de lokala hembygdsföreningarna. Börje Sandén satt under en period som ordförande i kommunens kulturnämnd, startade i slutet av 1970-talet tidningen ”Historiska nyheter” och skrev också en bok med titeln ”Det hände i Upplands-Bro”, som kom ut 1984.


Startade forskningsinstitut

1987 kläckte, enligt artikeln i Ledungen, makarna Sandén idén om Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, som bland annat byggde upp samarbeten mellan amatörarkeologer och antikvariska myndigheter. UKF beskriver själv sin hemsida som Upplands-Bros ”lokalhistoriska skattkammare”, här kan den som är intresserad ta del av 30 års historisk forskning.
Makarna Sandén har uppmärksammats för sitt engagemang på många sätt. Bland annat tilldelades de båda 2008 Nordiska museets Hazelius-medalj för hembygdsvårdande gärning.

Har betytt enormt mycket
2018 instiftade Upplands-Bro kommun Sandénstipendiet till Gudrun och Börje Sandéns ära, som ska uppmuntra till och premiera kulturhistorisk verksamhet lokalt i Upplands-Bro.
-Det är viktigt att vi känner till vår historia, både gamla och nya Upplands-Broare. Man uppskattar sin trakt när man känner till bakgrunden. Gudrun och Börje Sandén har betytt enormt mycket för den historiska beskrivningen av vår kommun, och deras arbete fortsätter genom UKF och Sandénstipendiet, säger Anders Åkerlind (M), ordförande i kommunfullmäktige.

Länk till lokaltidningen UBRO-artikel om Börje Sandén, skriven på senhösten 2012.

Paret Sandén

Upplands-Bro kommun i juni 2022 på sin hemsida

Gudrun och Börje var centrala personligheter i arbetet med att skriva och kartlägga Upplands-Bros historia. De engagerade sig i kommunens tre hembygdsföreningar och var drivande krafter bakom grundandet av UKF, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. 1982 fick Börje i uppdrag av kommunstyrelsen att skriva en hembygdsbok över Upplands-Bro. Det färdiga verket betitlades ”Det hände i Upplands-Bro” och är fortfarande ett standardverk. Paret Sandén var folkbildare i ordets rätta bemärkelse, de hittade ständigt nya metoder för att lyfta fram och berätta bygdens historia. De förblev aktiva in i det sista.

Bild:Upplands-Bro kommun
Bild från Börje Sandéns 90-årsfirande på Klint i Bro där han och Gudrun bland annat uppvaktades av Upplands-bro kommun med tillkännagivandet av det nyinstiftade Sandénstipendiet.

Bild:Kjell Nilsson/Ledungen
Gudrun och Börje Sandén mottog Nordiska museets Hazelius-medalj för hembygdsvårdande gärning 2008.