0879Sätt att förvara färskt köttAnonym
1784, febr

SÄTT AT FÖRWARA FÄRSKT KÖTT

I Frankrike har man uppmärksammat hur viktigt det är att hålla kött färskt. Inte minst för sjöfarare. Det äldsta sättet är att salta, men det har många olägenheter, framförallt genom att det orsakar scorbutiska sjukdomar. Ett sätt är att förvara köttet i krukor fyllda med olivolja. Detta håller köttet färskt men är svårt att verkställa. Att föra levande djur med på resan och slakta vartefter ger naturligtvis färskt kött, men djuren upptar stor plats och luften med deras utdunstningar blir inte sund. Det bästa sättet är att torka köttet. Det hängs i 55 graders värme i 72 timmar. Man doppar köttet i ett slags gelé, som kokas på benen och låter torka. Köttet blir som fernissat, och kan förvaras i flera år. Köttet blötläggs i 12 timmar innan det kokas. En soldat kan föra sådant kött i sin ränsel för flera dagar

----------------------------
 
0880Sätt att pröva indigoAnonym
1784, febr

SÄTT AT PRÖFWA INDIGO

Eftersom indigo är så dyrt, förfalskas det ofta genom inblandning av billigare ämnen. Ofta används pottaska, aska, krita, skiffer, lera, sönderhackade blå ylle- och sidenklutar eller dylikt. Med dessa prov kan man avgöra att det är äkta indigo.

1) Om färgen uppöses i vatten, utan att lämna grums på botten är den äkta.

2) Eldar man den lämnar den ingen aska.

3) Indigofärgat flyter på vattnet som en svamp.

----------------------------
 
0881Anteckningar angående handelnAnonym
1784, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL

Järn, smide, stål, bräder och sill utfördes från Göteborg. Till Philadelphia ostindiska varor, även till Västindien. Vidare utskeppades bladkoppar, kopparspik, alun, hampa, tjära, beck, rökt sill, pressad sill, silltran, svenska kläden, lärfter, segelduk, enbär, bergmossa, vin, brännvin och tobak.

Vid Helsingborg har följande nationers skepp passerat Sundet 1783. 2466 svenska, 2836 engelska, 2050 preussiska, 1773 danska, 147 ryska, 118 från Rostock, 97 från Lübeck, 59 från Hamburg, 28 från Portugal, 14 från Kurland, 8 franska, 7 spanska, 4 amerikanska, 1 från Neapel.

----------------------------
 
0882Nyttiga påfinningarAnonym
1784, febr

NYTTIGA PÅFINNINGAR

En växt i Ungern duger till att framställa soda, som är bättre än den spanska.

En fackla har uppfunnits, som inte är gjord av vax eller talg. Den brinner klart och ger ingen rök.

I Köpenhamn har upprättats en ljusfabrik, som tillverkar ljus, som inte rinner eller ryker. De är överdragna med en glasyr, som gör att de ser ut som vaxljus.

----------------------------
 
0883Kungl. Patriotiska Sällskapets samling av modellerPatriotiska Sällskapet
1784, febr

KONGL PATR SÄLLSKAPETS SAMLING AF MODELLER

I huset 59 Norra Smedjegatans Brunn här i Stockholm finns en samling redskap, som samlats av Sällskapet. Sällskapets sekreterare Modeer bor i samma hus och visar samlingen. Sällskapet förbereder en förteckning, som kommer att införas i Journalen.

----------------------------
 
0884Anmärkningar angående väderleken för januari 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0885Några anmärkningar vid de mest brukliga foderväxternaTengmalm, P G
1784, mars

NÅGRA ANMÄRKNINGAR WID DE MÄST BRUKLIGA FODER-WÄXTER

Ängen måste skötas, röjas och gödas. Ängen är åkerns moder. I de nya hushållskrifterna skrivs om artificiella ängar. Ingen vågar nu motsäga nyttan av dem. På flera ställen är de naturliga ängarna lika goda. De höslag som föreslås skall vara saftfulla, hälsosamma och smakliga för djuren. De skall passa för klimatet. De skall vara perenna och inte kräva gödning varje år. De får inte vara kinkiga med jordmånen eller utsuga jorden.

Det är märkligt, att ingen redovisar sina misslyckade försök. Nu måste tyvärr flera göra samma misstag.

Beskrivning av luzern, treffel (klöver), svenskt höfrö och vitklöver.

----------------------------
 
0886Berättelse om klinkerberedning i HollandQwist, Andersson Benct
1784, mars

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING I HOLLAND

Beskrivningar av torkningsplatser, själva tegelslagningen och de redskap som behövs.

Ritning och beskrivning av tegelugn.

----------------------------
 
0887Om nya uppodlingar närmast omkring StockholmFischerström, Johan
1784, mars

OM NYA UPODLINGAR NÄRMAST OMKRING STOCKHOLM

Fortifikationskassören Anders Widfors har vid Enskede gård gjort stora uppodlingar. Gårdens ägare ålderman Birger Fougel lämnade honom frihet och tillgångar att genomföra detta verk. 10000 lass gödsel hämtades från staden. Stenen från åkern blev den ansenliga stenmuren vid vägen åt Brännkyrka. Rothuggning på Storängen gjordes av dalkarlar. Trakten mellan Enskede och Dalarövägen var utmark. Där blev beten. Torp anlades vid Lingstugan, Åsen, Dalen och Glädjen. Det gällde att befria området från de mossar och kärr, som drog till sig nattfrost. Fogelkärret, Pungpinekärret, Sickla- och Hammarbykärret dikades ut.

Det finns ingen journal på arbetena. Den brann vid vådelden den 6 april 1777. Grannarna önskade också hans hjälp, att förbättra sina egendomar. 1763 bad Jacobsbergs ägare grosshandlare, Niclas Hasselgren, att Widfors skulle ta sig an förvaltningen av gården. Ett stort gungfly, kallat Gungan, blev uppodlat.

Greve Carl Fredric Scheffer och baron Fabian Wrede besökte Widfors och uppmuntrade honom att fortsätta sitt verk.

Beskrivning av Widfors sätt att uppodla kärr och mossar. Hans brorson Anders Persson Widfors har nu övertagit uppodlingarna.

----------------------------