0394Rättelser och tillägg vid maj månads Hushållnings-JournalPatriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet

1779, juli

RÄTTELSER OCH TILLÄGGNINGAR WID MAJI MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL

Flera rättelser.

----------------------------
 
0395Av trycket är utkomnaPatriotiska Sällskapet
1779, juli

AF TRYCKET ÄRO UTKOMNE

Andra och tredje delen av Patriotiska Sällskapets handlingar, Svenska åkerbruks- och sädeshistorien samt tankar om ängsskötseln.

----------------------------
 
0396Anmärkningar angående väderleken för juni 1779Patriotiska Sällskapet
Nattfrost några nätter.

----------------------------
 
0397Till efterrättelse för torpare vid en gårdAnonym
1779, aug

HUSHÅLLS FÖRFATNINGAR TIL EFTERRÄTTELSE FÖR TORPARNE WID N.N.GÅRD.

Beskrivning av torpkontrakt och ritning på torpställe.

----------------------------
 
0398Om humlegårdars utvidgandeAnonym
1779, aug.

OM HUMLEGÅRDARS UTWIDGANDE.

Att utvidga humlegården är ett kostsamt företag. Ogräsroten måste bortskäras och utrotas, gödsel påföras liksom matjord och nya rötter inköpas. Istället kan man vid sidan av humlegården lägga tre alnar jord och låta rötterna själva söka sig ut dit och föröka sig.

----------------------------
 
0399Att förekomma och utrota hussvampAnonym
1779, aug

AT FÖREKOMMA OCH UTROTA HUS-SVAMP

Trots att jag försökt med saltlake, vitriol och lufttrummor under golven har jag inte blivit fri från svamp. Jag grävde också diagonala diken under huset. Detta gjorde ingen nytta utan förorsakade bara golvdrag. Det som hjälpte var diken runt huset.
----------------------------
 
0400Angående fårs klippandeAnonym
1779-aug.

ANGÅENDE FÅRS KLIPPANDE.

Ull som spinnes hemma bör inte tvättas först, då det blir sprött. Annat gäller för fabriksspinning.

----------------------------
 
0401Utöka gödseltillgångenAnonym
1779, aug.

AT ÖKA GÖDSEL-TILGÅNGEN.

I närheten av köket gräva gropar och bottna med gyttja. Däri hälles all slask, som inte djuren kan äta, även saltlake.

----------------------------
 
0402Att med fördel uppföda kalkonerBerckenmeyer, B N
1779, aug.

AT MED FÖRDEL UPFÖDA KALKONER.

När äggen är kläckta, ges kycklingarna smält smör med svartpeppar. Sedan gryn med gräslök eller nässlor. Kalkoner behöver sol.

----------------------------