0492Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1780, mars

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Fyra inkomna tävlingsbidrag har belönats. Magister Jörlin för artificiella ängar, sekreterare Bergner, som samlat och sålt och odlat Linnés höfrö, inspektor Åhslander för odling av treffel, Enander för frösåning.

----------------------------
 
0493Anmärkningar angående väderleken för februari 1780Patriotiska Sällskapet
Dåligt före med mycket lös snö.

----------------------------
 
0494Utkast till kunskap om lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, april.

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER. OM PLOGAR I ALMÄNHET.

Beskrivningar av plogar av professor Lostbom.

----------------------------
 
0495Anmärkning angående plåtsmideAnonym
1780, april.

ANMÄRKNING ANGÅENDE PLÅTSMIDE.

Vid Rockhammars bruk inrättades en smidesugn, som används istället för härd. Resultatet blev gott och med viss skogsbesparing.

----------------------------
 
0496Underrättelse om takskifferbrotten i VärmlandEkman, And.
1780, april.

UNDERRÄTTELSE OM TAKSKIFFERBROTTEN I WERMELAND, TOSSE HÄRAD OCH GLAVA SOCKEN PÅ BRÅNE OCH RUDS HEMMANS ÄGOR BELÄGNE.

Man har börjat bryta skiffer och tillverka takpannor i Glava socken. Skiffern är av god kvalitet, och brinner inte varför den är lämplig som takbeläggning. Den huggs med en vass kniv till lagom stycken, som sedan spikas på ungefär som tegelpannor. Försök pågår att hitta ett cement som skulle kunna kitta ihop pannorna kant i kant, vilket skulle ge helt släta tak.

De tegelbruksägare som i tidningarna kritiserat takbeläggning av skiffer, bör man inte bry sig om.----------------------------
 
0497Anmärkning angående säds mätning och viktAnonym
1780, april.

ANMÄRKNING ANGÅENDE SÄDS MÄTNING OCH WIGT.

Redovisas mått, vikt och mätning av säden beroende på om det gäller ny eller gammal säd.

----------------------------
 
0498Påfund av en renrensare, med anmärkning däromMozelius, Fredric
1780, april.

PÅFUND AF EN REN-RENSARE.

Beskrivning av en rensanordning att användas på åkerrenen.

Kritik av anordningen av Fredric Moselius.

Försvar mot anmärkningarna av upphovsmannen.----------------------------
 
0499Beskrivning på en renplogLostbom, Johan
1780, april.

BESKRIFNING PÅ EN REN-PLOG, DESS BRUK OCH NYTTA: INSÄND AF HERR PROFESSOREN DOCTOR LOSTBOM.

Beskrivning av en renplog av professor Lostbom. Även ritning. Plogen används i stället för skovel, när man skall rensa dikesrenarna.

----------------------------
 
0500Anteckningar rörande väderlek, årsväxt och hushållning i ÖstergötlandAnonym
1780, april.

ANTECKNINGAR RÖRANDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH HUSHÅLLNING, I KINDA HÄRAD OCH ÖSTERGÖTLAND, ÅR 1779.

Frost och mildväder ömsom i Kinda socken. Svårt att få timret ur skogen. Dålig höskörd. Svåra skogseldar och intet vatten fanns i kärren att släcka med. Hösten med vackert väder. Bättre mulbete än i somras.

Redovisning av varupriser vid olika marknader.

----------------------------