0889Ett påfunnet sätt att i knappa år brygga dricka av vild- eller gårdmållaWasenius, Pehr H
1784, mars

ET PÅFUNNET SÄTT, AT I KNAPPA ÅR, GENOM ANSENLIG BESPARING AF SÄD, BRYGGA DRICKA MEDELST TILHJELP AF ET SLAGS OGRÄS, WILL- ELLER GÅR-MÅLLA HÄR KALLAD

En trevlig bondhustru på trakten, har under den lovliga brännvinsbränningstiden kommit på att tillsätta den beska mållan och fått ett gott brännvin. Hon fortsatte med att brygga ett dricka på malt, säd och målla. Genom att tillsätta mållan som kallas gårdmålla och växer vilt här, spar hon åtskilligt med säd. Fröna, som är feta, torkas med möda och males till mjöl. Man tar två delar målla och en del malt och förfar som vid vanlig brygd. Då mållan är besk skall man endast ta hälften av humlet.

----------------------------
 
0890Anmärkningar angående väderleken för februari 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0891Anmärkningar om de mest brukliga foderväxternaAnonym
Beskrivning av jordhumle, sparrklöver, vit väppling, vicker, sibiriskt höfrö, gul vicker, sigalsärter, västgöta höfrö m.fl.
----------------------------
 
0892Om teglets ansning och torkning innan det brännsQwist, Andersson Benct
1784, april.

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING I HOLLAND. OM TEGLETS ANSNING OCH TORKNING, INNAN DET BRÄNNES.

Beskrivning av hur man i Holland torkar och bränner klinker. Ritning på ugn.

----------------------------
 
0893Beskrivning på stillningssätt med granris 1782 för klavbundna kreaturChristiernin Johan
1784, april.

BESKRIFNING PÅ STILLNINGSSÄTT MED GRANRIS 1782, FÖR 62 ST. KLAVBUNDNA BOSKAPSKREATUR, OCH FODERBESPARING DÄRMED.

Granris s.k. slokris avhugges med kniv och läggs i en lår och fuktas med saltvatten. Sedan strör man malet kornmjöl över. Oxar och stutar höll till godo med detta stillningssätt och fick gott hull. Hästarna däremot vägrade äta.

----------------------------
 
0894Hur och på vad sätt en lantman vid foderbrist och när lång vår infaller, skall bärga sina djur att de ej döAnonym
1784, april.

HURU OCH PÅ HWAD SÄTT EN LANDTMAN, UTI FODERBRIST, OCH ENÄR LÅNG WÅR INFALLER, SKALL KUNNA BÄRGA SINA DRAGARE OCH BOSKAP, AT DE EJ DÖ AF HUNGER.

All slags kvistar av träd och buskar och ris hackas och kokas.

----------------------------
 
0895Berömliga gärningarAnonym
1784, april.

BERÖMLIGE GERNINGAR.

Drottningen har av medfödd ömhet och ur egen kassa skänkt 20000 Dal. K:mt till Stockholms fattiga, under nuvarande svåra vedbrist.

Chefen för Södermanlands Regemente baron Siegroth har anlagt Camperings- och Exercitiaeplats vid Malma, som anses vara den prydligaste och bästa i riket.

Anlagt en stad med tillsammans 20 hus, gator och planteringar.

Anlagt träd- kål- och kryddgård, samt flera åkrar och ängar.

Tagit upp 8 källor och brunnar med utmärkt gott vatten.

Inrättat regements- och janitscharsmusik i turkisk dräkt.

Artilleriinrättning med 4 kanoner och all dess attiralj.

En batteri- och skottvall.

Kruthus och tyghus.

Ny landsväg till kvarnen för att slippa köra över platsen.

Salongsbyggnad med flera rum och trädgård.

Bibliotek med militäriska vetenskaper, kartor, himlaglob.

Väl inrättat lasarett för fångar och med alla tillbehör.

Offentlig undervisning för unga officerare.

Till Akademiens bekvämlighet en byggnad med 6 rum helt möblerad och en ridbana.

----------------------------
 
0896Anmärkningar angående väderleken för mars 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0897Några anmärkningar om de mest brukliga foderväxternaAnonym
1784, maj

NÅGRA ANMÄRKNINGAR WID DE MÄST BRUKLIGA FODER-WÄXTER

Fromental eller knylhavre förtjänar beröm. Birdgrass trivs inte, tillhör Poasläktet. Timotej, uppkallat av Thimothy Hanson i New York, tilldrar sig stort intresse. Flera andra gräs beskrivs.

Halvfoder, som kål, rovor, morötter och palsternackor hör inte under artificiella ängsskötseln.

----------------------------