0447Att igenkänna fårAlströmer, Clas
1779, dec.

AT IGENKÄNNA FÅR.

Två vittnen bör finnas, när man tar ut sina omärkta djur till slakt.

----------------------------
 
0448Om man jagar får i rättenAlströmer, Clas
1779, dec.

OM MAN JAGAR FÅR I RÄTTEN.

Rätten=inhängnad

Bötesbelopp om någon går in i en annans hage och gör skada.

----------------------------
 
0449Om fårs bortskaffande som olovligen kommit på annans markAlströmer, Clas
1779, dec.

OM FÅRS BORTSKAFFANDE, SOM OLOFLIGEN KOMIT PÅ ANNANS MARK.

Bestämda regler för att lösa tvister om får kommer in på annans mark.

----------------------------
 
0450Om vilda fårAlströmer, Clas
1779, dec.

OM WILDA FÅR.

Om man äger vilda får tillsammans, och den ene vill göra dem tama men inte den andre, vinner den som vill göra fåren tama.

----------------------------
 
0451Om någon går ensam i en annans hageAlströmer, Clas
1779, dec.

OM NÅGON GÅR ENSAM I ANNANS HAGE.

Märker någon får han inte äger skall han böta.

----------------------------
 
0452Om hundarAlströmer, Clas
1779, dec.

OM HUNDAR.

Om hund skadar annans får ges jämngott får igen.

----------------------------
 
0453Om fimpt eller förbud för fårAlströmer, Clas
1779, dec.

OM FIMPT ELLER FÖRBUD PÅ FÅR.

Tre olika förbud redovisas, då djuret skall vara borta ur annans hage.

----------------------------
 
0454Huru man i annas hage gå skallAlströmer, Clas
1779-dec.

HURULEDES MAN I ANNANS HAGE GÅ SKAL.

Böter om får går över gränsen till annans hage.

----------------------------
 
0455Att tämja fårAlströmer, Clas
1779, dec.

AT TÄMJA FÅR.

Ahlströmer redovisar försök att ha får ute under vintern. Han varnar för värme, som skadar fåren.

En utredning om feldatering av fårlagen (Göide-Brefwer).

Senare datering.

----------------------------