0861Om understödet till limabornaPatriotiska Sällskapet
1783, dec.

OM UTDELNINGEN AF UNDERSTÖDET FÖR LIMA-BOERNA.

Redovisning av olika sammanskott till limabor.

----------------------------
 
0862Om en till Kungl.Patriotiska Sällskapet avlämnad penningsumma till en frågas besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1783, dec.

OM EN TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET AFLEMNAD PENNINGE SUMMA, OCH ANLEDNING DÄRAF TAGEN GAGNANDE FÖRFATTNING, SAMT UPGIFT TIL EN FRÅGAS BESWARANDE EMOT BELÖNING.

En anonym givare har skänkt 150 Rd att användas till understöd för den som drabbats av eldsvåda och inte kan åtnjuta annan brandstod.

Dessutom har Patriotiska Sällskapet utfäst en belöning till den, som kan ge förslag på, hur vårt förvillade land skall upparbetas och förädlas.

----------------------------
 
0863Anmärkningar angående väderleken för november 1783Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0864Avhandling om anspänningsmedel för oxar och hästarAhlgren, Sven
1784, jan

AFHANDLING OM ANSPÄNNINGS-MEDEL FÖR OXAR OCH HÄSTAR (FORTSÄTTNING OCH SLUT)

Beskrivs tre anspänningssätt. Låta oket vila mot de vassa utskotten. Detta är i början smärtsamt för djuret, men det vänjer sig. Andra sättet är att fastgöra oket i pannan eller bakom hornen. Djuret är fast och kan bryta sig om marken är ojämn. Tredje sättet är att låta djuret dra med sele och loka. Detta är det bästa sättet. Beskrivning av selar, lokor och bringgjordar och dess placering på djuret.

Det är viktigt att tämja djuren med vänlighet. Deras vett består endast av vanor och de trivs bäst om man inte rubbar den invanda ordningen. Har man endast en stut, kan han lära av en äldre dragoxe. Man skall inte bruka bindsle om halsen. Djuren bör läras att gå med ok på en slätt och där det inte är trångt. Det är lämpligast att börja medan snön ligger, då de måste gå stadigt. Det är en dum inbillning att stutar skall köras så hårt att mankbenet brister och lämpar sig efter oket. Första gången de drar från skogen bör de bara dra ett träd, sedan ökas bördan.

----------------------------
 
0865Svar på vad som är infört i Hushålls-Journalen för sistlidne november: Om åkerns vila vartannat år samt om skatte och frälsebondePatriotiska Sällskapet
1784, jan

Enligt kanslirådet Silléns avhandling är tvedingssträde det bästa, vilket erkännes.

I min trakt är skatten bättre för kronan. Jag känner inte ett enda skattehemman som är öde, medan fler frälsehemman står utan brukare. Dessa skattebönder är bäst mående, husen bäst byggda och äringen säkrast.

----------------------------
 
0866Anmärkning om vintersäd sådd om vårenAnonym
1784, jan

ANMÄRKNING OM WINTERSÄD SÅDD OM WÅREN

I mars fick bönderna i Nordre härad vintersäd, som de inte kunnat bärga då det var regn hela hösten. Detta gjorde att man nu prövar sådant odlingssätt.

----------------------------
 
0867Beskrivning på sommarvin av hallon, samt hur vin tillreds av lingon och blåbärAnonym
1784, jan

BESKRIFNING PÅ SOMMAR-WIN AF HALLON. SAMT HURU WIN TILREDS AF LINGON OCH BLÅBÄR HALLON KOKAS I FÖRTENT KOPPARKITTEL OCH JÄST LÄGGES I. FÅR STÅ ÖVER NATTEN, SILAS OCH BLANDAS MED FRANSKT BRÄNNVIN. EFTER TRE VECKOR HÄLLES DET PÅ FLASKOR.

Lingon och vatten kokas och silas. Socker, kanel, kardemumma och citroner tillsätts.

Blåbär kokas och silas. Jäst tillsätts och gärna pomeranser. Kan även blandas med svarta vinbär.

Min önskan är att dessa bärviner skulle tillagas och nyttjas, trots att Sverige inte är något vinland.

----------------------------
 
0868Berättelse om herr brukspatron Olof Bureens inom 4 år gjorda uppodlingar vid Skyllbergs lantegendom i NärkeBergström, A
1784, jan

BERÄTTELSE OM HERR BRUKS-PATRON OLOF BUREENS INOM 4 ÅR GJORDE UPODLINGAR WID SKYLLBERGS LANDTEGENDOM I NERIKE

Egendomen består av ett skatte- och ett kronohemman. Här har Burén gjort stora uppodlingar och förbättrat karaktärsbyggnaden med två flygelbyggnader. Ny ladugård med hundra kreatur.

----------------------------
 
0869Tillägg angående träbetsningar i Hushålls-Journalen för juni 1783Geyer, Carl Fredrik
1784, jan

TILLÄGNINGAR ANGÅENDE TRÄDBETSNINGAR UTI HUSHÅLLS-JOURNALEN FÖR JUN. 1783

Björkmasur blir vacker om den strykes med skedvatten, sedan med gurkmeja blandad med linolja. Upplöses skedvattnet i järn blir färgen brunare och gnides den blir den blank.

Fernbock blötes i öl och kokas upp med romersk alun. Påstrykes varmt. Bonas med vax.

Vid betsning av bösstockar strykes med skedvatten och överströs med kalk, som man skaver av spisar. Bonas med en fläsksvål eller olja.

----------------------------