0504Försök att tillverka sirap av rödbets- och morotssaftBenignus
1780, maj

FÖRSÖK AT TILLWERKA SIRUP AF RÖDBETE- OCH MOROTE- SAFT

Rötterna rives på järn och stampas till mos. Pressas i en linnepåse. Vatten hälles på och ny stampning och pressning. Efter ett par dagar kokades saften på svag eld. Redogörelse för kostnad att tillreda sirapen och önskan att någon ville göra flera kalkyler och experiment

----------------------------
 
0505Beskrivning på en stenhävareBennet Stephan
1780, maj

BESKRIFNING PÅ EN STENHÄFWARE

Ritning och beskrivning av en maskin, som används att häva stenar och stora stubbar.

----------------------------
 
0506Beskrivning på en renrensareFlodelius, Johan
1780, maj

BESKRIFNING PÅ EN REN-RENSARE

Beskrivning av detta instrument, som liknar en vanlig ì enbetsträdesårder.

----------------------------
 
0507Huskur mot förkylningAnonym
1780, maj

HUS-CUR EMOT FÖRKYLNING

Frostskada botas med svingalla, som torkats i taket och sönderskärs och kokas i mjölk till en välling, som smörjes på skadan.

Genom att tugga ärter varje kväll och lägga på frostskadade fingrar, botades de efter ett halvår.

Genomfrusen hästträck lägges var halvtimma på det frostskadade stället och efter 8-9 timmar är skadan botad. Om det bildats sår, som börjat ruttna, läggs svin- eller oxgalla på. Denna metod förklaras av att hästgödseln är kallare än is och alltså därför starkast att utdraga kölden ur förfrusna lämmar.

Jag har prövat på en ung man, vars stortå var förfrusen. Efter en tid svullnade och blånade benet och fältskär eftersändes att amputera det. Denna metod räddade honom och efter 8-9 timmar var benet som vanligt.

----------------------------
 
0508Tillägg till den införda beskrivningen att plantera vide till tunnbandAnonym
1780, maj

TILLLÄGG WID DEN, UTI KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS HUSHÅLLNINGS-JOURNALS FÖR FEBRUARI MÅNAD 1780, INFÖRDA BESKRIFNING OM WIDES PLANTERANDE TIL TUNNBAND

Det är viktigt, att de beskrivningar som trycks är fullständiga och utan misstag. I länder, där planteringar av vide drivs som näring, klyvs aldrig plantorna. Plantorna skall stå tätare än författaren beskriver. Annars blir de inte tillräckligt långa och kvistfria. Man behöver inte heller slå tunnband omkring varje skott. Hela huvudet av skottet huggs av andra våren och planteras. Då blir de nya skotten starka eftersom de inte behöver rota sig.

Tre sorters pil finns.Den tyska, svenska hjälster eller bomullsträdet. Kallas även rödpil. Den tredje är ren pil. Man skall akta sig för den sköra pilen, likaså för den vita. Varken sälg eller poppelvide duger till tunnband.

----------------------------
 
0509Sätt att göra gärdsgårdsstörar av gran och tall mera varaktigaBjerkander, Clas
1780, maj

SÄTT AT GÖRA GÄRDSLESTÖRAR AF GRAN OCH TALL MERA WARACKTIGE

Man barkar störens nedersta del. Där kådan är mest sätts den vid jordytan. Då skyddar kådan och stören påverkas inte av vattnet. Detta är sagt om små träd, men kan användas om stora, som skall användas till stolpar.

----------------------------
 
0510Utdrag ur ett brev i åtskilliga hushållningsämnen daterat Örebro den 22 jan 1780Anonym
1780, maj

UTDRAG AF ET BREF I ÅTSKILLIGA HUSHÅLLNINGS-ÄMNEN DAT. ÖREBRO D. 22 JAN 1780

Man befarar missväxt i år. Det är gruvligt mycket snö och ingen tjäle. Jag har rensat bort tranärter från rågen genom att sätta två bräder mot varandra så tätt, att rågen runnit emellan, men inte ärterna.

Jag har fått ägg i julveckan genom att leda värme till hönshuset från drängkammaren, som ligger intill.

Jag hade en kakelugn, som osade alldeles förskräckligt. Många orsaker diskuterades, innan den rätta infanns sig. Spjället flyttades, så att kalluften inte fick så lång väg att gå.

----------------------------
 
0511Anteckningar angående handelnAnonym
1780, maj

ANTECKNINGAR ANGÅENDE HANDELEN

Från Göteborg utskeppades till utlandet bl.a. finare järn, stål, rökt sill, myntade kopparplåtar, spik, alun, kanonkulor, krut, tunnor, tjära och hattar.

Vid marknaden i Kristinehamn blev allt järn uppköpt.

----------------------------
 
0512Märkliga händelser i naturenAnonym
1780, maj

MÄRKLIGE HÄNDELSER I NATUREN

Flottholmen i sjön Ralongen steg upp ur sjön och syntes över vattnet i två månader, innan den åter sjönk. Vid Gustaf III förbiresa, då han skulle möta sin brud Sophia Magdalena, uppsteg denna ö.

I Uppsala har varit ovanligt mycket snö. När den smälte, orsakade den översvämning av Uppsala å, där den rinner genom staden. Ulfwa sågkvarn följde med vattenmassorna. Flera hus hade vatten till fönstren och trädgårdar ödelades. Dock saknas ingen människa, men skadan beräknas till 2000 dalers värde.

----------------------------