0498Påfund av en renrensare, med anmärkning däromMozelius, Fredric
1780, april.

PÅFUND AF EN REN-RENSARE.

Beskrivning av en rensanordning att användas på åkerrenen.

Kritik av anordningen av Fredric Moselius.

Försvar mot anmärkningarna av upphovsmannen.----------------------------
 
0499Beskrivning på en renplogLostbom, Johan
1780, april.

BESKRIFNING PÅ EN REN-PLOG, DESS BRUK OCH NYTTA: INSÄND AF HERR PROFESSOREN DOCTOR LOSTBOM.

Beskrivning av en renplog av professor Lostbom. Även ritning. Plogen används i stället för skovel, när man skall rensa dikesrenarna.

----------------------------
 
0500Anteckningar rörande väderlek, årsväxt och hushållning i ÖstergötlandAnonym
1780, april.

ANTECKNINGAR RÖRANDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH HUSHÅLLNING, I KINDA HÄRAD OCH ÖSTERGÖTLAND, ÅR 1779.

Frost och mildväder ömsom i Kinda socken. Svårt att få timret ur skogen. Dålig höskörd. Svåra skogseldar och intet vatten fanns i kärren att släcka med. Hösten med vackert väder. Bättre mulbete än i somras.

Redovisning av varupriser vid olika marknader.

----------------------------
 
0501Anmärkningar angående väderleken för mars 1780Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0502Utkast till kunskap i synnerhet om svenska lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, maj

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER

Beskrivning av Bohuslänska plogen och Uppländska plogen. I Uppland används numera baron Gripenstedts plog. Han har tagit modellen efter Västmanländska plogen och Närkesplogen. Den finns beskriven i Vetenskapsakademiens handlingar 1775. Beskriven även här. I Uppland används också en lätt och behändig plog benämnd Kopparbergs plog.

Värmlands, Vadsbohärads och Västmanlands stockplogar är beskrivna.
----------------------------
 
0503Berättelse hur med klöversädet vid Kaflås förfares, i anseende til utsäde, hö- och fröbärgning samt frörensningEssen, S U von
1780, maj

BERÄTTELSE, HURU MED KLÖVER-SÄDET WID KAFLÅS FÖRFARES, I ANSEENDE TIL UTSÄDE, HÖ- OCH FRÖBERGNING SAMT FRÖ-RENSNING

Klöver eller tysk väppling, som den också kallas är utomordentligt bra vid cirkulationsbruk och lämnar jorden förbättrad. Beskrivning hur klövern sås. Den bärgas, när de första blommorna gått i blom. Den ligger ett par dygn på marken och hässjas. Klövern blandas med starr, havre eller annan småhalm. Kan bärgas upp till tre gånger. Då klövern under torkningen inte tål vatten fordrar den mycket arbete. Bärgning av frö sker, när de är mogna.

Fröklövern tröskas flera gånger och kastas emellan och drivs slutligen genom dammkvarn. Ju senare på våren man rensar fröna dess bättre.

----------------------------
 
0504Försök att tillverka sirap av rödbets- och morotssaftBenignus
1780, maj

FÖRSÖK AT TILLWERKA SIRUP AF RÖDBETE- OCH MOROTE- SAFT

Rötterna rives på järn och stampas till mos. Pressas i en linnepåse. Vatten hälles på och ny stampning och pressning. Efter ett par dagar kokades saften på svag eld. Redogörelse för kostnad att tillreda sirapen och önskan att någon ville göra flera kalkyler och experiment

----------------------------
 
0505Beskrivning på en stenhävareBennet Stephan
1780, maj

BESKRIFNING PÅ EN STENHÄFWARE

Ritning och beskrivning av en maskin, som används att häva stenar och stora stubbar.

----------------------------
 
0506Beskrivning på en renrensareFlodelius, Johan
1780, maj

BESKRIFNING PÅ EN REN-RENSARE

Beskrivning av detta instrument, som liknar en vanlig ì enbetsträdesårder.

----------------------------