0417Beskrivning på en till lin och hampas beredning tjänlig stamp och skäktningsmaskinAnonym
1779, sept

BESKRIFNING PÅ EN TIL LIN OCH HAMPAS BEREDNING TIENLIG STAMP OCH SKÄCKTNINGS-MASKIN

Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0418Sätt att pröva utsädeAnonym
1779, sept

SÄTT AT PRÖFWA UTSÄDE

Det är viktigt att utröna om frostnupen säd duger till utsäde. Ett lakan bredes ut i en så och vatten slås på. Häll säden försiktigt i kärlet. Den säd som sjunker är kärnfull och nyttig, medan den som flyter är skadad.

----------------------------
 
0419Utväg att föda svin över vintern i brist på agnarAnonym
1779, sept

UTWÄG AT FRAMFÖDA SWIN ÖFWER WINTERN I BRIST AF AGNAR

Eftersom svin går ute och äter gräs, kom jag att tänka på att man kunde samla det avfall av hö, som blir i båsen hos hästar och kor. Jag lade det i vatten och fick se hur svinen hellre åt det än gröpe av agnar. Grannarna trodde att djuren skulle skada tarmarna av hackelsen, men de äta inte det som skulle skada dem.

----------------------------
 
0420Sätt att få potatisAnonym
1779, sept

SÄTT AT FÅ POTATOES, BESKRIFWIT AF DOCT HUNTER

Häng upp en knippa potatis att torka över vintern. Tag loss fröna och så dem i en säng i april. När de är en tum höga, täcks de åter med jord, så att rötterna sprids. Sätt plantorna 6 tum från varandra och täck ett par gånger med jord. Man får olika frö på detta sätt. Planterar man bitar av potatis får man hela tiden samma sort, som efter ett antal år går ut. Det är inte jorden, som blir utmattad utan potatisen.

----------------------------
 
0421Utdrag ur ett brev angående åtskilliga nyttiga och sällsynta växterHolmberger, Petrus
1779, sept

UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE ÅTSKILLIGE NYTTIGE OCH SÄLLSYNTE WÄXTER

Vid min insamlingsresa av växter blev jag helt överraskad att finna Genista Anglica vild vid en havsstrand. Den har aldrig observerats i Sverige. Cochlearia Officinalis är klibbig och alldeles svart av mygg, som fastnat på den. Trapa Natan, vattennöten (sjönöten) fanns i Småland. Den är på utgående då den skadas av fiskeredskap. Flera andra växter redovisas.

----------------------------
 
0422En ganska god ättikaAnonym
1779, sept

EN GANSKA GOD ÄTTIKA

Källvatten, honung, vinsten och brännvin ljummas. Ställs i värme och efter 3-4 veckor är jäsningen klar.

----------------------------
 
0423Svart vinbärsvattenAnonym
1779, sept

SWART WINBÄRS-WATTEN

Koka vatten och slå på de rensade bären. Björkaska och vinsten befordra jäsningen. Efter 5 veckor tappas det på buteljer. Anses av läkare nyttigt.

----------------------------
 
0424Nyttiga författningarAnonym
1779, sept

NYTTIGA FÖRFATTNINGAR

Regeringen i Mannheim har utfärdat en kungörelse, att skynda att hjälpa den som försöker ta sitt liv. Den som gör det, får en belöning, även om han inte lyckas rädda personen. Den som underlåter att hjälpa skall få kropps- och penningstraff.

I Paris inrättas en bagarskola.

----------------------------
 
0425Underrättelser angående väderlek och årsväxtAnonym
1779, sept

UNDERRRÄTTELSER ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT

Borgå. Frost i juni skadade säden.

Lund. 3 veckors köld hotar säd och frukt med missväxt.

Gävle. Stark frost 5-6 juni skadade säden och trädgårdarna. Missväxt befaras.

----------------------------