0867Beskrivning på sommarvin av hallon, samt hur vin tillreds av lingon och blåbärAnonym
1784, jan

BESKRIFNING PÅ SOMMAR-WIN AF HALLON. SAMT HURU WIN TILREDS AF LINGON OCH BLÅBÄR HALLON KOKAS I FÖRTENT KOPPARKITTEL OCH JÄST LÄGGES I. FÅR STÅ ÖVER NATTEN, SILAS OCH BLANDAS MED FRANSKT BRÄNNVIN. EFTER TRE VECKOR HÄLLES DET PÅ FLASKOR.

Lingon och vatten kokas och silas. Socker, kanel, kardemumma och citroner tillsätts.

Blåbär kokas och silas. Jäst tillsätts och gärna pomeranser. Kan även blandas med svarta vinbär.

Min önskan är att dessa bärviner skulle tillagas och nyttjas, trots att Sverige inte är något vinland.

----------------------------
 
0868Berättelse om herr brukspatron Olof Bureens inom 4 år gjorda uppodlingar vid Skyllbergs lantegendom i NärkeBergström, A
1784, jan

BERÄTTELSE OM HERR BRUKS-PATRON OLOF BUREENS INOM 4 ÅR GJORDE UPODLINGAR WID SKYLLBERGS LANDTEGENDOM I NERIKE

Egendomen består av ett skatte- och ett kronohemman. Här har Burén gjort stora uppodlingar och förbättrat karaktärsbyggnaden med två flygelbyggnader. Ny ladugård med hundra kreatur.

----------------------------
 
0869Tillägg angående träbetsningar i Hushålls-Journalen för juni 1783Geyer, Carl Fredrik
1784, jan

TILLÄGNINGAR ANGÅENDE TRÄDBETSNINGAR UTI HUSHÅLLS-JOURNALEN FÖR JUN. 1783

Björkmasur blir vacker om den strykes med skedvatten, sedan med gurkmeja blandad med linolja. Upplöses skedvattnet i järn blir färgen brunare och gnides den blir den blank.

Fernbock blötes i öl och kokas upp med romersk alun. Påstrykes varmt. Bonas med vax.

Vid betsning av bösstockar strykes med skedvatten och överströs med kalk, som man skaver av spisar. Bonas med en fläsksvål eller olja.

----------------------------
 
0870Om djup och grund sådd. Utdrag ur en avhandling av herr von Bolotow i 9 delen av S:t Petersburgs Ekonomiska avhandlingarBolotow von
1784, jan

OM DJUP OCH GRUND SÅDD. UTDRAG UR EN AFHANDLING AF HERR VON BOLOTOW I 9 DELEN AF S:T PETERB OECONOMISKA AFHANDLINGARNE

Man har uppmärksammat följderna av att så tätt eller glest. Lika viktigt är grund eller djup plöjning. En medlem av S:t Petersburgs Oekonomiska Sällskap gjorde följande experiment. Han sådde en fåra i god jord på olika djup. Den säd som såddes grundast kom först och blev bäst

----------------------------
 
0871Författningar om folkhopens tillväxtAnonym
1784, jan

FÖRFATTNINGAR TIL FOLKHOPENS TILWÄXT

För att befrämja giftermål skall de nygifta vara fria från skatt i 2 år. Behöver de hjälp kan de få ett tioårigt lån. Förstäderna växer, då hantverkare kan få beställningar av armén.

----------------------------
 
0872Märkliga händelser i naturenAnonym
1784, jan

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN

Uleåborg. Den 6 augusti drog flera orkaner över trakten och vattennivån steg med 7 fot. Båtar i hamnen strandade och flera miste sina master.

Uddevalla. Den 12 september var ett gruvligt blåsväder. Vattnet vid sjöbommen steg, så att tullhuset stod under vatten. 40 personer tros ha omkommit. Vid Orust förolyckades 5 fartyg på ett ställe och på samma gång.

Rätan, Jämtland. Den 17-19 juli var det stark hetta och löv- och barrskogen gav ifrån sig en behaglig lukt. Efter de följande dagarnas regn blev den helt borttorkad. Det ser ut som om en skogsbrand gått fram.

Malmö. Den 21 december var väderleken ostadig. Mot aftonen hördes åskan och det kom en kraftig hagelskur. Natten var stjärnklar och kall.

Helsingfors. Det har varit en gruvlig köld efter jul. En natt hördes en knall och det visade sig att torget spruckit på en ansenlig sträcka. Efter några nätter väcktes vi av ett dån och huset darrade.

----------------------------
 
0873Anteckningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i orternaAnonym
1784, jan

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I ORTERNA

Luleå. Årsväxten svag. På grund av stark kyla i augusti har 100 hemmansrökar lidit så stor skada, att de inte har bröd till julen. Dåligt fiske. Surströmmingen, detta vårt nödvändiga sovel, tryter redan. Skeppsbyggeri och tjärbränning har minskat.

Jämtland. Efter förra årets missväxt och hungersnöd har årets skörd både vad kvalitet och kvantitet slagit rekord. Orsaken är den landrök, som kommit in från Norge och gett dagg hela sommaren.

Enköping. Växten bättre än väntat, trots svår torka.

Skänninge. Rågen blev så svag att den knappt räckte till utsäde. Lin, hampa och humle blev också dåliga.

Skara. Denna trakten är mest drabbad av missväxt i landet. Rågen ger knappt utsädet och är av så dålig kvalitet att den bara duger till kreatursfoder. Allmogen har det bekymmersamt och förtjänar höga verderbörandes ömma uppmärksamhet.

Karlstad. Priser från marknaderna.

Uddevalla. Sillfisket gott.

----------------------------
 
0874Berömlige gärningarAnonym
1784, jan

BERÖMLIGE GÄRNINGAR

Redovisas landshövding Anders von Reisers testamente. Skolhus och arbetshus skall byggas och underhållas och de fattiga få 6 riksdaler årligen. Detta efter många personliga legat

----------------------------
 
0875Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, jan

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling: Bl.a. har arrendator Carlström på frälsehemmanet Ribrunna och Bodarne i Ramsta socken, Uppsala län, fått en silverbägare.

För trädplantering och stengärdsgårdar. För långvarig och berömlig tjänst vid lantbruket.

----------------------------