0403Att i iskällare längst och säkrast förvara fågelAnonym
1779, aug.

AT UTI ISKÄLLARE LÄNGST OCH SÄKRAST FÖRWARA FOGEL.

Packa fåglarna i drickstunnor med hö. Byt höet om så behövs. Tunnorna lägges i iskällaren. Fåglarna håller sig friska länge.

----------------------------
 
0404Att konservera citronsaft till punchAnonym
1779, aug.

AT CONSERVERA CITRON-SAFT TIL PUNCHE.

Lägg citronerna i en butelj och fyll med arrak. Saften och smaken behålles säkrare, än om man använder olja.

----------------------------
 
0405Försök att preparera holländsk sillAnonym
1779, aug.

FÖRSÖK AT PREPARERA HOLLÄNDSK SILL.

Färsk sillake med luttrad salpeter hälls över fin sill. Låt stå! Blir som den utländska.

----------------------------
 
0406Att säden ej må brinna och bliva ornadAnonym
1779, aug.

AT SÄDEN EJ MÅ BRINNA OCH BLIFWA ORNAD.

Små löst knutna kärvar av råghalm ställes i sädesförrådet och hindrar fukt och värme.

----------------------------
 
0407Med minsta besvär och kostnad tillreda lingonvinAnonym
1779, aug.

MED MINSTA BESWÄR OCH KOSTNAD AT TILREDA LINGON-WIN.

Väl mogna lingon blandas med vatten. Låt stå i 6 veckor. Silas och blandas med punsch eller vin. Slås på buteljer.

----------------------------
 
0408Snarast att erfara om brännvin är fritt från kopparärgAnonym
1779, aug.

SNARAST AT ERFARA OM BRÄNNWIN ÄR FRITT FRÅN KOPPAR-ERG.

Ett litet järnstycke nedsänks i brännvinet. Skulle brännvinet vara förorenat syns det på järnstycket.

----------------------------
 
0409Om fara för hälsan, av vatten, som förvaras i blykärlAnonym


1779, aug.

OM FARA FÖR HELSAN, AF WATN, SOM FÖRWARAS I BLY-KÄRIL.

Man har känt till att blykalk är skadligt. Nu har en fransk greve upptäckt, att vatten ändrar blyet till blyvitt, vilket är orsaken till förgiftningarna.

----------------------------
 
0410Medel mot sjöfarandes skörbjuggAnonym
1779, aug.

MEDEL EMOT SIÖFARANDES SKIÖRBIUGG.

Vetenskapssocieteten i London har anfört ett billigt medel mot skörbjugg. Ät 2 á 3 potatisar om dagen.

----------------------------
 
0411Ett säkert sätt att döda vägglössAnonym
1779, aug.

ET SÄKERT SÄTT AT UTDÖDA WÄGGLÖSS.

Borra många små hål i en bräda, dock ej rätt igenom. Sätt brädan i sängen, mot sängkläderna. Lössen kryper in i hålen och de slås sedan ut över eld. De frysa inte ihjäl.

----------------------------