0555Botemedel mot kikhostaOlson, And.
1780, okt

BOTEMEDEL EMOT KIKHOSTA

11 barn har på 8 dagar avlidit i denna sjukdom i Stockholm. Den grasserar också fullt i landsorterna. När mina barn hade sjukdomen, botades de med en tinktur av sälspäck, mandelolja, violsirap, bröstsocker och ingefära. 1 tesked 2-3 gånger i timmen.

----------------------------
 
0556Rön angående svamp och tickor, att de aldrig skola förtära golv och husbyggnaderHannibal, Israel
1780, okt

RÖN ANGÅENDE SWAMP OCH TICKOR, AT DE ALDRIG SKOLA FÖRTÄRA GÅLF OCH HUS-BYGNADER

Jag byggde 6 rum i rad på jord, där tidigare stått en ladugård. Jag befarade, att den frodiga jorden skulle ge svamp och nyttjade följande botemedel. Jag tog bort all matjord. Inga lufttrummor byggdes under huset, då de under fuktiga dagar kunde dra till sig fukt likväl som de under torra dagar drog till sig torka.

----------------------------
 
0557Att förekomma svampAnonym
1780, okt

AT FÖREKOMMA SWAMP

Vitriol upplöses och strykes så hett som möjligt på, där svampen satt sig. Är golvet skadat, skall det läggas om och strykas med vattnet ett par gånger. Bygger man, där fyllning skall vara, strykes också träet med vitriolvattnet. Troligen skulle det vara bra att slå kalk, som används vid rappning av stenhus i vattnet och stryka på.

----------------------------
 
0558Berömliga företaganden och nyttiga stiftningarHeimeläus, Frostér
1780, okt

BERÖMLIGA FÖRETAGANDER OCH NYTTIGA STIFTNINGAR

Göteborg. Överinspektör Brock har fått medel ur Fiskerifonden för att utöka sillfiske på djupet. Den sillen är större och bättre, men till fisket krävs större båtar. Den holländska sillen har hittills dragit alldeles för mycket pengar ur landet, vilket man nu tänker stoppa.

Österbotten. Adjunktus Sacellani Mag. Mich Forslin har utövat stor människokärlek, när han hjälpt ett stor antal sjuka. Han har av egna medel skaffat 300 olika medikamenter.

Olsböle. Carl Fredr. Toll har med anledning av kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 nov 1778 insatt 15 tunnor råg i sockenmagasinerna.

Falun. Avlidne hospitalspredikanten Anders Elfsberg har testamenterat sin gård Johannisberg i Stora Kopparberg så, att avkastningen skall användas till förbättring av lärarlönerna. Han har också givit till en ny altartavla i Kopparbergs kyrka. Med anledning av kronprinsens födelse har han skänkt pengar till ett uppfostringsverk för fattiga barn i Falun.

Linköping. Biskop Pet. Filenius har testamenterat sin boksamling till gymnasie- och domkyrkobiblioteket i Linköping.

----------------------------
 
0559Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1780, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT I ORTERNA

Tuna. Redogörs för väder, växt, priser och meddelas att under sommaren var vattenståndet mycket lågt och källor torkade ut

----------------------------
 
0560Anmärkningar angående väderleken för septemberPatriotiska Sällskapet
Sommaren ganska vacker.

----------------------------
 
0561Beskrivning på tyska plogen, samt om plogning, trädstock, dikesplog och okRex, Fred. Aug.
1780, nov.

BESKRIFNING PÅ TYSKA PLOGEN, SAMT OM PLÖJNING, TRÄDESSTOCK, DIKESPLOG OCH OK.

Jag är så trött, som om jag plöjt, säger man. De flesta plogar är mycket tröttsamma att hantera både för djur och människor.

Beskrivningen och ritningen av den tyska plogen visar, att den har egenskaper, som gör den lättarbetad. Förslagsställaren heter Fred. Aug. Rex.

----------------------------
 
0562Botemedel för hästar, som äro angripna av rosenAnonym
1780, nov.

BOTEMEDEL FÖR HÄSTAR, SOM ÄRO ANGRIPNA AV ROSEN.

Rosen som angriper hästar, är oerhört smittsam och leder till döden, om den inte behandlas.

De djur, som har flytningar ur nosen, ställes avsides och skötas av särskilda personer. Allt remtyg smörjes med terpentinolja och russolja. Järnbeterna förtennes. Krubban tvättas med lut och ättika.

En boll av ett äggs storlek, innehållande terpentinkåda och svavelblomma ges en gång om dagen.

Rök av auripigment drages upp i nosen.

De hästar, som angripits, utan att ha sår bör åderlåtas.

De ges enbär, svavelblomma, salpeter, baggesöta, calangarot.

Korn kokas och hälls i en tornister, som hängs framför hästen, så att imman andas in.

Bestrykes näsborrarna med terpentinspiritus.

De friska hästarna behandlas med terpentinspiritus, enbär och svavelblomma.

----------------------------
 
0563Utdrag ur brev från KantonMaulé J
1780, nov.

UTDRAG AF BREF FRÅN SWENSKA SUPERCARGUEUREN HERR J. MAULÉ TIL OEKONOMIDIREKTÖREN M.STAAF. DATERAT CANTON 25 JAN 1780.

Jag har fått 9 kulörta klädeslappar som prov från de i Söderhavet upptäckta öar, som engelsmännen kallar Sandwich Eyländer och en annan ö, där kapten Cook blev slagen. Jag har också fått 2 kuriösa fiskekrokar av ben och ett halsband av diverse kulörta fågelfjädrar till fruntimmersornamenter. Eljest har den engelske doktorn en hop andra rariteter, som jag skall söka få och hemsända tillsammans med kinesiska medikamenter.

----------------------------