0488Försöksprojekt till sädesaxens jämnande vid skärningen på åkern, innan de på maskin avskäras att falla i säckenNorberg, Jonas
1780, mars

FÖRSÖKNINGSPROJEKT TILL SÄDESAXENS JÄMNANDE WID SKÄRNINGEN PÅ ÅKERN, INNAN DE PÅ MACHINEN AFSKÄRES AT FALLA I SÄCKEN

För femton år sedan gjordes på begäran en maskin, som skär av sädesaxen. Den finns till beskådande på Modellkammaren i Stockholm.

Försök gjordes, men då säden var slagen med lie, blev axens höjd ojämna och det tog tid att lägga dem tillrätta. Jag har prövat att slå med skära och då kommer axen jämnare. Då kan axen skäras av med maskin. Maskinen finns med ritning och beskrivning, men ännu behövs mer tankar hur man skall få axen jämna, innan de klipps av.

----------------------------
 
0489Brev angående svamp, och åkerns gödningAnonym
1780, mars

BREF ANGÅENDE SWAMP OCH ÅKERNS GÖDNING

Salt rekommenderas mot svamp under golvet. Samma nytta gör gråkalk. Beskrivning hur man göder åkern på Öland.

----------------------------
 
0490Att göra kärnsmjölksostAnonym
1780, mars

AT GÖRA TJÄRNMJÖLKS-OST

Söt mjölk värmes svagt och blandas med kärnmjölk och löpe. Ostmassan kramas i en korg. Korgen med osten ställs i en bytta med saltvatten ett dygn. Den ätes efter 1/2 år. Jäser den sticker man i den med en strumpsticka. Spricker den, lagas den med en blandning av smör och riven ost.

----------------------------
 
0491Anteckningar angående folknumren, väderlek och årsväxtAnonym
1780, mars

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLK-NUMMERN, WÄDERLEK, ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER

Folkmängden i flera städer, minskning.

Laholm. Åskväder under julen.

Östra Härad, Jönköpings län. Koppor som varit dödande. Dåligt före på vägarna under vintern. Tobaken har gått till.

Karlstad. Mycket snö. Liten jordbävning den 21 december i Lungsunds socken.

Elfdahls härad i Värmland. Näringarna har lidit i denna magra ort i vinter, då snön varit för djup och lös för körningar. Här begärdes på 1600-talet att få anlägga bruk för att kunna förtjäna till sina kronoutskylder.

Kyrkoherden rekommenderar ett medel för den som förfrusit. Att ånga lemmen över hönsträck uppkokt i vatten.

Järvsö. Alla strömmar, brunnar och bäckar har inte varit så uttorkade på 100 år.

Falun. Sträng vinter. Tjälen gjorde att vägarna blev gropiga och svåra.

----------------------------
 
0492Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1780, mars

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Fyra inkomna tävlingsbidrag har belönats. Magister Jörlin för artificiella ängar, sekreterare Bergner, som samlat och sålt och odlat Linnés höfrö, inspektor Åhslander för odling av treffel, Enander för frösåning.

----------------------------
 
0493Anmärkningar angående väderleken för februari 1780Patriotiska Sällskapet
Dåligt före med mycket lös snö.

----------------------------
 
0494Utkast till kunskap om lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, april.

UTKAST TIL KUNSKAP I SYNNERHET OM SWENSKE LANDTMANNA REDSKAPER. OM PLOGAR I ALMÄNHET.

Beskrivningar av plogar av professor Lostbom.

----------------------------
 
0495Anmärkning angående plåtsmideAnonym
1780, april.

ANMÄRKNING ANGÅENDE PLÅTSMIDE.

Vid Rockhammars bruk inrättades en smidesugn, som används istället för härd. Resultatet blev gott och med viss skogsbesparing.

----------------------------
 
0496Underrättelse om takskifferbrotten i VärmlandEkman, And.
1780, april.

UNDERRÄTTELSE OM TAKSKIFFERBROTTEN I WERMELAND, TOSSE HÄRAD OCH GLAVA SOCKEN PÅ BRÅNE OCH RUDS HEMMANS ÄGOR BELÄGNE.

Man har börjat bryta skiffer och tillverka takpannor i Glava socken. Skiffern är av god kvalitet, och brinner inte varför den är lämplig som takbeläggning. Den huggs med en vass kniv till lagom stycken, som sedan spikas på ungefär som tegelpannor. Försök pågår att hitta ett cement som skulle kunna kitta ihop pannorna kant i kant, vilket skulle ge helt släta tak.

De tegelbruksägare som i tidningarna kritiserat takbeläggning av skiffer, bör man inte bry sig om.----------------------------