0430De Instrumentis Graecorum rusticusAnonym
1779, okt

DISPUTATION DE INSTRUMENTIS GRAECORUM RUSTICUS

Hesiodus, vilken Plinius nämner, som den förste av grekerna, som skriver om åkerbruket och talar om efterhöstens utmärkta egenskaper, säger att det är rätta tiden att ta trävirke till redskap. Poetens beskrivning hur man skall förfärdiga handkvarnar. Sedan följer en beskrivning av vagn och plog. Här finns en ritning på dessa ting.

I Uppland träder man åkern, i Småland heter det rista. I allmänhet ärja. Andra plöjningen kör man tvärs över åkern. I Uppland säger man sneda, i Småland tvära. Den sista plöjningen efter sådden, kallas i Uppland ärja ned säden, i Småland mylla ned säden. Efter kunde köras med harv. Beskrivning av tillvägagångssättet i Grekland och Italien.

Beskrivning av hur man i Grekland tillverkade klubbor och hammare. Poeten beskriver plöjarens arbete, hur han börjar med att be till gudinnan Seres, när han med handen fattar om plogen. Efter plöjaren kommer en ung gosse och slår sönder de kokor, som finns kvar med en mullbråka och överhöljer de sädeskorn, som fortfarande syns ovan jord.

----------------------------
 
0431Att döda och fördriva råttorAnonym
1779, okt

AT DÖDA OCH FÖRDRIFWA RÅTTOR

Man blandar rågmalt med Mercurium Fublimatum och lägger i ett kärl, som ställs där råttorna uppehåller sig.

----------------------------
 
0432Mot vägglössAnonym
1779, okt

FÖR WÄGGLÖSS

Har flera gånger strukit väggarna i en bondstuga med vitriolvatten och nu är vägglössen försvunna.

----------------------------
 
0433Underrättelser angående väderlek och årsväxt i landsorternaAnonym
1779, okt

UNDERRÄTTELSER ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXTEN I LANDSORTERNE

Abborfors. Blid vinter, men i maj och juni mycket frost, vilket skadat rågen. Kymmene älv har stigit över sina breddar och tagit med sig vattenverk och trädgårdar.

Torp i Medelpad. God säd.

Gävle. Svår nattfrost i början av juni fördärvade rågen och kryddväxterna. T.o.m. lövträd och granskott fördärvades. Mycket blåst och storm under sommaren.

Öland. Frost och regn förstörde nötter och ollon. Svår torka på östra sidan. God havreskörd. Ganska bra råg och vete.

Lund. Ovanligt god ärtskörd.

----------------------------
 
0434För andra tredjedelen innevarande år har Kungl. Patriotiska Sällskapet utdelat följande hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1779, okt

FÖR ANDRA TREDJEDELEN AF INNEWARANDE ÅR HAR KONGL PATR SÄLLSKAPET UTDELT FÖLJANDE HEDERS-BELÖNINGAR

För uppodling och stenmurar samt trädplanteringar har ett trettiotal personer belönats. Ett tjugotal pigor och drängar med lång och trogen tjänst har belönats. En piga räddades efter drunkning. Man redogör för, hur de nyttiga instrumenterna och beskrivningarna av medlen för drunknades räddande, börja spridas. Ännu har dock ingen anmält sig för den hedersbelöning, som Sällskapet utfärdade redan 1776. Belöning för biskötseln har däremot kunnat delas ut, sedan behöriga bevis kommit in.

----------------------------
 
0435Anmärkningar angående väderleken för september 1779Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0436Fortsättning av Pan SveciusTengmalm, Gust.
1779, nov.

FÖRSTA ARTIKELN. FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS. AF PEHR GUST. TENMALM.

(Fortsättning). Början i sept.

Tabeller för olika växters påverkan på kornas förmåga att ge mjölk och mjölkens kvalitet.

----------------------------
 
0437Utkast till en allmän lantbruksordningAnonym
1779, nov.

UTKAST TIL EN ALLMÄN LANDT-BRUKS ORDNING I SWERIGE.

Om lantmannens fri- och säkerhet i anseende till jords besittning och odlande. Om kungsgårdars och boställens allmänna skyldigheter. Om frälse- och skatterättigheter och skyldigheter. Om sockne- och stattorpare samt tjänstehjon. Om yppighets hämmande bland allmogen. Om byggnad på landet. Om hägnad och stängsel. Om kreatur och deras skötsel. Om åkerredskap. Om åkerns skötsel. Om ängsskötsel och betesmark. Om undervisning, uppmuntran och belöningar samt denna lantbruksordnings efterlevnad.

----------------------------
 
0438Om torps byggandeAnonym
1779, nov.

OM TORPS BYGGNAD.

Baron Falkenberg har byggt ett torp av sten i Södermanland. Pris och beskrivning.

----------------------------