0727Beskrivning på en ny åkerharvHedberg, Erik
1782, juli.

BESKRIFNING PÅ EN NY ÅKER-HARF.

Den råg, som myllas blir bättre än den som harvas ned. Det beror på att med harv blir jorden jämnare och plattare och rötterna får svårare att breda ut sig.

Beskrivning på en ny sorts myllmaskin, som med lätthet myllar ned sådden. Ritning saknas men beskrivning till figurerna finns.

Ett viktigt meddelande till alla jordbrukare: Dika era åkrar

----------------------------
 
0728Anmärkningar vid svar på frågan: Om sädesaxens avskiljande från halmen på åkernAnonym
1782, juli.

ANMÄRKNINGAR WID DE TIL KONGL. WETENSKAPS ACADEMIEN AFGIFNA SWAR PÅ FRÅGAN: OM SÄDES-AXEN MED FÖRMÅN FÖR LANDTMANNEN WID SKÖRDEN UTE PÅ ÅKERN KUNNA IFRÅN HALMEN AFSKILJAS, SAMT HURU DET BEQWÄMLIGAST KUNDE GÖRAS?

Med det vanliga bärgningssättet undergår säden 8 särskilda hanteringar, innan den är under slagan. Vid varje hantering bortspilles litet säd, sammantaget 1/6.

Att råda bot på detta fordrar egentligen en maskin, men med allmogens ringa begrepp om en sådan är det uteslutet.

Säden bör skäras med skära, bindas strax under axen och med en yxa avslås mot vagnens kantbräde. Detta går fort och lätt. Med en duk i botten på vagnen kan man med en krok lyfta alltsammans. Om man har tillgång på skog, skall man lägga täta golv i sin lada.

Man spar tid vid tröskningen genom att den grova halmen inte finns med och det är lättare att ta till vara den finare halmen, som djuren helst vill ha.

----------------------------
 
0729Om ängens förbättrande genom bensamlingarKyllenbeck, Magn.
1782, juli.

OM ÄNGENS FÖRBÄTTRANDE GENOM NEDGRAFNA BEN-SAMLINGAR.

Samla alla ben vid slakt och krossa dem. Gräv ned dem i ängen och de blir en förträfflig gödsel.

----------------------------
 
0730Berättelser om Måns Månssons byggnader och uppodlingarDuchaeus, Pehr
1782, juli.

BERÄTTELSE OM NÄMNDEMANNEN MÅNS MÅNSSONS BYGGNADER OCH UPODLINGAR.

År 1781 visiterades nämndemannen Måns Månssons i Hartorp, Kolmården Östergötlands län, byggnader och uppodlingar. Han har gjort stora förbättringar men klagar över tre ting. Grannarnas avundsjuka, brist på arbetare och penningbrist. Protokollet över visitationen betygades i sockenstämman.

----------------------------
 
0731Anmärkningar angående handelnAnonym
1782, juli.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN.

Redogörelse för in- och utförsel av varor från Stockholm.

----------------------------
 
0732Anmärkningar angående väderleken för juni 1782Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0733Ekonomisk berättelse om Askers socken i NärkeSandahl, Johan Gustaf
1782, aug.

OECONOMISK BERÄTTELSE OM ASKERS SOCKEN I NERIKET.

Beskrivning av socknen: slättbyggd i norr, skogsbygd i söder. Hemman och torp, befolkningsantal och dess fördelning på olika yrken och sysselsättningar.

Flickorna söker hellre tjänst i köken än i ladugården, vilket är synd, då kunskapen att sköta en djurbesättning rätt, är ytterst viktig. Borde uppmuntras.

Allmogens yppighet är inte stor. 6 gamla gummor finns på fattigstugan och underhålls ur fattigkassan. Sockenmagasin inrättades 1758. Beskrivning av åkerbruket.

----------------------------
 
0734Om tillverkning av ciderAnonym
1782, aug.

OM CIDER.

Mogna äpplen, som plockas från trädet, ger bästa cidern. Ritning på en kvarn finns. Saften jäses två gånger och klaras med husblåst. Tillsätt gärna stött ingefära. Päronsaft tillreds på samma sätt.

----------------------------
 
0735Mullvadens fångande med fällaBromander, Jan Pet.
1782, aug.

TALPA - MULLWADENS FÅNGANDE MED EN DÄRTIL AF GROSS-HANDLAREN JAN PET. BROMANDER INLEMNAD FÄLLA TIL MODELL.

Mullvaden lockas i fällan med en morot. Fällan sätts framför hålet, som täpps till. Mullvaden kommer genast fram för att öppna hålet och går i fällan. Den bör dödas, annars återkommer den bara.

----------------------------