0064Hjälpmedel mot stenpassionAnonym
1777, febr

HJELPMEDEL MOT STENPASSION

En människovän har detta recept mot den smärtsamma sjukdomen. Man bränner 15 snäckor så att de kan krossas till ett fint pulver. En tesked var morgon i tre dagar, nedsköljt med te. Den fattige kan laga sitt te av enbär. Används i förebyggande syfte varje vecka.

----------------------------
 
0065Ritning och beskrivning av Björkenboms åker- och skärharv.Anonym
1777,febr

RITNING OCH BESKRIFNING ÖFWER BJÖRKENBOMS ÅKER- OCH SKÄR-HARV

Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0066Ur Gazette d'AgricultureAnonym
1777, febr

UTUR GAZETTE D'AGRICULTURE

Beskrivning av flera försök med vagnar, som gå utan dragare. Framvagnen har ett styre, som kan ändra färdriktningen och farten är så hög att en häst i full trav har svårt att följa den.

----------------------------
 
0067Utdrag ur landshövdingarnas ingivna berättelser om årsväxten och priser.Anonym
1777, febr

UTDRAG AF HERRAR LANDSHÖFDINGARNAS TIL KONGL COMMERCE COLLEGIUM ì INGIFNA BERÄTTELSER OM ÅRSVÄXTEN, SPANMÅLS-PRISER M M FÖR ì NÄSTLEDIT ÅR

Mariestad. Sädesväxten som förra året. Vårsäden sämre, men ì höstsäden ymnig.

Åbo. Man har knappt fått igen utsädet på rågen. Kornet ì bättre, men mask på ärterna och rotsaker. Helt olönsamt. Den mest ì nödställda allmogen har fått hjälp ur kronomagasinen.

Sundsvall. Ganska god växt, man kan lägga upp förråd till ì brännvinsbrännerierna. God hö-, lin- och hampskörd. Inga svåra ì sjukdomar på boskapen.

Wasa. Ganska god rågskörd, trots att åkrarna hade frostbränna ì under våren. Även kornet medelmåttigt. Höskörden ganska god, men ì annan odling dålig.

Uleåborg. Råg och korn for illa av den kalla våren. Höskörden ì något bättre än förra året.

Visby. Råg och korn tillräckligt och även höet är gott.

Halmstad. Rågen nog frodig, men korn och havre sämre. Höet ì ganska gott och halmen drygare.

----------------------------
 
0068Utdrag ur ett brev från kyrkoherde HedeströmHedeström
1777, febr

UTDRAG AF ET BREF IFRÅN HERR KYRKOHERDEN HEDESTRÖM.

Har varit en ymnig välsignelse av säd, men missväxt på ärter, kål och trädgårdsfrukter. Ärter och frukt blev uppätna av frat och kålen blev knutrötter och tvinade bort.

----------------------------
 
0069SädespriserAnonym
SÄDES-PRISER

Redogörelse för priser.

----------------------------
 
0070Underrättelse tillhörande TabellverketTabellverket
1777, febr

UNDERRÄTTELSER TILHÖRANDE TABELL-WERKET

I Karlstad föddes 58 barn och dog 91 personer.

----------------------------
 
0071Sällsynta händelser i naturenAnonym
1777.febr

SÄLLSYNTE HÄNDELSER I NATUREN

Ett starkt åskväder inträffade i Karlstad den 15 jan. Stark tö och dimma förstörde vinterföret.

Ett litet jordskalv märktes den 6 januari i Ullered i Värmland. Små rämnor syntes på marken.

----------------------------
 
0072Av Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelade belöningarPatriotiska Sällskapet
1777, febr

AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTDELTE BELÖNINGAR.

Magister Hallborg, Hindebo, Jönköpings län har byggt nya hus, röjt äng och hagar, anlagt trädgård, skänkt frukt och fruktträd och på egen bekostnad givit ut en avhandling om trädplantering. Han har planterat 500 lönn- och häggträd på de 5 kyrkogårdarna och vid husförhören undervisat allmogen om potatisodling. Han underhåller själv skola för ungdomen. Under rödsoten har han skött sjuka och utdelat medicin av egna medel.

Avskedade soldaten Dahlberg har förökat sitt torp och uppodlat 2 nya.

Båtsman Norss i Östergötland har tagit sig an en sjuk och husvill dräng.

Länsman Blomberg i Sätra rusthåll i Näs socken för att han byggt ett brygghus och 2 källare av gråsten och gjort uppodlingar i ett kärr.

Flera andra belöningar för odling och trädgårdsskötsel samt för uppbyggnad av nedbrunnen gård.

Marta Persdotter för att hon i 9 års tid ömt skött sin mor, som genom förkylning förlorat sina lemmars bruk.

----------------------------