0877Cirkulationsåkerbruk i Skaraborgs län. Beskrivet den 16 december 1783Tham, Pehr
1784, febr

CIRCULATIONS-ÅKERBRUK I SKARABORGS LÄN DEN 16 DECEMB 1783, AF THAM TIL DAGSNÄS

Det är viktigt att ha en genomtänkt plan för sina odlingar. När spannmålspriserna steg tog många upp nya åkrar. Därmed förminskades gödseln till den gamla odalåkern. Den nya åkern var svagare. Trots större areal får de med mera utsäde mindre skörd. Redogörelse för olika gårdar och deras träden. Följer en journal på cirkulationen vid Ingriatorp 1781.

----------------------------
 
0878Berättelse om klinkerberedning i HollandQwist, Andersson Benct
1784, febr

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING I HOLLAND

Nödvändigheten för dem, som bo vid de låglänta ställena i Holland, har lärt dem att bygga under vatten. Denna konst är nu fullkomlig. Redan på 1300-talet hade man kommit igång med vattenklinkers tillredningen. Beskrivning av de olika jordar eller leror, som används vid stenbakerierna. Beskrivning av upptagning av leran, beredning av stenen och bränningen. Ritning till brännugn finns.
----------------------------
 
0879Sätt att förvara färskt köttAnonym
1784, febr

SÄTT AT FÖRWARA FÄRSKT KÖTT

I Frankrike har man uppmärksammat hur viktigt det är att hålla kött färskt. Inte minst för sjöfarare. Det äldsta sättet är att salta, men det har många olägenheter, framförallt genom att det orsakar scorbutiska sjukdomar. Ett sätt är att förvara köttet i krukor fyllda med olivolja. Detta håller köttet färskt men är svårt att verkställa. Att föra levande djur med på resan och slakta vartefter ger naturligtvis färskt kött, men djuren upptar stor plats och luften med deras utdunstningar blir inte sund. Det bästa sättet är att torka köttet. Det hängs i 55 graders värme i 72 timmar. Man doppar köttet i ett slags gelé, som kokas på benen och låter torka. Köttet blir som fernissat, och kan förvaras i flera år. Köttet blötläggs i 12 timmar innan det kokas. En soldat kan föra sådant kött i sin ränsel för flera dagar

----------------------------
 
0880Sätt att pröva indigoAnonym
1784, febr

SÄTT AT PRÖFWA INDIGO

Eftersom indigo är så dyrt, förfalskas det ofta genom inblandning av billigare ämnen. Ofta används pottaska, aska, krita, skiffer, lera, sönderhackade blå ylle- och sidenklutar eller dylikt. Med dessa prov kan man avgöra att det är äkta indigo.

1) Om färgen uppöses i vatten, utan att lämna grums på botten är den äkta.

2) Eldar man den lämnar den ingen aska.

3) Indigofärgat flyter på vattnet som en svamp.

----------------------------
 
0881Anteckningar angående handelnAnonym
1784, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDEL

Järn, smide, stål, bräder och sill utfördes från Göteborg. Till Philadelphia ostindiska varor, även till Västindien. Vidare utskeppades bladkoppar, kopparspik, alun, hampa, tjära, beck, rökt sill, pressad sill, silltran, svenska kläden, lärfter, segelduk, enbär, bergmossa, vin, brännvin och tobak.

Vid Helsingborg har följande nationers skepp passerat Sundet 1783. 2466 svenska, 2836 engelska, 2050 preussiska, 1773 danska, 147 ryska, 118 från Rostock, 97 från Lübeck, 59 från Hamburg, 28 från Portugal, 14 från Kurland, 8 franska, 7 spanska, 4 amerikanska, 1 från Neapel.

----------------------------
 
0882Nyttiga påfinningarAnonym
1784, febr

NYTTIGA PÅFINNINGAR

En växt i Ungern duger till att framställa soda, som är bättre än den spanska.

En fackla har uppfunnits, som inte är gjord av vax eller talg. Den brinner klart och ger ingen rök.

I Köpenhamn har upprättats en ljusfabrik, som tillverkar ljus, som inte rinner eller ryker. De är överdragna med en glasyr, som gör att de ser ut som vaxljus.

----------------------------
 
0883Kungl. Patriotiska Sällskapets samling av modellerPatriotiska Sällskapet
1784, febr

KONGL PATR SÄLLSKAPETS SAMLING AF MODELLER

I huset 59 Norra Smedjegatans Brunn här i Stockholm finns en samling redskap, som samlats av Sällskapet. Sällskapets sekreterare Modeer bor i samma hus och visar samlingen. Sällskapet förbereder en förteckning, som kommer att införas i Journalen.

----------------------------
 
0884Anmärkningar angående väderleken för januari 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0885Några anmärkningar vid de mest brukliga foderväxternaTengmalm, P G
1784, mars

NÅGRA ANMÄRKNINGAR WID DE MÄST BRUKLIGA FODER-WÄXTER

Ängen måste skötas, röjas och gödas. Ängen är åkerns moder. I de nya hushållskrifterna skrivs om artificiella ängar. Ingen vågar nu motsäga nyttan av dem. På flera ställen är de naturliga ängarna lika goda. De höslag som föreslås skall vara saftfulla, hälsosamma och smakliga för djuren. De skall passa för klimatet. De skall vara perenna och inte kräva gödning varje år. De får inte vara kinkiga med jordmånen eller utsuga jorden.

Det är märkligt, att ingen redovisar sina misslyckade försök. Nu måste tyvärr flera göra samma misstag.

Beskrivning av luzern, treffel (klöver), svenskt höfrö och vitklöver.

----------------------------