0474Om mullvadars avhållande från trädBergnehr, Lars
1780, febr.

OM MULLWADARS AFHÅLLANDE IFRÅN AT GÖRA SKADA PÅ TRÄN.

Mullvadar gör stor skada på trädplanteringar och äter upp barken. Försök med gödsel, svavel, krut, glas, kräftor eller fiskrens har ingen effekt. Det bästa är att använda garvarbark.

Råttor som äter av barken på träden under snön är ett annat problem, som löses genom att man trampar till snön hårt runt träden.

----------------------------
 
0475Utkast till kunskapen om lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, febr.

UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKA LANDTMANNA REDSKAPER.

Beskrivning av olika plogar som användes i skilda delar av Sverige. Modeller finns av Södra Helsinglands Drätt med järnkedjor och krok av trä. Södra Möres Harfdrätt. Ölands Norra Mots. Gottlands med linor etc.

----------------------------
 
0476Att plantera vide till tunnbandSehman, Thomas Bergius, P
1780, febr.

AT PLANTERA OCH ANSA WIDE TIL TUNNEBAND.

Råd hur man skall plantera vide, som skall användas till tunnband. Man stryker hela tiden av skotten utom i toppen och böjer dem. För att inte stormen skall skada, slår man ett band runt flera kvistar och böjer dem samtidigt.

----------------------------
 
0477Anmärkning angående vildsenap och åkerkålAnonym
1780, febr.

ANMÄRKNING ANGÅENDE WILDSENAP OCH ÅKERKÅL.

Att sålla säden i sådan harpa att ogräset skiljs ifrån samt att på hösten skära av stjälken. Roten kommer att ruttna under vintern. Vildsenap anses vara ett av de mest svårutrotade ogräsen.

----------------------------
 
0478Bot för kontrakte lemmar (lemmar med kramp)Anonym
1780, febr.

BOT FÖR CONTRACTE LEMMAR.

Under juni månad gräves den kontrakterade lemmen ned i en gödselstack och hålles där i 12 timmar. Så fort den upptages, strykes den med olja och viras in i en handduk. Inkommen i huset tvättas den med ett kok av söttuppor, rosmarin, gråbo och lavendel.

Under tiden i gödselstacken kan äggöl, kallskål och vinsoppa intagas. Skulle kuren inte hjälpa göres den om nästa år.

----------------------------
 
0479Om svinkreaturs framfödande över vinternAnonym
1780, febr.

OM SWINKREATURS FRAMFÖDANDE ÖFWER WINTERN.

Vid midsommartiden samlas kvistar av albuskar, som torkas och blandas med agnar för att dryga ut fodret. På sommaren hålles svinen i en inhägnad, så att de inte kan springa fläsket av sig. Dessutom kan man då ta vara på gödseln.

Artikeln insänd av signaturen "Hushållare äfven i det lilla".

----------------------------
 
0480Underrättelse hur man skall skaffa förråd på nöthår och skintoBerckenmeyer, B N
1780, febr.

UNDERRÄTTELSE HURU MAN ICKE ALLENAST KAN FÖRSKAFFA ET BÄTTRE, UTAN ÄFWEN YMNOGARE FÖRRÅD PÅ NÖTHÅR OCH SÅ KALLAT SKINTO.

Nöthår är mycket begärligt av allmogen men en bristvara, som ofta måste köpas utifrån. Om man tillhåller pigorna, att varje morgon med en styv karda borsta kreaturen kan mycket nöthår eller skinto samlas.

För att pigorna skall göra ett bra arbete föreslås, att de får del av håret och på så sätt kan göra en inkomst för egen del.

----------------------------
 
0481Berömliga företagandenAnonym
1780, febr.

BERÖMLIGE FÖRETAGANDE.

Brukspatron Leonard Magnus Uggla har på egen bekostnad öppnat en vattenväg från Upperuds bruk till segelleden i Vänern. Han har dessutom byggt ett magasin och en väg för att underlätta godstrafiken vid bruket.

I Arbrå socken gjordes ett sammanskott till en inrättning för fattiga barns undervisning i kristendom. Dessutom anslogs medel till en fond för koppympningens befrämjande.

I Stockholm inrättades en virkestork, som skall betjäna snickarna i trakten med torrt virke av allehanda slag.

----------------------------
 
0482Kungörelse angående berättelser om gjorda försök i lantbruketPatriotiska Sällskapet
1780, febr.

KUNGÖRELSE ANGÅENDE BERÄTTELSER OM GJORDE FÖRSÖK I LANDTBRUKET.

Kungl. Patriotiska Sällskapet uppmanar att insända beprövade försök till lantbrukets gagn. Meningen är att så småningom ge ut dessa i skrift.

----------------------------