0826Anledning till en almanackaAnonym
1783, juli.

ANLEDNING TIL EN LANDTMANNAALMANACH.

Vad man bör iakttaga i juli månad.

Hästar och svin mår bra av att simma. Hästarna skall vattnas ofta.

Gässen förvaras mot mygg.

Källrar och visthus skyddas mot hetta. Surdegen saltas. Spannmålen omskyfflas. Kvarndammar rensas. Man söker säkra källor och brunnar.

I trädgården vattnas de träd som stå i solen. Körsbär och vinbär plockas. Vass skäres. Lin ryckes.

Folket får en längre middagsvila för hettans skull. De börjar tidigare på morgonen istället. Man passar noga elden så att det inte blir eldsvåda eller skogsbrand.

Faller Olofsmässan in i fullmåne blir det full vinter. Regnar det den 14 juli blir sommaren våt följande år.

----------------------------
 
0827Anmärkningar angående väderleken för juni 1783Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0828Tankar om det fördelaktigaste täckningssättetHedberg, Pehr
1783, aug

TANKAR, OM DET FÖRDELAKTIGASTE TÄCKNINGSSÄTT

Till tegelslagning åtgår fyra man. Beskrivning av bränningen och kostnaden. Lämpligaste tiden i början av sommaren. Bolag av närboende grannar. Anmärkningar mot tegelbruk vid varje gård är att skogen skövlas, det hindrar annan verksamhet, att kvaliteten inte blir så bra, att små tegelbruk kräver mer arbetskraft än större. Mot tegeltak talar att på uthusen kan man använda halmen till nödfoder. Lämpligaste fästen för takpannan. Teglets varaktighet beror på ämnets godhet och tillverkningens grannlagenhet. Glasering är bra men kostsam.

Fördelarna med tegeltak bör komma allmogen till del. Sockentegelbruk och den lagstiftning som i så fall krävs. Skulle åbon ha täckt med tegel, skulle det räknas honom som fördel vid avträdandet av hemmanet. Kunde jämföras med den som bygger stenhus och får belöningar och hedersomnämnande. Förbud mot brädtak.

Sammandrag av tidigare avhandlingar i ämnet

----------------------------
 
0829Berättelse om en ny påfinning av renrensareBjörkblad, Clas
1783, aug

BERÄTTELSE OM EN NY PÅFINNING AF REN-RENSARE

Många klagar att de efter körningarna av åkern måste använda flera dagsverken att lägga tillbaka jorden, som hamnat på åkerrenen. Min granne, rättaren på Fors säteri i Södermanland, uppfann en renrensningsplog som är mycket tidsbesparande. Denne förträfflige man har nu gjort en modell av renplogen. Ritning och beskrivning

----------------------------
 
0830Förslag till vägars förbättring där tillgång är på kalkAnonym
1783, aug

FÖRSLAG TIL WÄGARS FÖRBÄTTRING DÄR TILGÅNG ÄR PÅ KALK

Ett förslag från England att göra vägarna fasta är att blanda kalk i vägförbättringsmaterialet.

----------------------------
 
0831Försök med rabarbers plantering och tillredningHaleen, Daniel
1783, aug

FÖRSÖK MED RHABARBERS PLANTERING OCH TILREDNING

Den äkta Palmatiske och Sibiriska rabarbern kan kultiveras i vårt land. Då jag återkom från min resa hade jag flera frön. Några fick professor Bergius, men fem satte jag i Tierps prästgård. Ett frö grodde och har nu stått i 15 år. Bergius lyckades inte alls. Det går inte bra att så frö, utan man skall ta rotbitar och sidorötter. Roten torkas i ugn

----------------------------
 
0832Anmärkningar angående väderlek och årsväxt m.m. i landsorternaAnonym
1783, aug

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I LANDSORTERNA

Torneå. Den 16 började islossningen i Torne älv. Den var i år lugnare än någon tidigare minns, troligen beroende på den myckna snön som legat på den och hindrat den att frysa sig tjock. Fisket är ännu dåligt. Hälsoläget mycket gott.

Öland. Svår vår med foderbrist och nu dåligt fiske. Bisamhällena har gått ut i vinter.

Halland. Våren har varit torr. Makrillen visar sig nu i mängd.

Fräkne. Ett svårt åskväder med översvämningar som ställde till skada på vägar, broar, kvarnar och dammar. Regementet vid Backamo drabbades och blev till en sjö, där manskapets matkistor flöt omkring.

Fogelvik, Värmland. Svårt åskväder med hagel, stora som hasselnötter, ställde till skada på trädgårdsodlingar och fönsterrutor. God gräsväxt.

Göteborg. Ärter och bönor mer givande än på flera år.

----------------------------
 
0833Rättelser och tillägg i Hushållnings-Journalen för maj 1783Anonym
1783, aug

RÄTTELSER OCH TILLÄGNINGAR WID HUSHÅLLNINGS-JOURNALEN FÖR MAJUS

----------------------------
 
0834Anmärkningar angående väderleken för juli 1783Patriotiska Sällskapet


----------------------------