0779Beskrivning på bagarstuga och kök med inmurade grytorNornberg, Ferner, Darelli
1783, jan.

BESKRIFNING PÅ BAGARESTUGA OCH KÖK MED INMURADE GRYTOR.

Beskrivning och ritning på kök med bagarstuga och en speciell gryta som är nedsänkt i spisen. Muren står mitt i huset och inget trävirke går in i den, vilket gör den säker mot eldsvåda. Rummen är stora och väl uppvärmda. Detta finns i en flygelbyggnad, där man kan hålla till med grovsysslor och får då lättare att hålla rent i karaktärsbyggnaden.

Ett dragrör till varje gryta gör, att man kan hålla spisens spjäll stängt och spara på värmen. Mycket bränslebesparande. Men en invändning: Hur gör man rent grytorna? Så fort maten är färdig, öses den upp och kallt vatten slås i grytan, som diskas. Diskvattnet öses upp och ges till kreaturen. Sedan skuras grytan med sand, salt eller äggskal och vattnet slås bort. Grytan sköljes och torkas.

Hur skall man bliva av med ångan? Genom att använda tättslutande lock över grytorna och att bygga en dambtrumma över spisen som leder bort ångan.

Följer tre anmärkningar med viss kritik

----------------------------
 
0780Beskrivning på jordpäronplantors planterandeÅkerman, Forsberg
1783, jan.

BESKRIFNING OM JORDPÄRON-PLANTORS PLANTERANDE.

N. Åkerman planterar jordpäron, så fort tjälen gått ur jorden och alltid i avtagande måne. När plantorna är 6-8 tum långa planteras de ut och vattnas om det behövs. Detta sätt ger god skörd intygar även fyra andra, som prövat samma metod.

----------------------------
 
0781Anledning till en lantmannaalmanackaAnonym
1783, jan.

ANLEDNING TIL EN LANDTMANNA-ALMANACH.

Förslag till åtgärder under februari månad.

Hästarna skrapas och ansas.

Kalvar efter friska kor och även livgrisar skall påläggas.

Rengöring för höns och gäss med nya balar.

Torka råg för sommarbehovet och för is till iskällaren.

Trädgårdslavarna för kål och tobak göres i ordning.

Lämpligt att fånga lakar.

Gödseln föres ut i högar.

Man kör ut ur skogen det man fällt.

Gärdselstör görs i ordning.

Sand till tegelbruken förs fram.

Hank och vidjor samlas och tillreds under aftnarna även sopkvastar.

----------------------------
 
0782Anmärkning angående fattigt folks uppehälle vid infallande högt spannmålsprisAnonym
1783, jan.

ANMÄRKNING ANGÅENDE FATTIGT FOLKS UPPEHÄLLE, ELLER AT MED BESPARING KUNNA FÖDA SIG WID INFALLANDE HÖGT SPANNMÅLS-PRIS.

En kokbok för fattiga behövs. Fångar och soldater dör oftare av svält än av krigsskador.

Recept på en blodpudding utan mjöl och gryn. Man river kålrötter och blandar med blod. Puddingen gräddas i ugnen och ger en smaklig och billig måltid

----------------------------
 
0783Om Penningby säteri i RoslagenWrede
1783, jan.

OM PENNINGBY, ET SÄTERI I ROSLAGEN, TILHÖRIGT HR. GENERALEN OCH COMMENDEUREN MED STORA KORSET AF SWÄRDS-ORDEN, SAMT RIDD. AF WASA-ORDEN, FRIHERRE WREDE.

Friherre Wrede köpte Penningby för 14 år sedan och har förbättrat egendomen väsentligt sedan dess. Han har förmerat jorden genom att odla upp mossar och kärr.

----------------------------
 
0784Utdrag ur en berättelse angående major Gardtmans gjorda odlingarAnonym
1783, jan.

UTDRAG AF EN BERÄTTELSE ANGÅENDE DE AF HERR MAJOREN GUSTAF GARDTMAN GJORDA ODLINGAR.

Gustaf Gardtman, som har egendomar i Seminghundra, Ärlinghundra och Långhundra i Stockholms län, har på alla ställen förbättrat marken. Han har gödslat ängar och blandat leråkrarna med sand och torv. Bästa rågen är vasaråg. Tyvärr har han under 3 år haft stora besvär med maskangrepp på säden.

På Norrby gård har han sprängt bort en stor backe med krut och upparbetat en köksträdgård med fruktträd och sparris.

Den gamla sjöbron, som byggdes av krigsrådet Anders Bureus 1625 med virke och sten, har med åren blivit livsfarlig. Nu är den reparerad och liknar mer en landsväg med ett smalt genomsläpp för vattnet. Sjön måste tappas ur till 2 alnars höjd, då detta arbete skulle genomföras.

----------------------------
 
0785Nyttiga uppfinningarAnonym
1783, jan.

NYTTIGA UPFINNINGAR.

Brukspatron Levis i Göteborg har gjutit 6 tackjärns blåsbälgar alldeles lika de hyttbälgar, som är i gång hos honom på Nyhyttan. En mjölkvarn med kugghjul av tackjärn snurrar bra, liksom en kolkvarn att mala träkol på. Dessutom gör han bakugnar och fyrugnar av tackjärn.

I Göteborgs Porslinsfabrik brändes 60 sockerformar. Det är det första prov på dylika i Sverige.

Torparen Sven Hansson i Skelleckerödsmark har egenhändigt uppfunnit en svarvstol, som drivs med vatten. Hans far var av lika eldigt snille och ville inrätta en mjölkvarn, som flöt på vattnet efter ett skepp. Ju fortare skeppet seglade desto mer malde kvarnen.

----------------------------
 
0786Märkliga händelser i naturenAnonym
1783, jan.

MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.

Issörjan vid Billnäs järnbruk i Finland orsakade stor förödelse när den täppte till så att dammen svämmade över och dränkte hela bruket. Plötsligt tog sig vattnet en annan väg och drog med sig en kvarn och lämnade sten och grus efter sig så att segelfarten i ån till Saltsjön blev obrukbar. Dessa verk är de äldsta på orten och har aldrig råkat ut för något liknande tidigare.

Bonden Axel Olofssons hustru Catharina Johansdotter i Medleby gifte sig i början av året 1774. Hon har nu inom 7 1/2 år haft 10 barn, av vilka 5 är födda de sista två åren. 1775 födde hon 2 barn. 1780 hade hon tvillingar, som vore döda. Sedan fick hon trillingflickor, som alla lever och är friska. Av alla barnen lever 8.

----------------------------
 
0787Berömliga författningarAnonym
1783, jan.

BERÖMLIGA FÖRFATTNINGAR.

Till minne av Hertigen av Småland Carl Gustafs födelse har staden Björneborgs Handels- och Hantverkssocieteter genom sammanskott inrättat var sin fond till fattiga barns uppfostran.

----------------------------