1118Sätt att uppföda kalvar utan mjölkAnonym
1786, juli

SÄTT AT UPFÖDA KALFWAR UTAN MJÖLK

Ett par tre dagar efter födseln tages kalvarna från modern. De får en välling på korn och havre med vatten och lite mjölk. Redan efter 10 dagar ges de hö.

----------------------------
 
1119Anteckningar angående folknumrenAnonym
1786, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMMERN

Födda 486 och döda 710. Största antalet barnaföderskor är mellan 30-35 år. I Stiftet dog 1537 av kopporna, 40 barn kvävdes av mödrar eller ammor, 17 dog av svält, 4 självmord, 46 drunknade.

----------------------------
 
1120Anteckningar angående väderlek och årsväxt i landsorternaAnonym
1786, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA

Karlstad. Den 13 maj ligger fortfarande isen på Vänern. Mycket vatten i Klarälven.

Skåne. Ganska gott vårväder. Grödan kommer sent, men efter en gammal regel betyder det att skörden blir tidig. Väderleken i Skåne har inträffat efter herr Lyders i Glycksburg, prognos

----------------------------
 
1121Berömliga gärningarLund, Lars
1786, juli

BERÖMLIGA GERNINGAR

Brukspatron Bureen i Skylberg i Närke har byggt upp Lerbecks kyrka efter den häftiga branden 1782.

Vänerborg. Då jag den 6 maj passerade Bårebergs gästgivargård berättades att en sjuårig flicka fallit i Nåssaån. Hennes fader skulle försöka rädda henne men blev även han kvar i vattnet. När kyrkoherde Hvarfner fick höra om olyckan samlade han folk, som fann de drunknade. Han lyckades rädda flicka till livet genom rullande, frotterande, askas påströende, medan faderns liv inte stod att rädda. En så hedrande gärning, har jag inte kunnat låta bli att berätta.

Kompaniskrivaren Olof Söderlind övertog 1767 ett hemman i Kungsgårds by i Ångermanland. Beskrivning på hans gjorda förbättringar bevittnade av flera ståndspersoner.

----------------------------
 
1122Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1786, juli

MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

Den 8 juni avled Mätta Maria Böök, 118 år gammal. Hon kom hit för 66 år sedan från Jutland, där hon drabbats av pesten. När hon var 100 år avtog hörseln, men hon fick nya tänder vilka hon senare förlorade. Vid 116 års ålder spann hon fint lingarn. Greve David Hamilton har av barmhärtighet underhållit henne de sista 20 åren och givit henne en hederlig begravning.

----------------------------
 
1123HushållsförfattningAnonym
1786, juli

HUSHÅLLS-FÖRFATTNING

Inga sorgkläder tillåts och kista och svepning får inte kosta mer än 12 riksdaler.

Detta beslut har fattats av Lantgreven av Hessen-Cassel sedan begravningsbruket tagit överflödets skepnad. Männen får bära ett svart band på sina vanliga kläder och kvinnorna ett band om huvudet

----------------------------
 
1327Berömliga gärningarHolthusen, C J v
1788, dec

BERÖMLIGA GÄRNINGAR.

10 augusti gjorde i Östra Färnebo kyrka tacksägelse över hertigen av Södermanland, som med rikets flotta vunnit seger. Kyrkoherden delade ut 1/4 tunna säd till soldathustrurna.

Baron Rosenhane har på sina tre södermanlandsgods gjort stora anläggningar med industri och vackra byggnader.

----------------------------
 
1328Förteckning på redskap och modeller som finns i Kungl. Patriotiska Sällskaptes modellkammarePatriotiska Sällskapet
1788, dec

FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH MODELLER DÄRAF, SOM FINNAS UTI KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH HÖRN-HUSET N:O 59 WID NORRA SMEDJEGATAS BRUNN:

----------------------------
 
1329Anmärkningar angående väderleken för november 1788Patriotiska Sällskapet
----------------------------