0389Ett efter utseende fördelaktigt ludringssättAnonym
1779, juli

ET EFTER UTSEENDE FÖRDELAKTIGT LUDRINGS-SÄTT

Man vänjer hästen, som man utsett till luder vid att dricka mjöldrick. Sedan får den bara torrt foder 2-3 dagar. Hästen leds till stalldyngan och ges de vanliga ingredienserna i en mjöldryck, som den nu begärligt dricker. Den stupar och blir helt genomförgiftad, t.o.m. håret blir angripet.

----------------------------
 
0390Om hur svin gödas och slaktas på IrlandMalmstedt, J M
1779, juli

OM HURU SWIN GÖDAS OCH SLAKTAS I IRLAND

På Irland ges svinen ofta potatis, annars äter de allt. Sista dagarna får de havregryn med mjölk, för att fläsket skall bli fast. Då svinen är glupska, är det lönsammast för den, som i sin verksamhet får rester, som svinen kan äta t.ex. bryggare, bagare, mjölnare, brännvinsbrännare, kockar och trädgårdsmästare. Fisk är inte lämpligt som svinföda. Fläsket smakar fisk.

Vid slaktningen märktes inget särskilt, utom att en del brände av håren i stället för skållade. Svinborsten tillhör slaktaren och används till borstar. Huvudet och fötterna är inte särskilt populära. Självdöda djur lämnar huden, vilken annars sitter kvar vid saltningen. Av det skinnet beredes lädret till de engelska sadlarna.

Hamburgs köttrökning är den ordentligaste och mest berömda. Eldstaden fanns i källaren. Röken leddes till ett rum ovanpå, där kött och fläsk röktes. I ett rum ovanför röktes korvarna. Bränslet är ekträ. Fyra familjer föder sig i Hamburg genom att arbeta med rökning.

----------------------------
 
0391Modell och ritning på en stenvagnRamsell, Jac.
1779, juli

MODELL OCH RITNING PÅ EN STENWAGN

Ritning och beskrivning av den stenbjörn, som skall användas vid Strömholms kanalbygge.

----------------------------
 
0392Nyttiga inrättningarAnonym
1779, juli

NYTTIGA INRÄTTNINGAR

Doktor Carlos Galup skall i Cadiz inrätta en simskola. Han börjar undervisningen med torrsim och menar att alla både kvinnor och män skall kunna simma utan hjälp av några konstmedel.

En spanjor har beviljats tillstånd att upprätta kvarnar i Spanien. Hans privilegium räcker 10 år och omfattar även valkkvarnar för kläde.

----------------------------
 
0393Utdelade belöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1779, juli

UTDELTE BELÖNINGAR AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET FÖR FÖRSTA TREDJEDELEN AF INNEWARANDE ÅR

Traktör James Carnegies för jords och gödsels uppförande på kala berg i Göteborg.

Vicepastor Sjögren för uppodling i Göteborg.

Kapten Kyle för uppodling i Nyland.

Trädgårdsmästaren Sigge Kiellberg för 47 års tjänst på Råbecks säteri i Skaraborgs län och för fruktträdsplanterande.

Bonden Per Börjesson i Göteborgs län för uppodling.

Olof Jonsson, Bohuslän, Olof Olofsson, Gästrikland, Fränna Torsson, Kristianstad län, för odling.

Komminister Allten, Stockholms län, soldat Friman, Vänersborg län, sergeant Olof Wenberg Skara, Anders Andersson i Uppsala län, Jon Jonsson och gamle Anders Olofsson i Elfsborgs län, Simon Johansson i Finland, Johan Simonsson, Finland, organisten Åslund, Kopparbergs län, skogvaktare Eric Österberg, Södermanland, för odling.

Kronoskytten Liliemark för vård av skog i Skaraborgs län. Kyrkoherde Böcker för biodling och undervisning.

En mängd personer har fått utmärkelser för lång och trogen tjänst. Ryttaren Fogelberg, som räddat en bondgosse från drunkning i Norrström.

----------------------------
 
0394Rättelser och tillägg vid maj månads Hushållnings-JournalPatriotiska Sällskapet
Patriotiska Sällskapet

1779, juli

RÄTTELSER OCH TILLÄGGNINGAR WID MAJI MÅNADS HUSHÅLLNINGS-JOURNAL

Flera rättelser.

----------------------------
 
0395Av trycket är utkomnaPatriotiska Sällskapet
1779, juli

AF TRYCKET ÄRO UTKOMNE

Andra och tredje delen av Patriotiska Sällskapets handlingar, Svenska åkerbruks- och sädeshistorien samt tankar om ängsskötseln.

----------------------------
 
0396Anmärkningar angående väderleken för juni 1779Patriotiska Sällskapet
Nattfrost några nätter.

----------------------------
 
0397Till efterrättelse för torpare vid en gårdAnonym
1779, aug

HUSHÅLLS FÖRFATNINGAR TIL EFTERRÄTTELSE FÖR TORPARNE WID N.N.GÅRD.

Beskrivning av torpkontrakt och ritning på torpställe.

----------------------------