0405Försök att preparera holländsk sillAnonym
1779, aug.

FÖRSÖK AT PREPARERA HOLLÄNDSK SILL.

Färsk sillake med luttrad salpeter hälls över fin sill. Låt stå! Blir som den utländska.

----------------------------
 
0406Att säden ej må brinna och bliva ornadAnonym
1779, aug.

AT SÄDEN EJ MÅ BRINNA OCH BLIFWA ORNAD.

Små löst knutna kärvar av råghalm ställes i sädesförrådet och hindrar fukt och värme.

----------------------------
 
0407Med minsta besvär och kostnad tillreda lingonvinAnonym
1779, aug.

MED MINSTA BESWÄR OCH KOSTNAD AT TILREDA LINGON-WIN.

Väl mogna lingon blandas med vatten. Låt stå i 6 veckor. Silas och blandas med punsch eller vin. Slås på buteljer.

----------------------------
 
0408Snarast att erfara om brännvin är fritt från kopparärgAnonym
1779, aug.

SNARAST AT ERFARA OM BRÄNNWIN ÄR FRITT FRÅN KOPPAR-ERG.

Ett litet järnstycke nedsänks i brännvinet. Skulle brännvinet vara förorenat syns det på järnstycket.

----------------------------
 
0409Om fara för hälsan, av vatten, som förvaras i blykärlAnonym


1779, aug.

OM FARA FÖR HELSAN, AF WATN, SOM FÖRWARAS I BLY-KÄRIL.

Man har känt till att blykalk är skadligt. Nu har en fransk greve upptäckt, att vatten ändrar blyet till blyvitt, vilket är orsaken till förgiftningarna.

----------------------------
 
0410Medel mot sjöfarandes skörbjuggAnonym
1779, aug.

MEDEL EMOT SIÖFARANDES SKIÖRBIUGG.

Vetenskapssocieteten i London har anfört ett billigt medel mot skörbjugg. Ät 2 á 3 potatisar om dagen.

----------------------------
 
0411Ett säkert sätt att döda vägglössAnonym
1779, aug.

ET SÄKERT SÄTT AT UTDÖDA WÄGGLÖSS.

Borra många små hål i en bräda, dock ej rätt igenom. Sätt brädan i sängen, mot sängkläderna. Lössen kryper in i hålen och de slås sedan ut över eld. De frysa inte ihjäl.

----------------------------
 
0412Om väderleken och årsväxten samt hushållningen i Kinda härad, beläget i Linköpings hövdingedömeAnonym
1779, aug.

BERÄTTELSE OM WÄDERLEKEN OCH ÅRSVÄXTEN, SAMT HUSHÅLLNINGEN I KINDA HÄRAD, BELÄGIT UTI LINKÖPINGS HÖFDINGEDÖME, ÅR 1778.

År 1777-1778 var vintern inte så sträng. Frost i maj. Ganska fin sommar. Ganska god årsväxt. Dåligt fiske. Rådjuren är nästan utdöda. Mindre mängd säd användes till brännvin. Nöjda kindabor konstaterar, att de fått god skörd i detta missväxtsår.

----------------------------
 
0413Berömliga och glada gärningar till nyttiga och varaktiga inrättningar i anledning av kronprinsens födelseWelin, Joh. Bering, G S
1779, aug.

BERÖMLIGE OCH GLADE GERNINGAR, TIL NYTTIGA OCH WARAKTIGA INRÄTNINGAR, I ANLEDNING AF HANS KONGL. HÖGHET KRONPRINSENS LYCKLIGA OCH HÖGST HUGNELIGA FÖDELSE. UTDRAG AF DOMBOKEN, HÅLLEN WID LAGA HÖSTE-TINGET MED NORA BERGSLAGS HÄRAD I NORA STAD, DEN 5 NOVEMBER 1778.

Skänktes 250 Rdl till Järnboås församlings fattiga.

400 Rdl i Frösön för en lärartjänst för ståndspersoners barn i vetenskap och språk.

18 soldatbarn i 4-årsåldern får barnhusplats genom tillskott av officerare i Livgardet.

Cornett Bratt har skänkt räntan på 250 silvermynt av ett hemman i Otterstad till en lärartjänst i kristendom och veterinärkonst.

Kville sockens i Bohus län: sammanskott till att utdelas till församlingsbo som visat patriotism och människokärlek.

Skinnskattebergs församling: 10 barn får uppehälle, när de lär sig kristendom.

Steneby församling, ett sockenmagasin.

Staden Åbos hantverkssocietet deltog inte i lustbarheterna utan sammansköt ett ansenligt belopp till hjälp åt hantverksänkor och barn.

Norrköping: några damer sammansköt 555 Rdl som hemgift åt 2 dygdiga, flitiga och snälla flickor.

----------------------------