0871Författningar om folkhopens tillväxtAnonym
1784, jan

FÖRFATTNINGAR TIL FOLKHOPENS TILWÄXT

För att befrämja giftermål skall de nygifta vara fria från skatt i 2 år. Behöver de hjälp kan de få ett tioårigt lån. Förstäderna växer, då hantverkare kan få beställningar av armén.

----------------------------
 
0872Märkliga händelser i naturenAnonym
1784, jan

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN

Uleåborg. Den 6 augusti drog flera orkaner över trakten och vattennivån steg med 7 fot. Båtar i hamnen strandade och flera miste sina master.

Uddevalla. Den 12 september var ett gruvligt blåsväder. Vattnet vid sjöbommen steg, så att tullhuset stod under vatten. 40 personer tros ha omkommit. Vid Orust förolyckades 5 fartyg på ett ställe och på samma gång.

Rätan, Jämtland. Den 17-19 juli var det stark hetta och löv- och barrskogen gav ifrån sig en behaglig lukt. Efter de följande dagarnas regn blev den helt borttorkad. Det ser ut som om en skogsbrand gått fram.

Malmö. Den 21 december var väderleken ostadig. Mot aftonen hördes åskan och det kom en kraftig hagelskur. Natten var stjärnklar och kall.

Helsingfors. Det har varit en gruvlig köld efter jul. En natt hördes en knall och det visade sig att torget spruckit på en ansenlig sträcka. Efter några nätter väcktes vi av ett dån och huset darrade.

----------------------------
 
0873Anteckningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i orternaAnonym
1784, jan

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I ORTERNA

Luleå. Årsväxten svag. På grund av stark kyla i augusti har 100 hemmansrökar lidit så stor skada, att de inte har bröd till julen. Dåligt fiske. Surströmmingen, detta vårt nödvändiga sovel, tryter redan. Skeppsbyggeri och tjärbränning har minskat.

Jämtland. Efter förra årets missväxt och hungersnöd har årets skörd både vad kvalitet och kvantitet slagit rekord. Orsaken är den landrök, som kommit in från Norge och gett dagg hela sommaren.

Enköping. Växten bättre än väntat, trots svår torka.

Skänninge. Rågen blev så svag att den knappt räckte till utsäde. Lin, hampa och humle blev också dåliga.

Skara. Denna trakten är mest drabbad av missväxt i landet. Rågen ger knappt utsädet och är av så dålig kvalitet att den bara duger till kreatursfoder. Allmogen har det bekymmersamt och förtjänar höga verderbörandes ömma uppmärksamhet.

Karlstad. Priser från marknaderna.

Uddevalla. Sillfisket gott.

----------------------------
 
0874Berömlige gärningarAnonym
1784, jan

BERÖMLIGE GÄRNINGAR

Redovisas landshövding Anders von Reisers testamente. Skolhus och arbetshus skall byggas och underhållas och de fattiga få 6 riksdaler årligen. Detta efter många personliga legat

----------------------------
 
0875Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, jan

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling: Bl.a. har arrendator Carlström på frälsehemmanet Ribrunna och Bodarne i Ramsta socken, Uppsala län, fått en silverbägare.

För trädplantering och stengärdsgårdar. För långvarig och berömlig tjänst vid lantbruket.

----------------------------
 
0876Anmärkningar angående väderleken för december 1783Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0877Cirkulationsåkerbruk i Skaraborgs län. Beskrivet den 16 december 1783Tham, Pehr
1784, febr

CIRCULATIONS-ÅKERBRUK I SKARABORGS LÄN DEN 16 DECEMB 1783, AF THAM TIL DAGSNÄS

Det är viktigt att ha en genomtänkt plan för sina odlingar. När spannmålspriserna steg tog många upp nya åkrar. Därmed förminskades gödseln till den gamla odalåkern. Den nya åkern var svagare. Trots större areal får de med mera utsäde mindre skörd. Redogörelse för olika gårdar och deras träden. Följer en journal på cirkulationen vid Ingriatorp 1781.

----------------------------
 
0878Berättelse om klinkerberedning i HollandQwist, Andersson Benct
1784, febr

BERÄTTELSE OM KLINKERT-BEREDNING I HOLLAND

Nödvändigheten för dem, som bo vid de låglänta ställena i Holland, har lärt dem att bygga under vatten. Denna konst är nu fullkomlig. Redan på 1300-talet hade man kommit igång med vattenklinkers tillredningen. Beskrivning av de olika jordar eller leror, som används vid stenbakerierna. Beskrivning av upptagning av leran, beredning av stenen och bränningen. Ritning till brännugn finns.
----------------------------
 
0879Sätt att förvara färskt köttAnonym
1784, febr

SÄTT AT FÖRWARA FÄRSKT KÖTT

I Frankrike har man uppmärksammat hur viktigt det är att hålla kött färskt. Inte minst för sjöfarare. Det äldsta sättet är att salta, men det har många olägenheter, framförallt genom att det orsakar scorbutiska sjukdomar. Ett sätt är att förvara köttet i krukor fyllda med olivolja. Detta håller köttet färskt men är svårt att verkställa. Att föra levande djur med på resan och slakta vartefter ger naturligtvis färskt kött, men djuren upptar stor plats och luften med deras utdunstningar blir inte sund. Det bästa sättet är att torka köttet. Det hängs i 55 graders värme i 72 timmar. Man doppar köttet i ett slags gelé, som kokas på benen och låter torka. Köttet blir som fernissat, och kan förvaras i flera år. Köttet blötläggs i 12 timmar innan det kokas. En soldat kan föra sådant kött i sin ränsel för flera dagar

----------------------------