0859Nytt påfund av valvbågarAnonym
1783, dec.

OM ET NYTT PÅFUND AF HWALFBÅGAR, SAMT AT BEREDA SILLTRAN TIL LAMPOR.

Från Frankrike kommer en modell att bygga broar med valvbågar av trä

----------------------------
 
0860Att bereda silltran till lamporAnonym
1783, dec.

AT BEREDA SILLTRAN TIL LAMPOR.

Från Göteborg meddelas att man kan ta bort den elaka lukten från silltran, så att den går att använda till lampolja. Ett slags lampor i form av ljus kan användas

----------------------------
 
0861Om understödet till limabornaPatriotiska Sällskapet
1783, dec.

OM UTDELNINGEN AF UNDERSTÖDET FÖR LIMA-BOERNA.

Redovisning av olika sammanskott till limabor.

----------------------------
 
0862Om en till Kungl.Patriotiska Sällskapet avlämnad penningsumma till en frågas besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1783, dec.

OM EN TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET AFLEMNAD PENNINGE SUMMA, OCH ANLEDNING DÄRAF TAGEN GAGNANDE FÖRFATTNING, SAMT UPGIFT TIL EN FRÅGAS BESWARANDE EMOT BELÖNING.

En anonym givare har skänkt 150 Rd att användas till understöd för den som drabbats av eldsvåda och inte kan åtnjuta annan brandstod.

Dessutom har Patriotiska Sällskapet utfäst en belöning till den, som kan ge förslag på, hur vårt förvillade land skall upparbetas och förädlas.

----------------------------
 
0863Anmärkningar angående väderleken för november 1783Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0864Avhandling om anspänningsmedel för oxar och hästarAhlgren, Sven
1784, jan

AFHANDLING OM ANSPÄNNINGS-MEDEL FÖR OXAR OCH HÄSTAR (FORTSÄTTNING OCH SLUT)

Beskrivs tre anspänningssätt. Låta oket vila mot de vassa utskotten. Detta är i början smärtsamt för djuret, men det vänjer sig. Andra sättet är att fastgöra oket i pannan eller bakom hornen. Djuret är fast och kan bryta sig om marken är ojämn. Tredje sättet är att låta djuret dra med sele och loka. Detta är det bästa sättet. Beskrivning av selar, lokor och bringgjordar och dess placering på djuret.

Det är viktigt att tämja djuren med vänlighet. Deras vett består endast av vanor och de trivs bäst om man inte rubbar den invanda ordningen. Har man endast en stut, kan han lära av en äldre dragoxe. Man skall inte bruka bindsle om halsen. Djuren bör läras att gå med ok på en slätt och där det inte är trångt. Det är lämpligast att börja medan snön ligger, då de måste gå stadigt. Det är en dum inbillning att stutar skall köras så hårt att mankbenet brister och lämpar sig efter oket. Första gången de drar från skogen bör de bara dra ett träd, sedan ökas bördan.

----------------------------
 
0865Svar på vad som är infört i Hushålls-Journalen för sistlidne november: Om åkerns vila vartannat år samt om skatte och frälsebondePatriotiska Sällskapet
1784, jan

Enligt kanslirådet Silléns avhandling är tvedingssträde det bästa, vilket erkännes.

I min trakt är skatten bättre för kronan. Jag känner inte ett enda skattehemman som är öde, medan fler frälsehemman står utan brukare. Dessa skattebönder är bäst mående, husen bäst byggda och äringen säkrast.

----------------------------
 
0866Anmärkning om vintersäd sådd om vårenAnonym
1784, jan

ANMÄRKNING OM WINTERSÄD SÅDD OM WÅREN

I mars fick bönderna i Nordre härad vintersäd, som de inte kunnat bärga då det var regn hela hösten. Detta gjorde att man nu prövar sådant odlingssätt.

----------------------------
 
0867Beskrivning på sommarvin av hallon, samt hur vin tillreds av lingon och blåbärAnonym
1784, jan

BESKRIFNING PÅ SOMMAR-WIN AF HALLON. SAMT HURU WIN TILREDS AF LINGON OCH BLÅBÄR HALLON KOKAS I FÖRTENT KOPPARKITTEL OCH JÄST LÄGGES I. FÅR STÅ ÖVER NATTEN, SILAS OCH BLANDAS MED FRANSKT BRÄNNVIN. EFTER TRE VECKOR HÄLLES DET PÅ FLASKOR.

Lingon och vatten kokas och silas. Socker, kanel, kardemumma och citroner tillsätts.

Blåbär kokas och silas. Jäst tillsätts och gärna pomeranser. Kan även blandas med svarta vinbär.

Min önskan är att dessa bärviner skulle tillagas och nyttjas, trots att Sverige inte är något vinland.

----------------------------