0557Att förekomma svampAnonym
1780, okt

AT FÖREKOMMA SWAMP

Vitriol upplöses och strykes så hett som möjligt på, där svampen satt sig. Är golvet skadat, skall det läggas om och strykas med vattnet ett par gånger. Bygger man, där fyllning skall vara, strykes också träet med vitriolvattnet. Troligen skulle det vara bra att slå kalk, som används vid rappning av stenhus i vattnet och stryka på.

----------------------------
 
0558Berömliga företaganden och nyttiga stiftningarHeimeläus, Frostér
1780, okt

BERÖMLIGA FÖRETAGANDER OCH NYTTIGA STIFTNINGAR

Göteborg. Överinspektör Brock har fått medel ur Fiskerifonden för att utöka sillfiske på djupet. Den sillen är större och bättre, men till fisket krävs större båtar. Den holländska sillen har hittills dragit alldeles för mycket pengar ur landet, vilket man nu tänker stoppa.

Österbotten. Adjunktus Sacellani Mag. Mich Forslin har utövat stor människokärlek, när han hjälpt ett stor antal sjuka. Han har av egna medel skaffat 300 olika medikamenter.

Olsböle. Carl Fredr. Toll har med anledning av kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 nov 1778 insatt 15 tunnor råg i sockenmagasinerna.

Falun. Avlidne hospitalspredikanten Anders Elfsberg har testamenterat sin gård Johannisberg i Stora Kopparberg så, att avkastningen skall användas till förbättring av lärarlönerna. Han har också givit till en ny altartavla i Kopparbergs kyrka. Med anledning av kronprinsens födelse har han skänkt pengar till ett uppfostringsverk för fattiga barn i Falun.

Linköping. Biskop Pet. Filenius har testamenterat sin boksamling till gymnasie- och domkyrkobiblioteket i Linköping.

----------------------------
 
0559Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1780, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT I ORTERNA

Tuna. Redogörs för väder, växt, priser och meddelas att under sommaren var vattenståndet mycket lågt och källor torkade ut

----------------------------
 
0560Anmärkningar angående väderleken för septemberPatriotiska Sällskapet
Sommaren ganska vacker.

----------------------------
 
0561Beskrivning på tyska plogen, samt om plogning, trädstock, dikesplog och okRex, Fred. Aug.
1780, nov.

BESKRIFNING PÅ TYSKA PLOGEN, SAMT OM PLÖJNING, TRÄDESSTOCK, DIKESPLOG OCH OK.

Jag är så trött, som om jag plöjt, säger man. De flesta plogar är mycket tröttsamma att hantera både för djur och människor.

Beskrivningen och ritningen av den tyska plogen visar, att den har egenskaper, som gör den lättarbetad. Förslagsställaren heter Fred. Aug. Rex.

----------------------------
 
0562Botemedel för hästar, som äro angripna av rosenAnonym
1780, nov.

BOTEMEDEL FÖR HÄSTAR, SOM ÄRO ANGRIPNA AV ROSEN.

Rosen som angriper hästar, är oerhört smittsam och leder till döden, om den inte behandlas.

De djur, som har flytningar ur nosen, ställes avsides och skötas av särskilda personer. Allt remtyg smörjes med terpentinolja och russolja. Järnbeterna förtennes. Krubban tvättas med lut och ättika.

En boll av ett äggs storlek, innehållande terpentinkåda och svavelblomma ges en gång om dagen.

Rök av auripigment drages upp i nosen.

De hästar, som angripits, utan att ha sår bör åderlåtas.

De ges enbär, svavelblomma, salpeter, baggesöta, calangarot.

Korn kokas och hälls i en tornister, som hängs framför hästen, så att imman andas in.

Bestrykes näsborrarna med terpentinspiritus.

De friska hästarna behandlas med terpentinspiritus, enbär och svavelblomma.

----------------------------
 
0563Utdrag ur brev från KantonMaulé J
1780, nov.

UTDRAG AF BREF FRÅN SWENSKA SUPERCARGUEUREN HERR J. MAULÉ TIL OEKONOMIDIREKTÖREN M.STAAF. DATERAT CANTON 25 JAN 1780.

Jag har fått 9 kulörta klädeslappar som prov från de i Söderhavet upptäckta öar, som engelsmännen kallar Sandwich Eyländer och en annan ö, där kapten Cook blev slagen. Jag har också fått 2 kuriösa fiskekrokar av ben och ett halsband av diverse kulörta fågelfjädrar till fruntimmersornamenter. Eljest har den engelske doktorn en hop andra rariteter, som jag skall söka få och hemsända tillsammans med kinesiska medikamenter.

----------------------------
 
0564Underrättelse angående fiskfångst, väderlek och årsväxt från orterAnonym
1780, nov.

UNDERRÄTTELSE ANGÅENDE FISKE-FÅNGST, WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT, IFRÅN ORTERNA.

Göteborg. Stora sillstim har siktats utanför den bohuslänska kusten, men strömmarna har drivit bort fisken. När nu stormar börjat rasa, hoppas man att den Högste även i år välsignar våra stränder med ymnigt fiske.

Hälle i Fräkne härad. En ovanligt varm eftersommar gjorde, att säden mognade ojämnt och ängen är helt brunbränd. Svår vattenbrist har uppstått och många skogseldar har härjat. Det gamla märket: Om det regnar på sjusovaredagen 27 juli, skall det sedan regna sju veckor. Detta slog i år alltså helt fel.

Skara. Den värsta torka i mannaminne. Det har inte regnat på två månader. Svår vattenbrist och svårighet att få mala. Den säd man lyckats så i den hårda jorden har blivit angripen av mask. Svåra bränder särskilt i mossar.

Karlstad. Den första snön kom 30 sept.

Ystad. Den 1 oktober drev en svår storm 7 stora fartyg, som låg på redden in mot stranden. Ett fartyg som låg i hamnen drev på grund. Den nybyggda fyrbåken kastades överända.

Karlshamn. Nattfrost i början av september förstörde tobaken. Svår torka.

Öland. God skörd av råg annars dåligt på grund av torka. Bina har givit få svärmar.

Tuna i Dalarna. Svåra urväder under vintern hindrade förflyttning, så att allmogen inte fick sina vanliga inkomster.

Man har provat att tröska med maskin.

10 personer är redan i år (2 okt) olyckligen omkomna eller drunknade.

Skellefteå. Det har även i år gått lyckligt med trädgårdsfrukten. Ett av mina äppelträd har burit 2000 äpplen. Träden är nu 10 år gamla och ganska stora.

Luleå. Lång vinter med många urväder. Sen sådd, men fin höskörd. Frost redan 22 juli och ett par gånger i augusti gjorde att kornet inte mognade.

Umeå. Endast 2 gånger regn på hela sommaren fram till oktober. God höskörd men inga rotfrukter och ingen kål.

----------------------------
 
0565Anmärkningar angående väderlek för oktober 1780Patriotiska Sällskapet
----------------------------