0700Välmente anmärkningar om fårskötselns förbättring i Sverige, samt i synnerhet dessa kreaturs förvarande från sjukdomar och skada av odjurCarnegie, Jame
1782, april

WÄLMENTE ANMÄRKNINGAR OM FÅR-SKÖTSELNS FÖRBÄTTRING I SWERIGE, SAMT I SYNNERHET DESSA KREATURS FÖRWARANDE FRÅN SJUKDOMAR OCH FÖR SKADA AF ODJUR

Fåren klipps en gång på sommaren och de kan därför trivas ute under vintern, som deras skotska släktingar gör. Endast ett skjul är uppsatt åt dem. De får mer och bättre ull om de får sin frihet.

När de skall klippas förs de till en sjöstrand och förs ned i vattnet och tvättas av ett par hjon. Efter ett par timmar är de torra.

Under vintern får de sin föda i skjulet. De äter hö och asplöv. Får de vattusot ger man dem piller av Haepar Antimonii och svavelblomma. En salva, som befriar dem från skabb, men också fredar dem för varg och räv görs av tjära, smör, krut och svavel. Till lammen blandar man i urin. Kan användas även på kor och oxar och gäss.

----------------------------
 
0701Sätt att förvara sig mot åskaAnonym
1782, april

SÄTT AT FÖRWARA SIG EMOT ÅSKAN

Den lärde och namnkunnige Franklin är den första, som inventerat åskledare för att bevara hus för åskan. Italienaren Toaldo har förbättrat uppfinningen. En järnstång sättes på taket och en mässingstråd fästes, som går till marken helst till en sjö. Människor och djur innehåller mycket vätska, som draga åskan till sig. Det är viktigt att inte röra sig fort och att aldrig stanna under ett ensamstående träd. Alla kläder gjorda av växter, som bomull och lin, är farliga att bära. Kläderna får inte vara våta eller ha knappar av metall. Är man i ett hus utan åskledare, skall man undvika spisar, kakelugnar, speglar och allt som har metall i sig.

Ställen som anses säkra för åska är grottor och gruvor och långa tillslutna rum och källare. Vaxduk hindrar åskan att slå till.

----------------------------
 
0702Rön att nyttja eklöv i varmbänkarAnonym
1782, april

RÖN AT NYTTJA EK-LÖV MED FÖRDEL I WARM-BÄNKAR

Eklöv som nyss fallit är bättre att täcka varmbänkar med än garveribark, som tidigare använts. De hopsamlas i högar och täckes under 5-6 veckor, då de avger mycket värme.

----------------------------
 
0703Försök med plommonträdAnonym
1782, april

FÖRSÖK MED PLOMMONTRÄD

Inga av mina träd har gjort mig mera bryderi än plommonen. De äro av vit- eller äggplommon och när de ger frukt är de stora och välsmakande. Ingen får ont, som äter dem med måtta. De ger dock frukt sällan. Antingen kommer missväxten ovan- eller nedanifrån. Det tycks inte bero på jordmån och skötsel. Ett år försökte jag fördröja blomningen genom att lägga halm runt träden, så att tjälen skulle stanna längre och försena blomningen tills frosten var över. Detta hjälpte inte. Även andra experiment har slagit fel.

----------------------------
 
0704Om kolstybbs och järnslaggs nyttaHallborg, Brynolph
1782, april

OM KOL-STYBBES OCH JERN-SLAGGS NYTTA

I skogstrakter, där man kolar och gör beck, kan hussvamp lätt utödas. Man lägger stybb under golven. På slättbygden kan man inte få tag på stybb, men sopor från smedjan kan läggas under golvet med samma resultat. Potatis och rotfrukter bevaras både från att ruttna och ätas av råttor och mullvadar, om de får ett lager stybb över sig. Där man förvarar smideskol, kan man ha jordfrukter. Kolstybb och aska driver bort myror och kan strös runt trädgårdssängarna. I höladan gör det också nytta. Runt bikuporna strös stybb.

----------------------------
 
0705Sätt att färga nät och notslingorAnonym
1782, april

SÄTT AT FÄRGA NÄT OCH NOT-SLINGOR

Fiskeredskap, som färgas som nya, håller längre och blir tjänligare att använda. Man kokar en lut av björk, al eller enaska. Björkbark kokas och silas och blandas med luten. Häri doppas näten, som blir mörkbruna. De torkas ute. Till notslingor används samma lut, med tillsats av tjära.

----------------------------
 
0706Anmärkningar angående handelnAnonym
1782, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDELN

Redogörelse för ett danskt handelssällskap, som driver handel från Östersjön till kusten vid Guinea. De har besittningar i Indien och Guinea. De utnyttjar den nya Holsteinska kanalen. Vem som helst kan bli delägare. För att undvika svårigheter vid missväxt, skall det alltid finnas 30000 tunnor olika sorters säd i kompaniets magasiner. Danska skeppsbyggeriet skall ge rabatt på byggda fartyg och inga hamnavgifter tas ut. Sjöfarare och hantverksfolk från andra länder skall njuta samma fördelar som danskarna. Auktioner får hållas på varor efter eget gottfinnande. All vinst tillfaller kompaniets huvudfond tills den innehåller 50000 riksdaler. Därefter betalas 6 % per aktie. Detta kompani kan tjäna till mönster för andra nationer.

----------------------------
 
0707Anmärkningar angående väderlek, årsväxt och varupriser i orternaAnonym
1782, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I ORTERNA

Karlshamn. Torr sommar, svingeln växte bra. Jag skaffade en sädesharpa att skilja säden från svingeln. Det lyckades inte. Grannarna sade att endast omkastning av kornen hjälpte. Kastningen skiljer kornen på grund av dess tyngd. Orkaner och åska i Småland i juni. Fisk säljs alltid vid hamnen i Karlshamn.

Elfdals härad i Värmland. I Råda socken missväxt. Riddaren B.G. Geijer har givit allmogen rådet att hushålla med årsväxten. Dålig höväxt.

Örebro. Årsväxten god om man tar hela provinsen. Fruktträden var bärande, humlen vacker, men kål och jordfrukter ville inte lyckas. Kaffet är dyrt.

----------------------------
 
0708Anmärkningar angående folknumren för år 1781Anonym
1782, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMMERN FÖR ÅR 1781

Strängnäs har ökat folkmängden.

Nyköping minskat med 18.

Norrköping har trots att de har läkare minskat sin folkmängd. Anmärkningsvärt anses vara att landsbygden utan läkare ökar sin.

Karlskrona är den stad med minst döda.

I Lund föddes 110 barn och dog 119 personer.

Göteborg har 20000 innevånare.

Marstrand 20 fler födda än döda.

I Karlstad föddes 81 och dog 69 personer.

----------------------------