0776Inrättning till insamlandet av tagelPatriotiska Sällskapet
1782, dec

INRÄTTNING TIL SAMLANDET AF TAGEL

Många nyttiga ämnen förstörs, då folket inte är hushållsaktigt. Ibland beror det också på att man inte kan få avsättning. Kyrkvaktmästaren i Slottskapellet i Stockholm, Johan Löfgren, vill nu råda bot på detta, vad gäller tagel. Kungl. Kollegium har tillskrivit de flesta landshövdingar att Löfgren mottager tagel. Om klockarna vill åtaga sig kommission betalar han 3 runstycken i arvode för varje skålpund.

Taglet på verkshästar kan avklippas helt på man och svans. På alla hästar kan svanstaglet klippas till en kvarters längd. Det slits ändå av. På hösten kan taglet av boskapen avklippas. Taglet skall var tvättat och inlagt i säck eller matta. Det lämnas i bergsrådet Sandels hus vid Rosenbad.

----------------------------
 
0777Anmärkning angående väderleken för november 1782Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0778Undersökning om verkningarna av Sveriges Lagar på Sveriges åkerjordAnonym
1782, dec

Den vanmakt, som jordbruket befinner sig i, beror på många saker. En orsak är våra lagar. All handel med jord borde vara fri. Lagen om byggnadsskyldighet borde ses över och bonden bör ha större frihet att bygga så stort han vill. Det är lagen om börd, som gör skattebonden gäldbunden

----------------------------
 
0779Beskrivning på bagarstuga och kök med inmurade grytorNornberg, Ferner, Darelli
1783, jan.

BESKRIFNING PÅ BAGARESTUGA OCH KÖK MED INMURADE GRYTOR.

Beskrivning och ritning på kök med bagarstuga och en speciell gryta som är nedsänkt i spisen. Muren står mitt i huset och inget trävirke går in i den, vilket gör den säker mot eldsvåda. Rummen är stora och väl uppvärmda. Detta finns i en flygelbyggnad, där man kan hålla till med grovsysslor och får då lättare att hålla rent i karaktärsbyggnaden.

Ett dragrör till varje gryta gör, att man kan hålla spisens spjäll stängt och spara på värmen. Mycket bränslebesparande. Men en invändning: Hur gör man rent grytorna? Så fort maten är färdig, öses den upp och kallt vatten slås i grytan, som diskas. Diskvattnet öses upp och ges till kreaturen. Sedan skuras grytan med sand, salt eller äggskal och vattnet slås bort. Grytan sköljes och torkas.

Hur skall man bliva av med ångan? Genom att använda tättslutande lock över grytorna och att bygga en dambtrumma över spisen som leder bort ångan.

Följer tre anmärkningar med viss kritik

----------------------------
 
0780Beskrivning på jordpäronplantors planterandeÅkerman, Forsberg
1783, jan.

BESKRIFNING OM JORDPÄRON-PLANTORS PLANTERANDE.

N. Åkerman planterar jordpäron, så fort tjälen gått ur jorden och alltid i avtagande måne. När plantorna är 6-8 tum långa planteras de ut och vattnas om det behövs. Detta sätt ger god skörd intygar även fyra andra, som prövat samma metod.

----------------------------
 
0781Anledning till en lantmannaalmanackaAnonym
1783, jan.

ANLEDNING TIL EN LANDTMANNA-ALMANACH.

Förslag till åtgärder under februari månad.

Hästarna skrapas och ansas.

Kalvar efter friska kor och även livgrisar skall påläggas.

Rengöring för höns och gäss med nya balar.

Torka råg för sommarbehovet och för is till iskällaren.

Trädgårdslavarna för kål och tobak göres i ordning.

Lämpligt att fånga lakar.

Gödseln föres ut i högar.

Man kör ut ur skogen det man fällt.

Gärdselstör görs i ordning.

Sand till tegelbruken förs fram.

Hank och vidjor samlas och tillreds under aftnarna även sopkvastar.

----------------------------
 
0782Anmärkning angående fattigt folks uppehälle vid infallande högt spannmålsprisAnonym
1783, jan.

ANMÄRKNING ANGÅENDE FATTIGT FOLKS UPPEHÄLLE, ELLER AT MED BESPARING KUNNA FÖDA SIG WID INFALLANDE HÖGT SPANNMÅLS-PRIS.

En kokbok för fattiga behövs. Fångar och soldater dör oftare av svält än av krigsskador.

Recept på en blodpudding utan mjöl och gryn. Man river kålrötter och blandar med blod. Puddingen gräddas i ugnen och ger en smaklig och billig måltid

----------------------------
 
0783Om Penningby säteri i RoslagenWrede
1783, jan.

OM PENNINGBY, ET SÄTERI I ROSLAGEN, TILHÖRIGT HR. GENERALEN OCH COMMENDEUREN MED STORA KORSET AF SWÄRDS-ORDEN, SAMT RIDD. AF WASA-ORDEN, FRIHERRE WREDE.

Friherre Wrede köpte Penningby för 14 år sedan och har förbättrat egendomen väsentligt sedan dess. Han har förmerat jorden genom att odla upp mossar och kärr.

----------------------------
 
0784Utdrag ur en berättelse angående major Gardtmans gjorda odlingarAnonym
1783, jan.

UTDRAG AF EN BERÄTTELSE ANGÅENDE DE AF HERR MAJOREN GUSTAF GARDTMAN GJORDA ODLINGAR.

Gustaf Gardtman, som har egendomar i Seminghundra, Ärlinghundra och Långhundra i Stockholms län, har på alla ställen förbättrat marken. Han har gödslat ängar och blandat leråkrarna med sand och torv. Bästa rågen är vasaråg. Tyvärr har han under 3 år haft stora besvär med maskangrepp på säden.

På Norrby gård har han sprängt bort en stor backe med krut och upparbetat en köksträdgård med fruktträd och sparris.

Den gamla sjöbron, som byggdes av krigsrådet Anders Bureus 1625 med virke och sten, har med åren blivit livsfarlig. Nu är den reparerad och liknar mer en landsväg med ett smalt genomsläpp för vattnet. Sjön måste tappas ur till 2 alnars höjd, då detta arbete skulle genomföras.

----------------------------