0410Medel mot sjöfarandes skörbjuggAnonym
1779, aug.

MEDEL EMOT SIÖFARANDES SKIÖRBIUGG.

Vetenskapssocieteten i London har anfört ett billigt medel mot skörbjugg. Ät 2 á 3 potatisar om dagen.

----------------------------
 
0411Ett säkert sätt att döda vägglössAnonym
1779, aug.

ET SÄKERT SÄTT AT UTDÖDA WÄGGLÖSS.

Borra många små hål i en bräda, dock ej rätt igenom. Sätt brädan i sängen, mot sängkläderna. Lössen kryper in i hålen och de slås sedan ut över eld. De frysa inte ihjäl.

----------------------------
 
0412Om väderleken och årsväxten samt hushållningen i Kinda härad, beläget i Linköpings hövdingedömeAnonym
1779, aug.

BERÄTTELSE OM WÄDERLEKEN OCH ÅRSVÄXTEN, SAMT HUSHÅLLNINGEN I KINDA HÄRAD, BELÄGIT UTI LINKÖPINGS HÖFDINGEDÖME, ÅR 1778.

År 1777-1778 var vintern inte så sträng. Frost i maj. Ganska fin sommar. Ganska god årsväxt. Dåligt fiske. Rådjuren är nästan utdöda. Mindre mängd säd användes till brännvin. Nöjda kindabor konstaterar, att de fått god skörd i detta missväxtsår.

----------------------------
 
0413Berömliga och glada gärningar till nyttiga och varaktiga inrättningar i anledning av kronprinsens födelseWelin, Joh. Bering, G S
1779, aug.

BERÖMLIGE OCH GLADE GERNINGAR, TIL NYTTIGA OCH WARAKTIGA INRÄTNINGAR, I ANLEDNING AF HANS KONGL. HÖGHET KRONPRINSENS LYCKLIGA OCH HÖGST HUGNELIGA FÖDELSE. UTDRAG AF DOMBOKEN, HÅLLEN WID LAGA HÖSTE-TINGET MED NORA BERGSLAGS HÄRAD I NORA STAD, DEN 5 NOVEMBER 1778.

Skänktes 250 Rdl till Järnboås församlings fattiga.

400 Rdl i Frösön för en lärartjänst för ståndspersoners barn i vetenskap och språk.

18 soldatbarn i 4-årsåldern får barnhusplats genom tillskott av officerare i Livgardet.

Cornett Bratt har skänkt räntan på 250 silvermynt av ett hemman i Otterstad till en lärartjänst i kristendom och veterinärkonst.

Kville sockens i Bohus län: sammanskott till att utdelas till församlingsbo som visat patriotism och människokärlek.

Skinnskattebergs församling: 10 barn får uppehälle, när de lär sig kristendom.

Steneby församling, ett sockenmagasin.

Staden Åbos hantverkssocietet deltog inte i lustbarheterna utan sammansköt ett ansenligt belopp till hjälp åt hantverksänkor och barn.

Norrköping: några damer sammansköt 555 Rdl som hemgift åt 2 dygdiga, flitiga och snälla flickor.

----------------------------
 
0414Anmärkningar angående väderleken för juliPatriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0415Beräkning över inkomst och utgift av en lantegendomAnonym
1779, sept

BERÄKNING ÖFWER INKOMST OCH UTGIFTER AF EN LANDT-EGENDOM

Signaturen bekymrad och villrådig redovisar 1777 års inkomst och utgift på sin gård. 1777 var ett normalår, medan det 1778 var missväxt. Gården ligger i Östergötland och priserna är beräknade efter gängse där. Största utgiftsposten är tjänstefolket. Han har inte tagit upp tingsfärder, skjutsar, skallgång, väg- och brobyggnader. Han har inte under hela året bestått sig med en enda kopp kaffe. De flesta av lantbruken är i hans situation. Skådepenningar kan uppmuntra dem som arbeta med egna händer, men inte för den som arbetar med andras.

----------------------------
 
0416Försök till en förbättrad Pan SvecicusTengmalm, Gust.
1779, sept

FÖRSÖK TIL EN FÖRBÄTTRAD PAN SVECICUS

All hushållning, lantskötsel, åkrar, ängar och skogars skötsel beror på naturvetenskapen. Likaså boskapsskötsel. 1749 utgav Linné en förteckning på de växter, som antingen ätes eller ratas av djuren. Kalm, Gadd, Bergius och Lostbom har fortsatt detta arbete och förtjänar beröm.

Detta är ett utdrag av Holmbergs vackra disputation. Åtskilliga växter och deras nytta redovisas.

----------------------------
 
0417Beskrivning på en till lin och hampas beredning tjänlig stamp och skäktningsmaskinAnonym
1779, sept

BESKRIFNING PÅ EN TIL LIN OCH HAMPAS BEREDNING TIENLIG STAMP OCH SKÄCKTNINGS-MASKIN

Ritning och beskrivning.

----------------------------
 
0418Sätt att pröva utsädeAnonym
1779, sept

SÄTT AT PRÖFWA UTSÄDE

Det är viktigt att utröna om frostnupen säd duger till utsäde. Ett lakan bredes ut i en så och vatten slås på. Häll säden försiktigt i kärlet. Den säd som sjunker är kärnfull och nyttig, medan den som flyter är skadad.

----------------------------