0423Svart vinbärsvattenAnonym
1779, sept

SWART WINBÄRS-WATTEN

Koka vatten och slå på de rensade bären. Björkaska och vinsten befordra jäsningen. Efter 5 veckor tappas det på buteljer. Anses av läkare nyttigt.

----------------------------
 
0424Nyttiga författningarAnonym
1779, sept

NYTTIGA FÖRFATTNINGAR

Regeringen i Mannheim har utfärdat en kungörelse, att skynda att hjälpa den som försöker ta sitt liv. Den som gör det, får en belöning, även om han inte lyckas rädda personen. Den som underlåter att hjälpa skall få kropps- och penningstraff.

I Paris inrättas en bagarskola.

----------------------------
 
0425Underrättelser angående väderlek och årsväxtAnonym
1779, sept

UNDERRRÄTTELSER ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT

Borgå. Frost i juni skadade säden.

Lund. 3 veckors köld hotar säd och frukt med missväxt.

Gävle. Stark frost 5-6 juni skadade säden och trädgårdarna. Missväxt befaras.

----------------------------
 
0426Märkliga händelser i naturenAnonym
1779, sept

MÄRKELIGE HÄNDELSER I NATUREN

Anders Erssons hustru Margareta Larsdotter i Grangärde har inom 5/4 år fött 5 barn. En son lever. Hon är åter i välsignat tillstånd.

Åskan slog ned i Västlands prästgård utan åskmuller. Åskkulan kom genom köket in i matsalen, där den kreverade som en bomb mitt över bordet, där 11 personer åt. Ingen skadades. Stora skador på huset. Även i klockargården intill slog åskan ned. Här åt 6 personer och eldkulan slog sönder kärlet de åt ur. Endast en hund blev dödad. Tacksägelsetal hölls i kyrkan söndagen efter med tanke på att 26 personer räddats.

I Frölunda socken, Göteborg blev en dräng ihjälslagen av åskan, då han fiskade räkor. På Styrsö slog åskan ned i en stuga. Mannen var på sjön, och hustrun sjöng just den tionde versen på psalmen 73.

Den 27 juli slog åskan sönder tornet på domkyrkan i Skara. Elden släcktes av regnet.

Pigan Kerstin Larsdotter som räfsade hö blev ihjälslagen av åskan. Hon hade ett litet märke på hjässan och en röd strimma på ryggen.

----------------------------
 
0427Anmärkningar angående vädret för augusti 1779Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0428Försök till förbättrad Pan SvecicusTengmalm, Gust.
1779, okt

FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS

----------------------------
 
0429Utdrag av d'Aubentons anmärkning om bästa sättet att sköta ullkreatur.Anonym
1779, okt

UTDRAG AF MONSIEUR D'AUBENTONS ANMÄRKNING, OM BÄSTA SÄTTET AT SKÖTA ULL-KREATUR. UPLÄST FÖR K:GL WETENSK ACAD I PARIS, WID DESS SAMMANKOMST, D 13 APRIL, 1768

Alla kreatur, som svettas, då de idisslar, blir magra. De förlorar dubbel vätska. Blodet kokar och ullen växer för fort i värmen. Ändå förvarar vi djuren inomhus. De tål och far väl av köld, regn och luftens våldsamheter.

Jag har gjort försök och låtit en hjord gå ute på ett kallt ställe hela året utan något skydd. De lamm som föddes då är friskare, än de som föddes i fårhus. Även lamm, som var födda i fårhus, mådde bra av att flyttas utomhus. Hädanefter gör jag inga försök längre, utan alla mina får skall vistas ute utan skydd i fortsättningen.

----------------------------
 
0430De Instrumentis Graecorum rusticusAnonym
1779, okt

DISPUTATION DE INSTRUMENTIS GRAECORUM RUSTICUS

Hesiodus, vilken Plinius nämner, som den förste av grekerna, som skriver om åkerbruket och talar om efterhöstens utmärkta egenskaper, säger att det är rätta tiden att ta trävirke till redskap. Poetens beskrivning hur man skall förfärdiga handkvarnar. Sedan följer en beskrivning av vagn och plog. Här finns en ritning på dessa ting.

I Uppland träder man åkern, i Småland heter det rista. I allmänhet ärja. Andra plöjningen kör man tvärs över åkern. I Uppland säger man sneda, i Småland tvära. Den sista plöjningen efter sådden, kallas i Uppland ärja ned säden, i Småland mylla ned säden. Efter kunde köras med harv. Beskrivning av tillvägagångssättet i Grekland och Italien.

Beskrivning av hur man i Grekland tillverkade klubbor och hammare. Poeten beskriver plöjarens arbete, hur han börjar med att be till gudinnan Seres, när han med handen fattar om plogen. Efter plöjaren kommer en ung gosse och slår sönder de kokor, som finns kvar med en mullbråka och överhöljer de sädeskorn, som fortfarande syns ovan jord.

----------------------------
 
0431Att döda och fördriva råttorAnonym
1779, okt

AT DÖDA OCH FÖRDRIFWA RÅTTOR

Man blandar rågmalt med Mercurium Fublimatum och lägger i ett kärl, som ställs där råttorna uppehåller sig.

----------------------------