0444Anmärkningar angående väderleken för oktober 1779Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0445Förslag till en förbättrad Pan SvecicusTengmalm, Gust.
1779, aug.

FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS.

forts. på artikel 9.

----------------------------
 
0446Fårskötseln på FäröarnaAlströmer, Clas
1779, dec.

FÅRSKÖTSELN PÅ FÄRÖARNA

Fåren på Öarna Färöe äro halvt förvildade, gå alltid ute, men håller sig på ägarens mark utan stängsel. Hjordarna blandar sig ej. De förs till platsen som lamm och vaktas, så att de hålla sig på rätt ställe. Som vuxna stannar de där. När snön kommer flockar de ihop sig, blir helt översnöade och man hittar dem endast på grund av den ånga de avger.

När de skall klippas eller slaktas, tar man hundar till hjälp att driva dem samman. På Söderö är folket bekvämare och använder hästen att samla ihop djuren. En häst kan ta ett får mellan frambenen och hålla fast det.

De flesta djuren är vita, men på vissa öar bli de svarta på grund av havets utdunstning.

Det fanns en lag om fårhållning redan 1040, senare lag 1637.

----------------------------
 
0447Att igenkänna fårAlströmer, Clas
1779, dec.

AT IGENKÄNNA FÅR.

Två vittnen bör finnas, när man tar ut sina omärkta djur till slakt.

----------------------------
 
0448Om man jagar får i rättenAlströmer, Clas
1779, dec.

OM MAN JAGAR FÅR I RÄTTEN.

Rätten=inhängnad

Bötesbelopp om någon går in i en annans hage och gör skada.

----------------------------
 
0449Om fårs bortskaffande som olovligen kommit på annans markAlströmer, Clas
1779, dec.

OM FÅRS BORTSKAFFANDE, SOM OLOFLIGEN KOMIT PÅ ANNANS MARK.

Bestämda regler för att lösa tvister om får kommer in på annans mark.

----------------------------
 
0450Om vilda fårAlströmer, Clas
1779, dec.

OM WILDA FÅR.

Om man äger vilda får tillsammans, och den ene vill göra dem tama men inte den andre, vinner den som vill göra fåren tama.

----------------------------
 
0451Om någon går ensam i en annans hageAlströmer, Clas
1779, dec.

OM NÅGON GÅR ENSAM I ANNANS HAGE.

Märker någon får han inte äger skall han böta.

----------------------------
 
0452Om hundarAlströmer, Clas
1779, dec.

OM HUNDAR.

Om hund skadar annans får ges jämngott får igen.

----------------------------