0535Calendarium Florae omkring Västervik för år 1779Holmberger, Pet.
1780, aug.

CALENDARIUM FLORAE OMKRING WESTERWIK FÖR ÅR 1779.

Varje ort behöver en kalender, där växters blomning och mognad finns upptaget. Även andra tecken i naturen är viktiga, då det gäller att inrätta åkerbruket rätt i tiden.

En blomsteralmanack som upprättats under några år i Västervik redovisas

----------------------------
 
0536Tre års observationer om blomster och kräk uti och omkring StockholmHagström, Joh.
1780, aug.

TRENNE ÅRS OBSERVATIONER PÅ DEN TID BLOMSTER OCH KRÄK OM WÅREN FÖRST WISAT SIG UTI OCH OMKRING STOCKHOLM.

Johan Hagström har under några år på 70-talet gjort observationer på den tid blommor och djur visat sig i Stockholmstrakten.

----------------------------
 
0537Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1780, aug.

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Patriotiska Sällskapets belöningar har utdelats för uppodling, stenbyggnad, trädplantering, biskötsel samt för lång och trogen tjänst. Belöningarna består av hattband i silver, skådepeng, silversked och för pigorna halskedja av silver.

----------------------------
 
0538Anmärkningar angående väderleken för juliPatriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0539Utkast till kunskap om svenska lantmanna redskaperLostbom, Johan
1780, sept

UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKA LANDTMANNA REDSKAPER

Beskrivning av Upplands harv, Östgötaharven, Länkharvar, Kalmar läns länkharv, Ölands harv, Ölands Södra Mots länkharv, Skånska slättbygdens länkharv, Smålands länkharv och Värmlands länkharv.

----------------------------
 
0540Förslag att tillverka täljstensgrytor genom svarvningKewenter, M
1780, sept

FÖRSLAG AT TILWERKA TÄLGSTENS-GRYTOR GENOM SWARFNING

Under de sista årens distingsmarknader har det kommit täljstensgrytor från Jämtland. De var urhuggna och ofta hände, att ett enda slag spräckte hela grytan. Jag korresponderade med organisten Eric Tideman på Rådön, om man inte skulle kunna gröpa ur grytan med svarvning. Han menade, att ingen försökt, men att det vore viktigt, då råmaterialet började ta slut. Han trodde dock inte på svarvning som metod. Jag sände honom dock en modell av en svarv och ritning. Mina vänner anmodade mig, att sända denna också till Patriotiska Sällskapet, då dessa grytor är de förnämligaste för tillredning av mat.

Följer ritning och beskrivning av svarven. Funderingar på vad man skulle använda svarvspånen till.

----------------------------
 
0541Om stutars tämjandeAnonym
1780, sept

OM STUTARS TÄMJANDE

Det är svårt att lära stutar gå framför plog och kärror. Många blir under inlärningstiden så illa medfarna av ilskna torpare och drängar, att de för all framtid vägrar.

När en stut är 4-5 år, gnor jag honom över manken med en käpp varje gång jag går i oxhuset. Han lär sig då att känna lilla föroket. När det riktiga oket läggs på, sker det alltid i min närvaro och han står tillsammans med en gammal stadig oxe.

Det är lättare att tämja 2 stutar ihop. De får först gå med ok utan att draga något. Man börjar att låta honom dra en kälke på lätt före. Framför går inkörda oxar med kälkar. Man får aldrig sätta för tungt lass efter förrän han kan tekniken. När han sedan skall gå i åkern skall någon gå vid sidan första dagen och han får stanna så ofta han vill. Av utskurna tjurar blir goda och starka oxar.

----------------------------
 
0542Brev om förbättring av kokkärlGeyer, Carl Fredric
1780, sept

BREF OM FÖRBÄTTRING AF KOKKÄRL

Kokkärl av koppar och metall är hälsovådliga och har orsakat mycken sjukdom. Järngrytor är ganska hälsosamma, kostar mindre, kan lätt förtennas och fordrar inte mer ved. Rosten skadar inte.

Förtenning är lika skadlig som kopparn, då bly blandas med tenn. Det finns nu ett alkaliskt salt, som förtar skadan. Lätt att använda och inte så kostsamt.

----------------------------
 
0543Ett förträffligt och länge försökt arquebusade-vatten eller sårdropparAnonym
1780, sept

ET FÖRTRÄFFLIGT OCH LÄNGE FÖRSÖKT ARQUEBUSADE-WATTEN ELLER SÅRDROPPAR

Blåsippor och vitsippor plockas och läggs i en butelj med brännvin. Efter 6 månader är det färdigt att användas. Det stryks på alla sår.

Såret blöder ut och tvättas med brännvin. Sedan lägges ett dvärgsnät på och fuktas med sårvattnet. Strös litet kanariesocker och förbindes. Sårvattnet lägges på 3-4 gånger om dagen. I brist på spindelnät kan linne användas.

----------------------------