0864Avhandling om anspänningsmedel för oxar och hästarAhlgren, Sven
1784, jan

AFHANDLING OM ANSPÄNNINGS-MEDEL FÖR OXAR OCH HÄSTAR (FORTSÄTTNING OCH SLUT)

Beskrivs tre anspänningssätt. Låta oket vila mot de vassa utskotten. Detta är i början smärtsamt för djuret, men det vänjer sig. Andra sättet är att fastgöra oket i pannan eller bakom hornen. Djuret är fast och kan bryta sig om marken är ojämn. Tredje sättet är att låta djuret dra med sele och loka. Detta är det bästa sättet. Beskrivning av selar, lokor och bringgjordar och dess placering på djuret.

Det är viktigt att tämja djuren med vänlighet. Deras vett består endast av vanor och de trivs bäst om man inte rubbar den invanda ordningen. Har man endast en stut, kan han lära av en äldre dragoxe. Man skall inte bruka bindsle om halsen. Djuren bör läras att gå med ok på en slätt och där det inte är trångt. Det är lämpligast att börja medan snön ligger, då de måste gå stadigt. Det är en dum inbillning att stutar skall köras så hårt att mankbenet brister och lämpar sig efter oket. Första gången de drar från skogen bör de bara dra ett träd, sedan ökas bördan.

----------------------------
 
0865Svar på vad som är infört i Hushålls-Journalen för sistlidne november: Om åkerns vila vartannat år samt om skatte och frälsebondePatriotiska Sällskapet
1784, jan

Enligt kanslirådet Silléns avhandling är tvedingssträde det bästa, vilket erkännes.

I min trakt är skatten bättre för kronan. Jag känner inte ett enda skattehemman som är öde, medan fler frälsehemman står utan brukare. Dessa skattebönder är bäst mående, husen bäst byggda och äringen säkrast.

----------------------------
 
0866Anmärkning om vintersäd sådd om vårenAnonym
1784, jan

ANMÄRKNING OM WINTERSÄD SÅDD OM WÅREN

I mars fick bönderna i Nordre härad vintersäd, som de inte kunnat bärga då det var regn hela hösten. Detta gjorde att man nu prövar sådant odlingssätt.

----------------------------
 
0867Beskrivning på sommarvin av hallon, samt hur vin tillreds av lingon och blåbärAnonym
1784, jan

BESKRIFNING PÅ SOMMAR-WIN AF HALLON. SAMT HURU WIN TILREDS AF LINGON OCH BLÅBÄR HALLON KOKAS I FÖRTENT KOPPARKITTEL OCH JÄST LÄGGES I. FÅR STÅ ÖVER NATTEN, SILAS OCH BLANDAS MED FRANSKT BRÄNNVIN. EFTER TRE VECKOR HÄLLES DET PÅ FLASKOR.

Lingon och vatten kokas och silas. Socker, kanel, kardemumma och citroner tillsätts.

Blåbär kokas och silas. Jäst tillsätts och gärna pomeranser. Kan även blandas med svarta vinbär.

Min önskan är att dessa bärviner skulle tillagas och nyttjas, trots att Sverige inte är något vinland.

----------------------------
 
0868Berättelse om herr brukspatron Olof Bureens inom 4 år gjorda uppodlingar vid Skyllbergs lantegendom i NärkeBergström, A
1784, jan

BERÄTTELSE OM HERR BRUKS-PATRON OLOF BUREENS INOM 4 ÅR GJORDE UPODLINGAR WID SKYLLBERGS LANDTEGENDOM I NERIKE

Egendomen består av ett skatte- och ett kronohemman. Här har Burén gjort stora uppodlingar och förbättrat karaktärsbyggnaden med två flygelbyggnader. Ny ladugård med hundra kreatur.

----------------------------
 
0869Tillägg angående träbetsningar i Hushålls-Journalen för juni 1783Geyer, Carl Fredrik
1784, jan

TILLÄGNINGAR ANGÅENDE TRÄDBETSNINGAR UTI HUSHÅLLS-JOURNALEN FÖR JUN. 1783

Björkmasur blir vacker om den strykes med skedvatten, sedan med gurkmeja blandad med linolja. Upplöses skedvattnet i järn blir färgen brunare och gnides den blir den blank.

Fernbock blötes i öl och kokas upp med romersk alun. Påstrykes varmt. Bonas med vax.

Vid betsning av bösstockar strykes med skedvatten och överströs med kalk, som man skaver av spisar. Bonas med en fläsksvål eller olja.

----------------------------
 
0870Om djup och grund sådd. Utdrag ur en avhandling av herr von Bolotow i 9 delen av S:t Petersburgs Ekonomiska avhandlingarBolotow von
1784, jan

OM DJUP OCH GRUND SÅDD. UTDRAG UR EN AFHANDLING AF HERR VON BOLOTOW I 9 DELEN AF S:T PETERB OECONOMISKA AFHANDLINGARNE

Man har uppmärksammat följderna av att så tätt eller glest. Lika viktigt är grund eller djup plöjning. En medlem av S:t Petersburgs Oekonomiska Sällskap gjorde följande experiment. Han sådde en fåra i god jord på olika djup. Den säd som såddes grundast kom först och blev bäst

----------------------------
 
0871Författningar om folkhopens tillväxtAnonym
1784, jan

FÖRFATTNINGAR TIL FOLKHOPENS TILWÄXT

För att befrämja giftermål skall de nygifta vara fria från skatt i 2 år. Behöver de hjälp kan de få ett tioårigt lån. Förstäderna växer, då hantverkare kan få beställningar av armén.

----------------------------
 
0872Märkliga händelser i naturenAnonym
1784, jan

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN

Uleåborg. Den 6 augusti drog flera orkaner över trakten och vattennivån steg med 7 fot. Båtar i hamnen strandade och flera miste sina master.

Uddevalla. Den 12 september var ett gruvligt blåsväder. Vattnet vid sjöbommen steg, så att tullhuset stod under vatten. 40 personer tros ha omkommit. Vid Orust förolyckades 5 fartyg på ett ställe och på samma gång.

Rätan, Jämtland. Den 17-19 juli var det stark hetta och löv- och barrskogen gav ifrån sig en behaglig lukt. Efter de följande dagarnas regn blev den helt borttorkad. Det ser ut som om en skogsbrand gått fram.

Malmö. Den 21 december var väderleken ostadig. Mot aftonen hördes åskan och det kom en kraftig hagelskur. Natten var stjärnklar och kall.

Helsingfors. Det har varit en gruvlig köld efter jul. En natt hördes en knall och det visade sig att torget spruckit på en ansenlig sträcka. Efter några nätter väcktes vi av ett dån och huset darrade.

----------------------------