0854Beskriving över Ekebergs gård i NärkeGezelius, Georg
1783, nov

BESKRIFNING ÖFWER EKEBERGS GÅRD I NERIKE

Gården är ett gammalt frälsesäteri och ligger i Lillkyrka socken. Den har tillhört släkten Lejonhuvud sen 1400-talet. Genom köp tillhör den nu kammarherre H Uggla. Beskrivning av husen och jorden. Trots att man använder plog i Närke, har denna gård använt årder i 30 år. Många stenanläggningar finns. Förre ägaren Carl Svedenstjerna planterade 300 famnar granhäck. Fruktträdgård finns. Det är inspektor Anders Söderström, som drivit fram gården till dess höga status.

----------------------------
 
0855Anmärkningar angående väderleken för oktober 1783Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0856Avhandling om anspänningsmedel för oxar och hästarAnonym
1783, dec.

AFHANDLING OM ANSPÄNNINGS-MEDEL FÖR OXAR OCH HÄSTAR.

Beskrivning av oxars och hästars anatomi. En lång utläggning om hur man lämpligast skall få största kraften av sina dragdjur. Ritning och beskrivning av lokor och dragstänger.

----------------------------
 
0857Anmärkning angående skadedjurs och rovfåglars utödandeAken Frantz von
1783, dec.

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE SKADEDJURS OCH ROF-FOGLARS UTÖDANDE.

Skyldighet att företa skallgång mot skadedjur är en synnerligen dyrbar inrättning, som dessutom ger liten vinst. Att jaga skadedjur är nödvändigt, då stor skada görs på både avelsdjur och skogens villebråd. Älg och hjort är mer än sällsynta. Det enda sättet att komma tillrätta med problemet är att använda gift. Man lägger ut ludder (förgiftad åtel).

1746 gav hovmedicus och provinsialapotekaren Frantz Michael von Aken ut sitt "Hus och reseapotek" med recept på lämpliga medel till djurs förödande. Han skänkte ett exemplar av skriften till varje moderkyrka.

von Akens son har skrivit artikeln och erbjuder liksom fadern att vid Örebro apotek bese och ta del av en modell till hökbur, som fadern konstruerat.

----------------------------
 
0858Rön vid gräsfrösåningAnonym
1783, dec.

RÖN WID GRÄSFRÖ-SÅNING.

För Östergötland rekommenderas knylhavre eller s.k. fromental (Avena elatior). Luzern anses dock inte lämplig.

----------------------------
 
0859Nytt påfund av valvbågarAnonym
1783, dec.

OM ET NYTT PÅFUND AF HWALFBÅGAR, SAMT AT BEREDA SILLTRAN TIL LAMPOR.

Från Frankrike kommer en modell att bygga broar med valvbågar av trä

----------------------------
 
0860Att bereda silltran till lamporAnonym
1783, dec.

AT BEREDA SILLTRAN TIL LAMPOR.

Från Göteborg meddelas att man kan ta bort den elaka lukten från silltran, så att den går att använda till lampolja. Ett slags lampor i form av ljus kan användas

----------------------------
 
0861Om understödet till limabornaPatriotiska Sällskapet
1783, dec.

OM UTDELNINGEN AF UNDERSTÖDET FÖR LIMA-BOERNA.

Redovisning av olika sammanskott till limabor.

----------------------------
 
0862Om en till Kungl.Patriotiska Sällskapet avlämnad penningsumma till en frågas besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1783, dec.

OM EN TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET AFLEMNAD PENNINGE SUMMA, OCH ANLEDNING DÄRAF TAGEN GAGNANDE FÖRFATTNING, SAMT UPGIFT TIL EN FRÅGAS BESWARANDE EMOT BELÖNING.

En anonym givare har skänkt 150 Rd att användas till understöd för den som drabbats av eldsvåda och inte kan åtnjuta annan brandstod.

Dessutom har Patriotiska Sällskapet utfäst en belöning till den, som kan ge förslag på, hur vårt förvillade land skall upparbetas och förädlas.

----------------------------