0377Utdrag ur brev från Ekeblad till OxenstiernaEkeblad
1779, juni

UTDRAG AF ÖFWER.JÄGMÄSTAREN EKEBLADS BREF TIL HERR BARON OCH RIDDAREN AF KONGL WASA-ORDERN, S G OXENSTIERNA

Glimtar från en resa i Norrland. Hälsingeplogen används i hela Norrland. Den ångermanländska tröskmaskinen förtjänar uppmärksamhet. Den 16 juni såg vi midnattsolen vid Torneå och finnarnas forsfärd, vilket var hiskeligt. Naturen är vacker och bördig. Ett riktigt Eden. Borgmästar Rameen har planterat fruktträd. De hålla för en vanära att köra med oxar, men äter dem. Nu har jag med brännvin och tobak övertalat mina drängar att använda oxar, sedan jag själv kört ett par.

----------------------------
 
0378Uppgift att föda svinkreatur med hackelseAnonym
1779, juni

UPGIFT, AT FÖDA SWINKREATUR MED HACKELSE

Det vanligaste sättet om inte drank finns är att föda grisar med agnar. Dessa kan ibland vara kvarsittande på halmen och mer gynna nötkreaturen. Så länge brännvinsbrännandet fanns understödde det svinens föda. Jag har med hackelse av råghalm fött mina svin i fyra månader. Hackelsen har blivit blött med enbärslag och påströdd med mjöl och agnar. Hackat granris ratade svinen.

----------------------------
 
0379,Att sylta körsbär med honungAnonym
1779, juni

AT SYLTA KIERSBÄR MED HONUNG

En lag av honung kokas och silas. Bären kokas sedan i honungen. Klarbär har den egenskapen att de krypa ur sitt skinn tre gånger och in igen. De förvaras i sin lag.

----------------------------
 
0380Att sylta nyponAnonym
1779, juni

AT SYLTA NIUPON

Nyponen rensas från kärnor och fnas, så att de ser hela ut. En lag av honung och vatten kokas och silas. Lagen slås över bären, burken överbindes och förvaras svalt.

----------------------------
 
0381Berömliga gärningarPatriotiska Sällskapet
1779, juni

BERÖMLIGE GERNINGAR

Vid min resa i Halland hörde jag om en församling, som häftade i skuld efter en kyrkreparation. I sockenstämmoprotokollet stod de åtgärder man skulle vidtaga.

1) varje matlag skulle plantera två kappar potatis på våren och själva sälja till hösten. 32 skilling skulle gå till kyrkan, resten fick de behålla.

2) om någon inte hämtar sin potatis eller inte brukar den, skall han ändå betala 32 skilling.

3) skulle någon råka ut för missväxt, skall han bli hjälpt.

Kyrkoherde Anders Hagelbeck i Skara har beslutat skänka 350 riksdaler till gymnasiet. Han vill ha råd hur pengarna skall användas. Först och främst hur pengarna skall placeras, så att de i framtiden ger mest. En skolbyggnad och en lärarbostad samt stipendier är hans egna förslag.

Cajsa Bosdotter och dragon Mjällman har lidit mycket vid en eldsvåda och får hjälp.

----------------------------
 
0382Kungl. Patriotiska Sällskapet har utställt följande belöningsämnePatriotiska Sällskapet
1779, juni

KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET HAR UTSTÄLT FÖLJANDE BELÖNINGS-ÄMNEN

Då det går åt mycket vidjor vid tillverkningen av silltunnor i Göteborg, utsätts en prissumma till den som börjar odla pil. Likaledes till den som planterar en svensk växt, som ger indigofärg.----------------------------
 
0383Anmärkningar angående väderleken för maj 1779Patriotiska Sällskapet
Mulet tre dagar och storm fyra.

----------------------------
 
0384Om åkerns indelning i fyra gärdenAnonym
1779, juli

OM ÅKERS INDELNING I FYRA GÄRDEN

Om en gård har två åkrar med god jord och god hägnad, kan de med fördel skiftas i fyra gärden.

----------------------------
 
0385Om kärrjordars verkan på kålgårdar, trädgårdar och åkrarAnonym
1779, juli

OM KÄRRJORDS WERKAN PÅ KÅLGÅRDAR, TRÄDGÅRDAR OCH ÅKRAR

Då jag anlade en kålgård, körde jag på 70 lass kärrjord och 20 lass lera s.k. björklera, för att fylla igen gropar. Här planterade jag vitkålsplantor och fick på hösten huvuden som vägde 10-12 marker. Dessutom satt under det stora huvudet flera knytnävsstora huvuden på stammen. Jag lägger nu kärrjord under gödselhögen. Detta ger fet och präktig gödsel.

----------------------------