Warning: Undefined array key "ImaId" in /customers/b/f/b/ukforsk2.se/httpd.www/hushalldb/hushall.php on line 29
0405Försök att preparera holländsk sillAnonym
1779, aug.

FÖRSÖK AT PREPARERA HOLLÄNDSK SILL.

Färsk sillake med luttrad salpeter hälls över fin sill. Låt stå! Blir som den utländska.

----------------------------
 
0406Att säden ej må brinna och bliva ornadAnonym
1779, aug.

AT SÄDEN EJ MÅ BRINNA OCH BLIFWA ORNAD.

Små löst knutna kärvar av råghalm ställes i sädesförrådet och hindrar fukt och värme.

----------------------------
 
0407Med minsta besvär och kostnad tillreda lingonvinAnonym
1779, aug.

MED MINSTA BESWÄR OCH KOSTNAD AT TILREDA LINGON-WIN.

Väl mogna lingon blandas med vatten. Låt stå i 6 veckor. Silas och blandas med punsch eller vin. Slås på buteljer.

----------------------------
 
0408Snarast att erfara om brännvin är fritt från kopparärgAnonym
1779, aug.

SNARAST AT ERFARA OM BRÄNNWIN ÄR FRITT FRÅN KOPPAR-ERG.

Ett litet järnstycke nedsänks i brännvinet. Skulle brännvinet vara förorenat syns det på järnstycket.

----------------------------
 
0409Om fara för hälsan, av vatten, som förvaras i blykärlAnonym


1779, aug.

OM FARA FÖR HELSAN, AF WATN, SOM FÖRWARAS I BLY-KÄRIL.

Man har känt till att blykalk är skadligt. Nu har en fransk greve upptäckt, att vatten ändrar blyet till blyvitt, vilket är orsaken till förgiftningarna.

----------------------------
 
0410Medel mot sjöfarandes skörbjuggAnonym
1779, aug.

MEDEL EMOT SIÖFARANDES SKIÖRBIUGG.

Vetenskapssocieteten i London har anfört ett billigt medel mot skörbjugg. Ät 2 á 3 potatisar om dagen.

----------------------------
 
0411Ett säkert sätt att döda vägglössAnonym
1779, aug.

ET SÄKERT SÄTT AT UTDÖDA WÄGGLÖSS.

Borra många små hål i en bräda, dock ej rätt igenom. Sätt brädan i sängen, mot sängkläderna. Lössen kryper in i hålen och de slås sedan ut över eld. De frysa inte ihjäl.

----------------------------
 
0412Om väderleken och årsväxten samt hushållningen i Kinda härad, beläget i Linköpings hövdingedömeAnonym
1779, aug.

BERÄTTELSE OM WÄDERLEKEN OCH ÅRSVÄXTEN, SAMT HUSHÅLLNINGEN I KINDA HÄRAD, BELÄGIT UTI LINKÖPINGS HÖFDINGEDÖME, ÅR 1778.

År 1777-1778 var vintern inte så sträng. Frost i maj. Ganska fin sommar. Ganska god årsväxt. Dåligt fiske. Rådjuren är nästan utdöda. Mindre mängd säd användes till brännvin. Nöjda kindabor konstaterar, att de fått god skörd i detta missväxtsår.

----------------------------
 
0413Berömliga och glada gärningar till nyttiga och varaktiga inrättningar i anledning av kronprinsens födelseWelin, Joh. Bering, G S
1779, aug.

BERÖMLIGE OCH GLADE GERNINGAR, TIL NYTTIGA OCH WARAKTIGA INRÄTNINGAR, I ANLEDNING AF HANS KONGL. HÖGHET KRONPRINSENS LYCKLIGA OCH HÖGST HUGNELIGA FÖDELSE. UTDRAG AF DOMBOKEN, HÅLLEN WID LAGA HÖSTE-TINGET MED NORA BERGSLAGS HÄRAD I NORA STAD, DEN 5 NOVEMBER 1778.

Skänktes 250 Rdl till Järnboås församlings fattiga.

400 Rdl i Frösön för en lärartjänst för ståndspersoners barn i vetenskap och språk.

18 soldatbarn i 4-årsåldern får barnhusplats genom tillskott av officerare i Livgardet.

Cornett Bratt har skänkt räntan på 250 silvermynt av ett hemman i Otterstad till en lärartjänst i kristendom och veterinärkonst.

Kville sockens i Bohus län: sammanskott till att utdelas till församlingsbo som visat patriotism och människokärlek.

Skinnskattebergs församling: 10 barn får uppehälle, när de lär sig kristendom.

Steneby församling, ett sockenmagasin.

Staden Åbos hantverkssocietet deltog inte i lustbarheterna utan sammansköt ett ansenligt belopp till hjälp åt hantverksänkor och barn.

Norrköping: några damer sammansköt 555 Rdl som hemgift åt 2 dygdiga, flitiga och snälla flickor.

----------------------------