0734Om tillverkning av ciderAnonym
1782, aug.

OM CIDER.

Mogna äpplen, som plockas från trädet, ger bästa cidern. Ritning på en kvarn finns. Saften jäses två gånger och klaras med husblåst. Tillsätt gärna stött ingefära. Päronsaft tillreds på samma sätt.

----------------------------
 
0735Mullvadens fångande med fällaBromander, Jan Pet.
1782, aug.

TALPA - MULLWADENS FÅNGANDE MED EN DÄRTIL AF GROSS-HANDLAREN JAN PET. BROMANDER INLEMNAD FÄLLA TIL MODELL.

Mullvaden lockas i fällan med en morot. Fällan sätts framför hålet, som täpps till. Mullvaden kommer genast fram för att öppna hålet och går i fällan. Den bör dödas, annars återkommer den bara.

----------------------------
 
0736Försökt sätt att undvika svampAnonym
1782, aug.

ET FÖRSÖKT SÄTT AT UNDWIKA SWAMP, TIL SWAR PÅ FRÅGAN I INRIKES TIDNINGEN DEN 24 DECEMBER 1781.

Sedan många olika sätt prövats att bli av med svamp i en byggnad, lades en mur av sten. Den murades med kalkbruk.

----------------------------
 
0737Sätt att förvara ylletyger från malAnonym
1782, aug.

SÄTT AT FÖRWARA KLÄDEN OCH YLLE-TYGER IFRÅN MAL.

Tvätta ullen och häll på terpentinolja innan färgningen. Vid färgningen mister ullen den starka lukten av terpentin och tar åt sig mera färg. De mal och maskar, som gå på sådant kläde, dör.

----------------------------
 
0738Om sättet att förekomma sädens förtärande av fåglarGagnern, Johan
1782, aug.

OM SÄTTET AT FÖREKOMMA SÄDENS FÖRTÄRANDE AF FOGLAR.

Utom många andra plågor lantmannen är utsatt för, kommer den skada småfåglarna gör. Om vintern flyga de ut och in i ladorna och tar tullfritt för sig. Visserligen betalar de, men på ett mindre behagligt sätt. Men största skadan gör de, då de plockar ur ett korn ur det växande axet och flera andra spills. Höst och vår plockar de upp nysådda korn, som borde fått ge 6,7,8 gånger igen. Åtminstone under vintertiden borde man vid varje by ha en fälla.

Beskrivning av en bur eller mjärde av videkvistar.

Beskrivning av en mjärde gjord av garn.

----------------------------
 
0739Berättelse om näverns bruk och näverhandel i NorrlandAnonym
1782, aug.

BERÄTTELSE OM BRUK OCH NYTTJANDE AF NÄFWER, SAMT NÄFWER-HANDELN I NORRLAND.

Björknäver som tas i juni och juli är användbar till mycket. Ett tak av näver klarar sig i 30 år. Skor av näver på sommaren brukas av barn och tjänstefolk. De kan räcka ett par veckor med litet lagning. Att lägga sulor i vinterskor förhöjer värmen. Näver är ett utmärkt material till alla slags kontar och skäppor för gryn, ull, mjöl och tobak. Remsor av näver kan användas till fiskeredskap. Skogskarlar kan göra sig en hatt av näver och sota den svart.

I Hälsingland säljes i lass.

I Ångermanland säljes i mes eller bördor.

I Medelpad säljes efter räkning, där varje stycke bör vara en kvadrataln. Detta sätt torde vara att föredra, så blir ingendera sidan besviken i denna köpslagan.

----------------------------
 
0740Berömliga författningarAnonym
1782, aug.

BERÖMLIGE FÖRFATTNINGAR.

I Malmö och Västerås har gjorts testamenten för barns undervisning och andra behjärtansvärda anstalter.

I Uddevalla har gjorts ett sammanskott för de fattiga.

I Vimmerby har landshövdingen gjort en kollekt för de fattiga.

I Linköping har inrättats spik- och kniphammare i Folkströms bruk. Även Boxholms bruk har fått ett skär- och valsverk bl.a.

----------------------------
 
0741Märkliga händelser i naturenAnonym
1782, aug.

MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.

I Lidens socken, den 23 maj på natten måste en jordbävning ha inträffat i en liten sjö, vars vatten faller ut i Sildre å. Detta vatten rinner ut i Indalsälven. En svår översvämning inträffade när vattenmassorna störtade fram och drog med sig kvarnar och sågverk. 2 kvinnor hann inte sätta sig i säkerhet utan omkom.

----------------------------
 
0742Anmärkningar angående väderleken för juli 1782Patriotiska Sällskapet


----------------------------