0789Anmärkningar angående väderleken för december 1782Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0790Medel till ernående av ren luft i städer och husSellier
1783, febr.

MEDEL TIL ERNÅENDE AF REN LUFT I STÄDER OCH I HUS, SAMT AT PÅ LÄTTASTE SÄTT FÖREKOMMA DE SMITTOSAMMA SJUKDOMAR, SOM UPKOMMA AF STOCKAD OCH FÖRDÄRFWAD LUFT.

De ohälsosamma dunster som finns i kyrkor där lik begravas och i sjukhus och fängelser eller rum där sjuka finns samt i fartyg kan betydligt förbättras, om man öppnar fönster högt upp i rummet. Vädring varje dag och att bränna vinättika i rummen är nödvändigt.

Dessutom måste man hitta utvägar att förbättra renhållning, så att de skadliga och dödande dunster från avträden och smittosam lukt från rännstenarna undviks.

----------------------------
 
0791Om hammarsmeds-städs fästande i dess stockarRinman, S
1783, febr.

OM HAMMARSMEDS-STÄDS FÄSTANDE UTI DESS STOCKAR.

De dyra storverksträden kan förstärkas med tackjärn och bli mycket hållbarare. Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0792Om de till Patriotiska Sällskapet inkommna svar angående skogsskötselnPatriotiska Sällskapet
1783, febr.

OM DE TIL KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET INKOMMNA ÖFRIGA SWAR ANGÅENDE SKOGSSKÖTSELN.

Några utdrag ur svaren på Patriotiska Sällskapets fråga: Skogarnas bästa vård, nyttjande och återplantering.

----------------------------
 
0793Anledning till lantmannaalmanackaAlgren, Sven
1783, febr.

OM WÄDERLEKEN OCH HURU ANTECKNINGAR DÄROM SKULLE KUNNA MED BEQWÄMLIGHET ANSTÄLLAS.

Årgång betyder ett års ordning i väderlekens omskiften och den därav härflytande äringens eller årsväxtens förmånlighet. Professor Anders Celsius började 1722 ett register för att pröva, om det verkligen är någon gemenskap mellan månens rörelse och väderlekens föränderlighet.

När Kungl. Vetenskapsakademien inrättades 1739 blev det dess ensak att ge ut almanackor, där månens ställning redovisas. Sven Algren redovisar ett väderleksdiarium, som han gjort över vädret i Karlshamn. Han hoppas kunna följa vädret i 19 år, som är den tidsrymd, som månens faser följer. Sedan bör enligt Algren en väderleksprognos vara klar till nytta för lantbrukarna.

----------------------------
 
0794Anmärkningar angående väderleken för januari 1783Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0795Nya anmärkningar över Veras Hydrauliska MaskinMelin, Lars
1783, mars

NYA ANMÄRKNINGAR ÖFWER HERR VERAS HYDRAULISKA MACHIN, AF HERR PILATRE DE TOZIER, LEDAMOT AF FLERA WETENSKAPS ACADEMIER, BELLES LETTRES, SAMT INHEMSKA OCH UTLÄNDSKA KONSTER, PROFESSOR I PHYSIKEN OCH CHEMIEN ETC

Sug, tryck- och luftpumpar samt reservoarer för att lyfta vatten känner vi till, men de kan endast rå på mindre mängder vatten. En eldpump med större kapacitet är mycket dyr. Nu har Herr Veras gjort en upptäckt, där stora vattenmassor kan lyftas med en maskin. Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0796Utdrag ur avhandling om boskapens ständiga fodring på stall eller inomhusAnonym
1783, mars

UTDRAG AF D FRANZ V PAULA SCHRANKS AFHANDLING OM BOSKAPENS STÄNDIGA FODRING PÅ STALL ELLER INOM HUS

Mycket förloras vid bete utomhus. Vallhjonen får ingen uppfostran och kunskap om lantbruket. Betesmarken förtrampas. Gödseln till åkern går förlorad. Boskapen blir sämre född och utsatt för hetta och yrfän. Mjölken går till spillo genom de av värme förslappade mjölkådrorna.

Vid stallfodring kan man hålla rummen friska och rena och det hemförda fodret är inte sämre avslaget än om det äts på rot. Kreaturen har ju fyra starka magar att smälta fodret i.

----------------------------
 
0797Bästa sättet att bereda all sjöfågel till smaklig spisLindwall, Joh.
1783, mars

BÄSTA SÄTTET AT BEREDA ALL SJÖFÅGEL TIL SMAKLIG SPIS

Höst och vår finns gott om sjöfågel vid våra stränder. Man har tagit största nyttan av dem genom fjädern. Jag påstår dock att köttet är väl så nyttigt.

För att undvika transmak, skall man flå fågeln och lägga en fläskskiva eller sill i buken innan stekningen. En del saltar och röker halvor av fågel. Skinnet och fettet hackas och kokas. Fettet används till lampor.

----------------------------