Forskning

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Ortsbor berättar

Läs och lyssna!


Ortsbor berättar heter en av våra välfyllda hemsidor. Den innehåller en skriftlig sammanfattning av ca 400 bandade intervjuer, gjorda mellan 1954 och 2004. För detta viktiga kulturarvsarbete har vi Gudrun Sandén att tacka.


Många av banden är mer än 40 år gamla och börjar närma sig "end of life". Banden utgör ett viktigt kulturarv och innehållet på dessa band måste bevaras till eftervärlden innan tidens tand har gjort banden oanvändbara. Tyvärr är det så att många av originalinspelningarna har så dåligt ljud att de kan betraktas som oanvändbara för avlyssning. Genom Gudrun Sandéns transkriberingarbete har mycket av bandens innehåll dock räddats. Men då får eftervärlden hålla tillgodo med intervjuerna i textversion. För resten av banden är situationen bättre.


I början av 2022 inledde UKF det mödosamma arbetet med att digitalisera ljudbanden. Arbetet pågår fortfarande. Vår plan är att varje band som efter konvertering resulterat i en lyssningsbar digital ljudfil skall kopplas samman med motsvarande text i Ortsbor berättar.


När du läser en text från en bandad intervju i dokumentet Ortsbor berättar och ser en gul knapp med texten "lyssna" innebär det att det är möjligt att lyssna på intervjun i din dator. Tryck på knappen och börja lyssna. Var beredd på att uppspelningen kan ta lång tid. Vissa intervjuer är mycket långa.

Just nu har 15 st intervjuer försetts med lyssningsknapp. I takt med att arbetet fortskrider kommer vi att kunna förse upp till 100 intervjuer med lyssningsknapp.

Som allt tekniskt brukar det i början inte fungera som man har tänkt sig. Du kanske inte hör något ljud eller det verkar som att den gula knappen inte fungerar. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Tips: Intervju k95 i Ortsbor berättar är förseddd med lyssningsknapp.
Klicka här: Ortsbor berättar