0467Brev från Oxenstierna till Kungl. Patriostisk Sällskapet förste sekreterare angående fyra torpare som börjat med artificiell ängOxenstierna, E
1780, jan

BREF IFRÅN HERR BARON OCH RIDDAREN E G OXENSTIERNA TIL KONGL PARTIOTISKA SÄLLSKAPETS FÖRSTA SECRETERARE, ANG FYRA TORPARE SOM BÖRJAT MED ARTIFICIELL ÄNG

Fyra torpare på en gård i Uppland, har utan att ha läst de många tryckta skrifter om ängsodling, ändå anlagt artificiell äng. De har till uppmuntran fått låna oxar och plogar och haft sin husbonde som förebild. De har inte ens läst den skriften om ängsodling, som Patriotiska Sällskapet så ädelmodigt utdelat till alla sockenkyrkor.

----------------------------
 
0468Hedersbelöningar utdelade av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1780, jan

UTDELTE HEDERSBELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET, FÖR SISTA TREDJEDELEN AV FÖRBIGÅENDE ÅR

För uppodling, stenmursbyggnation, trädplantering och långvarig tjänst har ett stor antal personer hedrats. En för att ha räddat 3 barn att innebrännas vid eldsvåda, en för att han räddat en person och hans hästar från att drunkna.

----------------------------
 
0469Åtskilliga anmärkningar angående väderleken från orternaAnonym
1780, jan

ÅTSKILLIGE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEKEN IFRÅN ORTERNE

Någon tror sig kunna spå vintervädret med hjälp av sommarvädret.

Oväder i Helsingfors 17-18 december. Den 23 steg vattnet och skadade salt, som förvarades vid Skeppsbron.

Gott bärgningsväder i Östergötland.

----------------------------
 
0470Anmärkningar angående väderleken för december 1779Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0471Försök till en förbättrad Pan SvecicusTengmalm, Gust.
1780-febr.

FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS.

Fortsättning från 9 och 34.
----------------------------
 
0472Anmärkning över en i Journalen tryckt beräkning över inkomst och utgift av en lantegendomAnonym
1780, febr.

ANMÄRKNING ÖFWER EN I JOURNALEN TRYCKT BERÄKNING ÖFWER INKOMST OCH UTGIFT AF EN LANDTEGENDOM.

Granskning av räkenskaperna och förlusterna vid en gård, som drivs av en ståndsperson och sköts av tjänstefolk. Påpekas diverse felräkningar och beräknas att om gården skulle skötas av en bonde skulle driften förbilligas. Jämförelse med en gård i Flandern som ger mycket mer i avkastning. Det betecknas alltså som en gåta, varför gården i Östergötland inte bär sig.

----------------------------
 
0473Tankar om eldsläckningUlfström, Joh.
1780, febr.

TANKAR OM ELDSLÄCKNING I STOCKHOLM OCH FLERA STÄDER I RIKET.

Många svåra eldsvådor har inträffat i Stockholm och andra städer. Det är inte bristen på vatten, som gör att släckningsarbetet blir meningslöst, utan sättet att få fram vatten till brandplatsen. Det borde inrättas en maskinell anordning för att föra fram tillräckligt med vatten.

----------------------------
 
0474Om mullvadars avhållande från trädBergnehr, Lars
1780, febr.

OM MULLWADARS AFHÅLLANDE IFRÅN AT GÖRA SKADA PÅ TRÄN.

Mullvadar gör stor skada på trädplanteringar och äter upp barken. Försök med gödsel, svavel, krut, glas, kräftor eller fiskrens har ingen effekt. Det bästa är att använda garvarbark.

Råttor som äter av barken på träden under snön är ett annat problem, som löses genom att man trampar till snön hårt runt träden.

----------------------------
 
0475Utkast till kunskapen om lantmannaredskapLostbom, Johan
1780, febr.

UTKAST TIL KUNSKAP OM SWENSKA LANDTMANNA REDSKAPER.

Beskrivning av olika plogar som användes i skilda delar av Sverige. Modeller finns av Södra Helsinglands Drätt med järnkedjor och krok av trä. Södra Möres Harfdrätt. Ölands Norra Mots. Gottlands med linor etc.

----------------------------