0495Anmärkning angående plåtsmideAnonym
1780, april.

ANMÄRKNING ANGÅENDE PLÅTSMIDE.

Vid Rockhammars bruk inrättades en smidesugn, som används istället för härd. Resultatet blev gott och med viss skogsbesparing.

----------------------------
 
0496Underrättelse om takskifferbrotten i VärmlandEkman, And.
1780, april.

UNDERRÄTTELSE OM TAKSKIFFERBROTTEN I WERMELAND, TOSSE HÄRAD OCH GLAVA SOCKEN PÅ BRÅNE OCH RUDS HEMMANS ÄGOR BELÄGNE.

Man har börjat bryta skiffer och tillverka takpannor i Glava socken. Skiffern är av god kvalitet, och brinner inte varför den är lämplig som takbeläggning. Den huggs med en vass kniv till lagom stycken, som sedan spikas på ungefär som tegelpannor. Försök pågår att hitta ett cement som skulle kunna kitta ihop pannorna kant i kant, vilket skulle ge helt släta tak.

De tegelbruksägare som i tidningarna kritiserat takbeläggning av skiffer, bör man inte bry sig om.----------------------------
 
0497Anmärkning angående säds mätning och viktAnonym
1780, april.

ANMÄRKNING ANGÅENDE SÄDS MÄTNING OCH WIGT.

Redovisas mått, vikt och mätning av säden beroende på om det gäller ny eller gammal säd.

----------------------------
 
0498Påfund av en renrensare, med anmärkning däromMozelius, Fredric
1780, april.

PÅFUND AF EN REN-RENSARE.

Beskrivning av en rensanordning att användas på åkerrenen.

Kritik av anordningen av Fredric Moselius.

Försvar mot anmärkningarna av upphovsmannen.----------------------------
 
0499Beskrivning på en renplogLostbom, Johan
1780, april.

BESKRIFNING PÅ EN REN-PLOG, DESS BRUK OCH NYTTA: INSÄND AF HERR PROFESSOREN DOCTOR LOSTBOM.

Beskrivning av en renplog av professor Lostbom. Även ritning. Plogen används i stället för skovel, när man skall rensa dikesrenarna.

----------------------------
 
0500Anteckningar rörande väderlek, årsväxt och hushållning i ÖstergötlandAnonym
1780, april.

ANTECKNINGAR RÖRANDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH HUSHÅLLNING, I KINDA HÄRAD OCH ÖSTERGÖTLAND, ÅR 1779.

Frost och mildväder ömsom i Kinda socken. Svårt att få timret ur skogen. Dålig höskörd. Svåra skogseldar och intet vatten fanns i kärren att släcka med. Hösten med vackert väder. Bättre mulbete än i somras.

Redovisning av varupriser vid olika marknader.

----------------------------
 
0501Anmärkningar angående väderleken för mars 1780Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0502Utkast till kunskap i synnerhet om svenska lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, maj

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER

Beskrivning av Bohuslänska plogen och Uppländska plogen. I Uppland används numera baron Gripenstedts plog. Han har tagit modellen efter Västmanländska plogen och Närkesplogen. Den finns beskriven i Vetenskapsakademiens handlingar 1775. Beskriven även här. I Uppland används också en lätt och behändig plog benämnd Kopparbergs plog.

Värmlands, Vadsbohärads och Västmanlands stockplogar är beskrivna.
----------------------------
 
0503Berättelse hur med klöversädet vid Kaflås förfares, i anseende til utsäde, hö- och fröbärgning samt frörensningEssen, S U von
1780, maj

BERÄTTELSE, HURU MED KLÖVER-SÄDET WID KAFLÅS FÖRFARES, I ANSEENDE TIL UTSÄDE, HÖ- OCH FRÖBERGNING SAMT FRÖ-RENSNING

Klöver eller tysk väppling, som den också kallas är utomordentligt bra vid cirkulationsbruk och lämnar jorden förbättrad. Beskrivning hur klövern sås. Den bärgas, när de första blommorna gått i blom. Den ligger ett par dygn på marken och hässjas. Klövern blandas med starr, havre eller annan småhalm. Kan bärgas upp till tre gånger. Då klövern under torkningen inte tål vatten fordrar den mycket arbete. Bärgning av frö sker, när de är mogna.

Fröklövern tröskas flera gånger och kastas emellan och drivs slutligen genom dammkvarn. Ju senare på våren man rensar fröna dess bättre.

----------------------------