0918Anmärkningar angående folknumren för år 1783Anonym
1784, juli

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FOLKNUMMREN FÖR ÅR 1783

Lund. Fler födda än döda.

Göteborg. 104 fler döda än födda.

Marstrand. 63 barn födda och 37 barn under 10 år döda. 5 utlänningar dog och 13 man av Kungl. Upplands Regemente avled på Karlstens fästning.

Mariefred. Föddes 407 och dog 389. 8 hustrur födde tvillingar och 15 dödfödda barn föddes.

Stockholm. Föddes 1911 barn och dog 3472 personer. Dödsorsaken var hetsiga febrar, rödsot, rötfeber, lungsot, trånsjuka och av veneriska åkommor avled 156.

----------------------------
 
0919Berömliga gärningarAnonym
1784, juli

BERÖMLIGA GÄRNINGAR

Drottningen har skänkt pengar till de nödlidande efter den svåra vintern. Betydande sammanskott har gjorts även av andra. Brandstod har utbetalts till soldaten Wahlström i Öryds socken, Jönköpings län och torparen Anders Persson i Markims socken, Stockholms län

----------------------------
 
0920Anmärkningar angående väderleken för juni 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0921Anmärkningar angående landskötselnBjelke, Thure
1784, aug

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE LANDSKÖTSELN

Om olika jordarter, deras bruk, gödning och blandningar. Om såning. Om gödseln. Om sädens bärgning. Om ängar. Om hagar och betesmark.

----------------------------
 
0922Berättelse om Lattomeri kärrs utdikningKraftman
1784, aug

BERÄTTELSE OM LATTOMERI KÄRRS UTDIKNING

Lattomeri kärr ägs av Björneborgs stad och 78 hemmansägare i Ulfsby. Berättelse hur dikningen gick till och nyttan därav. Där bildades 3 utfall, alla till Kumo älv. En mjölkvarn uppfördes. En damm byggdes. Konung Gustavs skrivelse, där han uttrycker välbehag över arbetet.

----------------------------
 
0923Anmärkningar angående blandsädModeer
1784, aug

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE BLANDSÄD

När två eller flera sädeslag utsås på samma gärde kallas det blandsäd. Växterna har inte som djuren mun och käkar utan måste givas en för varje växt lämplig föda tillredd av naturen. Utan mycket naturkunnighet ser man att det är bladen och rötterna, som är huvudsätet för växternas sugrör. Jorden är växtens visthus. Man kan därför inte odla samma växter på samma ställe hur länge som helst. Därför gör man ingen varaktig vinst med blandsäd eller kampsäd, när höst- och vårsäd blandas. När skogen i en dal växer hög är det inte för att bekämpa andra träd, utan för att nå solen. Ingen vinst att så rotfrukter bland säden. Det som förhöjer jordens bärighet är cirkulation.

----------------------------
 
0924Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och priserAnonym
1784, aug

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA

Karlstad. Vid Persmässomarknad kom endast 8 spannmålsfartyg. Vid den senaste marknaden kom 31 fartyg. Säd och hö står härligt överallt.

Öjhult, Kronobergs län. 1783 total missväxt. Folk har ätit agnar, halm och bark. Många gamla har dött. Vintern sträng och lång. Allmogen fick hjälp från Karlshamns sockenmagasin.

----------------------------
 
0925Anmärkningar angående väderleken för juli 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0926Svar på frågan: Vilket är det minst kostsamma och mest varaktiga taktäckningssättet i stad och på landAlgren, Sven
1784, sept

SWAR PÅ FRÅGAN: HWILKET ÄR DET MINST KOSTSAMMA OCH MÄST WARAKTIGA, BEPRÖFWADE OCH TIL HWARJE SLAGS BYGGNAD WIDTAGELIGASTE TAKTÄCKNINGSSÄTT I STÄDER, SÅ WÄL SOM PÅ LANDET?

Ritning på hur regnvattnet träffar taket. Ju lägre takresning desto mindre kostnad. Vid eldsvåda faller en hög takresning ned i huset och förstör trossbottnarna. Dessutom är ett högt tak mer utsatt för vind. Åskan dras till högresta tak.

Avbildning hur man skall rita ett mansardtak. Man vinner utrymme och utseende, men låga tak är att föredra. Se på slottet och läs i bibeln.

När man nu bestämt sig för taklutningen gäller att hitta täckningsmaterial som finns på orten. Järnplåt, beck, grov sand och sönderstött glas är de billigaste. Järnblecket överdras med tjära och fin sand. Beck drar till sig åskan, därför bör taket behandlas med sand eller krossat glas.

Beskrivs björken och näverns förträfflighet. I juni är nävern lös och man kan flänga av den. Underbyggnaden för nävertak måste göras kraftig, då nävern är tung. Då värmen stiger uppåt och kölden kommer nerifrån, skall stugorna byggas så låga som möjligt. Ett nävertak, som är rätt lagt, varar i en mansålder. Beskrivning av hur man lägger nävern och sedan halmen ovanpå.

----------------------------