Skrifter

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Vår förening tipsar om mängder av skrifter, egnas och andras, i form av t.ex. böcker och häften.  Här hittar du länkar och information om dessa.

Ortsbor berättar

 Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954 -2004. Originalbanden har mestadels skapats genom privata initiativ, kommunens tre hembygdsföreningar, kommunens kulturnämnd, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut, Närradion.

Ett mångårigt projekt inom UKF. Gudrun och Börje Sandén har redigerat materialet. Samtliga texter finns i UKF:s databas i snabb s.k. fritextsökning Många av de intervjuade har bidragit med egna texter i kulturnämndens projekt "Vi skriver i Upplands-Bro" från 1979-81...

En fantastisk samling berättelser av ortsbor från 1954- (obs! lång sida i pdf-format).

Mängder av spännande läsning via länkar här:

Människor - Samhällsfunktioner - Orter -  Arkiv


Biblioteket har en magnifik Sandén-samling med 400 titlar ur makarna Gudrun och Börje Sandéns efterlämnade boksamling. Dessa har katalogiserats och fått en egen placering i Svenngårdsrummet på plan 5 i Kulturhuset i Upplands-Bro. Men vi har en egen lista på dessa och fler...