0508Tillägg till den införda beskrivningen att plantera vide till tunnbandAnonym
1780, maj

TILLLÄGG WID DEN, UTI KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLNINGS-JOURNALS FÖR FEBRUARI MÅNAD 1780, INFÖRDA BESKRIFNING OM WIDES PLANTERANDE TIL TUNNBAND

Det är viktigt, att de beskrivningar som trycks är fullständiga och utan misstag. I länder, där planteringar av vide drivs som näring, klyvs aldrig plantorna. Plantorna skall stå tätare än författaren beskriver. Annars blir de inte tillräckligt långa och kvistfria. Man behöver inte heller slå tunnband omkring varje skott. Hela huvudet av skottet huggs av andra våren och planteras. Då blir de nya skotten starka eftersom de inte behöver rota sig.

Tre sorters pil finns.Den tyska, svenska hjälster eller bomullsträdet. Kallas även rödpil. Den tredje är ren pil. Man skall akta sig för den sköra pilen, likaså för den vita. Varken sälg eller poppelvide duger till tunnband.

----------------------------
 
0509Sätt att göra gärdsgårdsstörar av gran och tall mera varaktigaBjerkander, Clas
1780, maj

SÄTT AT GÖRA GÄRDSLESTÖRAR AF GRAN OCH TALL MERA WARACKTIGE

Man barkar störens nedersta del. Där kådan är mest sätts den vid jordytan. Då skyddar kådan och stören påverkas inte av vattnet. Detta är sagt om små träd, men kan användas om stora, som skall användas till stolpar.

----------------------------
 
0510Utdrag ur ett brev i åtskilliga hushållningsämnen daterat Örebro den 22 jan 1780Anonym
1780, maj

UTDRAG AF ET BREF I ÅTSKILLIGA HUSHÅLLNINGS-ÄMNEN DAT. ÖREBRO D. 22 JAN 1780

Man befarar missväxt i år. Det är gruvligt mycket snö och ingen tjäle. Jag har rensat bort tranärter från rågen genom att sätta två bräder mot varandra så tätt, att rågen runnit emellan, men inte ärterna.

Jag har fått ägg i julveckan genom att leda värme till hönshuset från drängkammaren, som ligger intill.

Jag hade en kakelugn, som osade alldeles förskräckligt. Många orsaker diskuterades, innan den rätta infanns sig. Spjället flyttades, så att kalluften inte fick så lång väg att gå.

----------------------------
 
0511Anteckningar angående handelnAnonym
1780, maj

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELEN

Från Göteborg utskeppades till utlandet bl.a. finare järn, stål, rökt sill, myntade kopparplåtar, spik, alun, kanonkulor, krut, tunnor, tjära och hattar.

Vid marknaden i Kristinehamn blev allt järn uppköpt.

----------------------------
 
0512Märkliga händelser i naturenAnonym
1780, maj

MÄRKLIGE HÄNDELSER I NATUREN

Flottholmen i sjön Ralongen steg upp ur sjön och syntes över vattnet i två månader, innan den åter sjönk. Vid Gustaf III förbiresa, då han skulle möta sin brud Sophia Magdalena, uppsteg denna ö.

I Uppsala har varit ovanligt mycket snö. När den smälte, orsakade den översvämning av Uppsala å, där den rinner genom staden. Ulfwa sågkvarn följde med vattenmassorna. Flera hus hade vatten till fönstren och trädgårdar ödelades. Dock saknas ingen människa, men skadan beräknas till 2000 dalers värde.

----------------------------
 
0513Anmärkning om brännvinAnonym
1780, maj

ANMÄRKNING OM BRÄNNWIN

Brännvin har blivit en nödvändighetsvara och befinns gott och hälsosamt. Dock får inte alun användas istället för jäst, och slangarna måste rengöras efter bränningen. Man borde avsluta bränningen med att fylla pannan med vatten och bränna. Slangarna borde också göras raka, så att de lättare kan rensas. Om någon kunde bevisa, att pannor av tackjärn och stångjärn vore nyttigare för hälsan, skulle han göra landet en stor tjänst.

----------------------------
 
0514Anmärkningar angående väderleken för april 1700Patriotiska Sällskapet
Det hopp man gjorde sig om tidig vår, slog helt fel. April har varit kulen.

----------------------------
 
0515Om plogar av särskilt slagLostbom, Johan
1780, juni.

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER. OM PLOGAR AF SÄRSKILDTE SLAG.

Herr Lostbom beskriver olika plogar:

Dalplogen

Finska gaffelplogen

Gästriklands fotplog

Gästriklands stockplog

Hälsinglands plog

Jämtlands plog

Närkes plog

Södermanlands plog

----------------------------
 
0516Försök med humle till brygdAfzelius, Joh.
1780, juni.

FÖRSÖK MED HUMLE TIL BRYGD.

Försök att med stor besparing av humle göra torkade kakor av densamma. Förslagsställaren skickar med två flaskor av ett humlekok, så att de som kan brygga skall få göra experiment

----------------------------