0381Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1779, juni

BERÖMLIGE GERNINGAR

Vid min resa i Halland hörde jag om en församling, som häftade i skuld efter en kyrkreparation. I sockenstämmoprotokollet stod de åtgärder man skulle vidtaga.

1) varje matlag skulle plantera två kappar potatis på våren och själva sälja till hösten. 32 skilling skulle gå till kyrkan, resten fick de behålla.

2) om någon inte hämtar sin potatis eller inte brukar den, skall han ändå betala 32 skilling.

3) skulle någon råka ut för missväxt, skall han bli hjälpt.

Kyrkoherde Anders Hagelbeck i Skara har beslutat skänka 350 riksdaler till gymnasiet. Han vill ha råd hur pengarna skall användas. Först och främst hur pengarna skall placeras, så att de i framtiden ger mest. En skolbyggnad och en lärarbostad samt stipendier är hans egna förslag.

Cajsa Bosdotter och dragon Mjällman har lidit mycket vid en eldsvåda och får hjälp.

----------------------------
 
0382Kungl. Patriotiska Sällskapet har utställt följande belöningsämnePatriotiska Sällskapet
1779, juni

KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET HAR UTSTÄLT FÖLJANDE BELÖNINGS-ÄMNEN

Då det går åt mycket vidjor vid tillverkningen av silltunnor i Göteborg, utsätts en prissumma till den som börjar odla pil. Likaledes till den som planterar en svensk växt, som ger indigofärg.----------------------------
 
0383Anmärkningar angående väderleken för maj 1779Patriotiska Sällskapet
Mulet tre dagar och storm fyra.

----------------------------
 
0384Om åkerns indelning i fyra gärdenAnonym
1779, juli

OM ÅKERS INDELNING I FYRA GÄRDEN

Om en gård har två åkrar med god jord och god hägnad, kan de med fördel skiftas i fyra gärden.

----------------------------
 
0385Om kärrjordars verkan på kålgårdar, trädgårdar och åkrarAnonym
1779, juli

OM KÄRRJORDS WERKAN PÅ KÅLGÅRDAR, TRÄDGÅRDAR OCH ÅKRAR

Då jag anlade en kålgård, körde jag på 70 lass kärrjord och 20 lass lera s.k. björklera, för att fylla igen gropar. Här planterade jag vitkålsplantor och fick på hösten huvuden som vägde 10-12 marker. Dessutom satt under det stora huvudet flera knytnävsstora huvuden på stammen. Jag lägger nu kärrjord under gödselhögen. Detta ger fet och präktig gödsel.

----------------------------
 
0386Om tillverkning av gryn och ost, med meraAnonym
1779, juli

OM TILREDNING AF GRYN OCH OST, MED MERA

Nästan ingen backstuga har så stor jordbit, att man kan odla rotsaker. De förstörs ofta under vintern. Det är därför bäst att göra gryn av dem. Man förväller rotsakerna och hackar den med mjöl. Törnrosblad och körsbärsblad kan användas utan förvällning. Dessa gryn kokas med vatten eller mjölk till gröt, välling eller pannkakor. Morötter är inte tjänliga till gryn, utan skäres i skivor och torkas. När de kokas skall de läggas i kallt vatten, annars blir de sega. Stjälkar av rödbetor och potatis kan skäras i bitar och torkas. Sedan stuvas de som turkiska bönor.

Den bästa nytta av råmjölk får man, om man gör ost av den. Inte kalvdans. Osten tillverkas som vanligt och av vasslan görs mesost. Bättre folk häller i grädde, sämre folk mjölk.

När man brygger dricka kan man öka volymen genom att hacka i enris.

Undertecknat Calippa, gumman på Berget.

----------------------------
 
0387Om smörkärningAnonym
1779, juli

OM SMÖRKÄRNING

Om man har svårighet att få smör vid kärningen, kan man tillsätta en tesked Cremor Taxtari. Man skall helst inte ha grädden i träkärl och aldrig diska dem i stark lut.

----------------------------
 
0388Medel mot boskapssjukaAnonym
1779, juli

MEDEL MOT BOSKAPS-SJUKA

När boskapen sättes in för vintern, undersöker man deras horn. Är de kalla gnides de med en klut indränkt i terpentin. Är djuren rumptomma, gör man lika såvida rumpan är lös. Man upprepar detta under några veckor.

----------------------------
 
0389Ett efter utseende fördelaktigt ludringssättAnonym
1779, juli

ET EFTER UTSEENDE FÖRDELAKTIGT LUDRINGS-SÄTT

Man vänjer hästen, som man utsett till luder vid att dricka mjöldrick. Sedan får den bara torrt foder 2-3 dagar. Hästen leds till stalldyngan och ges de vanliga ingredienserna i en mjöldryck, som den nu begärligt dricker. Den stupar och blir helt genomförgiftad, t.o.m. håret blir angripet.

----------------------------