0552Anmärkning ur Åkerbruks-Gazetten om hästars föda och om stallAnonym
1780, okt

ANMÄRKNING UTUR ÅKERBRUKS-GAZETTEN OM HÄSTARS FÖDA OCH OM STALL

Har man brist på foder, kan man ge hästar halm blandat med havre och morötter. Kavallerierna har liksom de flesta andra dåliga stall med för många djur och dålig ventilation. Ett stall skall inte innehålla fler än 24 hästar i två rader. Varje häst skall ha 4 fot och 6 tums utrymme och hög krubba, så att de lär sig hålla huvudet högt. På vintern skall lyktorna stå i fönstren, så att röken inte besvärar. Hästen skall ha lite foder åt gången, vilket befordrar hans aptit. Varje månad skall stallet rengöras. Hästen skall vara ute minst en halvtimma var dag oberoende av väder. Han skall ha rent källvatten att dricka

----------------------------
 
0553Recept mot skörbjuggAnonym
1780, okt

RECEPT EMOT SKÖRBJUGG

Bot mot skörbjugg får man av syra. Blanda Sal Essentiale Acetof med socker och några droppar citronolja.

----------------------------
 
0554Ett prövande botemedel mot njurstenAnonym
1780, okt

ET PRÖVANDE BOTEMEDEL EMOT NJURSTEN

Varje morgon och afton intas 20 torkade rönnbär. Inget uppehåll får göras. Personer som lidit av en svår kolik, som föregår stenfödseln, har blivit hjälpta. Dock bör läkare tillfrågas.

----------------------------
 
0555Botemedel mot kikhostaOlson, And.
1780, okt

BOTEMEDEL EMOT KIKHOSTA

11 barn har på 8 dagar avlidit i denna sjukdom i Stockholm. Den grasserar också fullt i landsorterna. När mina barn hade sjukdomen, botades de med en tinktur av sälspäck, mandelolja, violsirap, bröstsocker och ingefära. 1 tesked 2-3 gånger i timmen.

----------------------------
 
0556Rön angående svamp och tickor, att de aldrig skola förtära golv och husbyggnaderHannibal, Israel
1780, okt

RÖN ANGÅENDE SWAMP OCH TICKOR, AT DE ALDRIG SKOLA FÖRTÄRA GÅLF OCH HUS-BYGNADER

Jag byggde 6 rum i rad på jord, där tidigare stått en ladugård. Jag befarade, att den frodiga jorden skulle ge svamp och nyttjade följande botemedel. Jag tog bort all matjord. Inga lufttrummor byggdes under huset, då de under fuktiga dagar kunde dra till sig fukt likväl som de under torra dagar drog till sig torka.

----------------------------
 
0557Att förekomma svampAnonym
1780, okt

AT FÖREKOMMA SWAMP

Vitriol upplöses och strykes så hett som möjligt på, där svampen satt sig. Är golvet skadat, skall det läggas om och strykas med vattnet ett par gånger. Bygger man, där fyllning skall vara, strykes också träet med vitriolvattnet. Troligen skulle det vara bra att slå kalk, som används vid rappning av stenhus i vattnet och stryka på.

----------------------------
 
0558Berömliga företaganden och nyttiga stiftningarHeimeläus, Frostér
1780, okt

BERÖMLIGA FÖRETAGANDER OCH NYTTIGA STIFTNINGAR

Göteborg. Överinspektör Brock har fått medel ur Fiskerifonden för att utöka sillfiske på djupet. Den sillen är större och bättre, men till fisket krävs större båtar. Den holländska sillen har hittills dragit alldeles för mycket pengar ur landet, vilket man nu tänker stoppa.

Österbotten. Adjunktus Sacellani Mag. Mich Forslin har utövat stor människokärlek, när han hjälpt ett stor antal sjuka. Han har av egna medel skaffat 300 olika medikamenter.

Olsböle. Carl Fredr. Toll har med anledning av kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 nov 1778 insatt 15 tunnor råg i sockenmagasinerna.

Falun. Avlidne hospitalspredikanten Anders Elfsberg har testamenterat sin gård Johannisberg i Stora Kopparberg så, att avkastningen skall användas till förbättring av lärarlönerna. Han har också givit till en ny altartavla i Kopparbergs kyrka. Med anledning av kronprinsens födelse har han skänkt pengar till ett uppfostringsverk för fattiga barn i Falun.

Linköping. Biskop Pet. Filenius har testamenterat sin boksamling till gymnasie- och domkyrkobiblioteket i Linköping.

----------------------------
 
0559Anmärkningar angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1780, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT I ORTERNA

Tuna. Redogörs för väder, växt, priser och meddelas att under sommaren var vattenståndet mycket lågt och källor torkade ut

----------------------------
 
0560Anmärkningar angående väderleken för septemberPatriotiska Sällskapet
Sommaren ganska vacker.

----------------------------