0391Modell och ritning på en stenvagnRamsell, Jac.
1779, juli

MODELL OCH RITNING PÅ EN STENWAGN

Ritning och beskrivning av den stenbjörn, som skall användas vid Strömholms kanalbygge.

----------------------------
 
0392Nyttiga inrättningarAnonym
1779, juli

NYTTIGA INRÄTTNINGAR

Doktor Carlos Galup skall i Cadiz inrätta en simskola. Han börjar undervisningen med torrsim och menar att alla både kvinnor och män skall kunna simma utan hjälp av några konstmedel.

En spanjor har beviljats tillstånd att upprätta kvarnar i Spanien. Hans privilegium räcker 10 år och omfattar även valkkvarnar för kläde.

----------------------------
 
0393Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1779, juli

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET FÖR FÖRSTA TREDJEDELEN AF INNEWARANDE ÅR

Traktör James Carnegies för jords och gödsels uppförande på kala berg i Göteborg.

Vicepastor Sjögren för uppodling i Göteborg.

Kapten Kyle för uppodling i Nyland.

Trädgårdsmästaren Sigge Kiellberg för 47 års tjänst på Råbecks säteri i Skaraborgs län och för fruktträdsplanterande.

Bonden Per Börjesson i Göteborgs län för uppodling.

Olof Jonsson, Bohuslän, Olof Olofsson, Gästrikland, Fränna Torsson, Kristianstad län, för odling.

Komminister Allten, Stockholms län, soldat Friman, Vänersborg län, sergeant Olof Wenberg Skara, Anders Andersson i Uppsala län, Jon Jonsson och gamle Anders Olofsson i Elfsborgs län, Simon Johansson i Finland, Johan Simonsson, Finland, organisten Åslund, Kopparbergs län, skogvaktare Eric Österberg, Södermanland, för odling.

Kronoskytten Liliemark för vård av skog i Skaraborgs län. Kyrkoherde Böcker för biodling och undervisning.

En mängd personer har fått utmärkelser för lång och trogen tjänst. Ryttaren Fogelberg, som räddat en bondgosse från drunkning i Norrström.

----------------------------
 
0394Rättelser och tillägg vid maj månads Hushållnings-JournalPatriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet

1779, juli

RÄTTELSER OCH TILLÄGGNINGAR WID MAJI MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL

Flera rättelser.

----------------------------
 
0395Av trycket är utkomnaPatriotiska Sällskapet
1779, juli

AF TRYCKET ÄRO UTKOMNE

Andra och tredje delen av Patriotiska Sällskapets handlingar, Svenska åkerbruks- och sädeshistorien samt tankar om ängsskötseln.

----------------------------
 
0396Anmärkningar angående väderleken för juni 1779Patriotiska Sällskapet
Nattfrost några nätter.

----------------------------
 
0397Till efterrättelse för torpare vid en gårdAnonym
1779, aug

HUSHÅLLS FÖRFATNINGAR TIL EFTERRÄTTELSE FÖR TORPARNE WID N.N.GÅRD.

Beskrivning av torpkontrakt och ritning på torpställe.

----------------------------
 
0398Om humlegårdars utvidgandeAnonym
1779, aug.

OM HUMLEGÅRDARS UTWIDGANDE.

Att utvidga humlegården är ett kostsamt företag. Ogräsroten måste bortskäras och utrotas, gödsel påföras liksom matjord och nya rötter inköpas. Istället kan man vid sidan av humlegården lägga tre alnar jord och låta rötterna själva söka sig ut dit och föröka sig.

----------------------------
 
0399Att förekomma och utrota hussvampAnonym
1779, aug

AT FÖREKOMMA OCH UTROTA HUS-SVAMP

Trots att jag försökt med saltlake, vitriol och lufttrummor under golven har jag inte blivit fri från svamp. Jag grävde också diagonala diken under huset. Detta gjorde ingen nytta utan förorsakade bara golvdrag. Det som hjälpte var diken runt huset.
----------------------------