0061Moutarde de Dijon av svensk senapHolmberger, Petrus
1777, febr

MOUTARDE DE DIJON AF SWENSK SENAP

Anledningen till detta försök gav mig en förnäm fru, som trodde att denna slags senap gjordes av rostade frön. Jag rostade den svarta senapen i järnpanna, blandade med salt och god vinättika och resultatet blev lika bra som den från Dijon.

----------------------------
 
0062Tågvirke av ljungAnonym
1777, febr

TÅGVIRKE AF EN ART LJUNG

Under regeringens beskydd har ett repslageri inrättats i Paris förstad St Antoine, där man gör tåg av ljung, Gramen Sparteum. Franska marinen använder tågvirke av andra ljungsorter från Spanien och Afrika, som är mycket brukbara både i salt och sött vatten. Man försöker nu använda ljung istället för hampa för att göra tapeter, som tål att tvättas.

----------------------------
 
0063Sätt att plantera potatis av fröAnonym
1777, febr

SÄTT, AT PLANTERA POTATOS AF FRÖ

Tag en knippa potatisfrukter och häng på tork hela vintern. Gnugga loss fröna och torka på ett papper. Sås i en mullbänk och när plantorna är en tum planteras de ut. Två gånger skall de allt eftersom de växer täckas med jord. På en sommar blir potatisen stor som ett hönsägg. Det märkliga är att det blir potatis av flera slag från dessa frön.

Man har märkt att potatis avtar och bör förnyas genom frösådd vart 14:de år. Lantbrukaren beklagar sig att hans jord tröttnat, men orsaken ligger i potatisens ålder.

----------------------------
 
0064Hjälpmedel mot stenpassionAnonym
1777, febr

HJELPMEDEL MOT STENPASSION

En människovän har detta recept mot den smärtsamma sjukdomen. Man bränner 15 snäckor så att de kan krossas till ett fint pulver. En tesked var morgon i tre dagar, nedsköljt med te. Den fattige kan laga sitt te av enbär. Används i förebyggande syfte varje vecka.

----------------------------
 
0065Ritning och beskrivning av Björkenboms åker- och skärharv.Anonym
1777,febr

RITNING OCH BESKRIFNING ÖFWER BJÖRKENBOMS ÅKER- OCH SKÄR-HARV

Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0066Ur Gazette d'AgricultureAnonym
1777, febr

UTUR GAZETTE D'AGRICULTURE

Beskrivning av flera försök med vagnar, som gå utan dragare. Framvagnen har ett styre, som kan ändra färdriktningen och farten är så hög att en häst i full trav har svårt att följa den.

----------------------------
 
0067Utdrag ur landshövdingarnas ingivna berättelser om årsväxten och priser.Anonym
1777, febr

UTDRAG AF HERRAR LANDSHÖFDINGARNAS TIL KONGL COMMERCE COLLEGIUM ì INGIFNA BERÄTTELSER OM ÅRSVÄXTEN, SPANMÅLS-PRISER M M FÖR ì NÄSTLEDIT ÅR

Mariestad. Sädesväxten som förra året. Vårsäden sämre, men ì höstsäden ymnig.

Åbo. Man har knappt fått igen utsädet på rågen. Kornet ì bättre, men mask på ärterna och rotsaker. Helt olönsamt. Den mest ì nödställda allmogen har fått hjälp ur kronomagasinen.

Sundsvall. Ganska god växt, man kan lägga upp förråd till ì brännvinsbrännerierna. God hö-, lin- och hampskörd. Inga svåra ì sjukdomar på boskapen.

Wasa. Ganska god rågskörd, trots att åkrarna hade frostbränna ì under våren. Även kornet medelmåttigt. Höskörden ganska god, men ì annan odling dålig.

Uleåborg. Råg och korn for illa av den kalla våren. Höskörden ì något bättre än förra året.

Visby. Råg och korn tillräckligt och även höet är gott.

Halmstad. Rågen nog frodig, men korn och havre sämre. Höet ì ganska gott och halmen drygare.

----------------------------
 
0068Utdrag ur ett brev från kyrkoherde HedeströmHedeström
1777, febr

UTDRAG AF ET BREF IFRÅN HERR KYRKOHERDEN HEDESTRÖM.

Har varit en ymnig välsignelse av säd, men missväxt på ärter, kål och trädgårdsfrukter. Ärter och frukt blev uppätna av frat och kålen blev knutrötter och tvinade bort.

----------------------------
 
0069SädespriserAnonym
SÄDES-PRISER

Redogörelse för priser.

----------------------------